Amaç ve Hedefler

Kurum Amaç ve Hedeflerimiz

 • Hastanemizde temel amaç, her türlü koruyucu önlemlere rağmen oluşabilecek hastalık durumlarında erken teşhis, hızlı ve etkin tedavi ve hastanın kısa zamanda eski konumuna getirilmesidir. Bu amacı gerçekleştirirken eldeki kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması hasta ve toplum tatmininin sağlanması gerekmektedir.
 • Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.
 • Meslek etiğine saygılı, mesleğini seven, meslek yaşamı boyunca öğrenme isteği duyan ve bilgiye ulaşma yöntemlerini bilen, tıp uygulamalarının gerektirdiği değerlere ve sorumluluğa sahip, hasta/hasta yakını ve çevresindeki insanlar ile uygun ve etkin ilişkiler kurabilen personel sağlamaktır.

Misyonumuz;

Ülkemiz ve bölge halklarının yaşam kalitesini yükseltmek amacı ile sürekli gelişmek, geliştirmek üzere;

 • Koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini, tıbbın ulaştığı en üst kalitede sunmak
 • Uygun ekonomik koşullarda, ihtiyaç duyan tüm toplumlara sağlık hizmeti sunmak,
 • Sağlıkla ilgili her konuda yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek,
 • İçindeki insan sevgisi sürekli artan, kendilerini mesleklerine adamış, üstün nitelikli, hekimler-sağlık uzmanları-destek hizmetlerinden oluşan ekipleri desteklemektir.

Vizyonumuz;

Türkiye’nin ve bölgemizin; Kaliteli sağlık hizmeti sunan, insan odaklı yaklaşımı benimseyen öncü uygulamaları ile sadece Türkiye’nin değil bölgesinin lider sağlık grupları arasında olmak.

Değerlerimiz

 • MÜKEMMELİYETÇİLİK (Kalite bilinci ile sürekli iyileştirme çalışmaları)
 • YENİLİKÇİLİK (Sektörel tüm gelişmeleri yakından takip ederek, kendimizi yenilemek ve yeniliklere açık olmak)
 • GELİŞİMCİLİK (Gerek nitelik, gerekse nicelik olarak sürekli gelişim ve ölçüme dayalı hizmet sunmak)
 • ÇÖZÜM ODAKLILIK (Ekip olarak sorunun değil, çözümün bir parçası olmak)
 • DÜRÜSTLÜK (Tıbbi etik kurallara bağlılık, şeffaflık, sorumluluk bilinci, duyarlılık olmazsa olmazımız)
 • AÇIK İLETİŞİM (7/24-365 gün ulaşılabilir olmak)