444 3 703

Çocuk ve Ergen PsikiyatrisiÇocuk ve Ergen Psikiyatrisi

Fiziksel gelişimin yanı sıra psikolojik gelişimin oldukça hızlı olduğu 18 yaş altı dönemde meydana gelen hastalıkların tanı ve tedavisi, çocukların psikososyal, sosyal ve öz bakım, ince ve kaba motor becerileri, dil, bilişsel gelişimi gibi pek çok gelişim testi, dikkat testleri de çocuk ve ergen psikiyatrisi bölümü hekimlerince değerlendirilir. Bireysel psikoterapi, aile terapisi gibi tedavi yaklaşımları da uzman hekimlerce yapılır. Bu bölümün hekimleri 6 yıllık tıp fakültesi eğitimi aldıktan sonra 4 yıl bu bölümün eğitimini tamamlar.