444 3 703

Beyin Cerrahi/NöruşirürjiBeyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi yani Nöroşirürji günümüz tıbbının dinamik ve sürekli gelişen alanlarından birisidir. Tıbbın en çok dikkat ve tecrübe isteyen dalı olan Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) bölümümüzde yüksek teknoloji, bilimsellik ve deneyimli bir ekiple çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Bu alandaki son yenilikleri izleyen Hospitalpark Grup Hastaneleri gerek beyin ve omurilik, gerekse sinir cerrahisinde kaliteli, deneyimli ve özellikli tanı ve tedavi hizmeti sağlamaktadır. Hastanemizin Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisinde özellikli beyin ameliyatları da dahil olmak üzere tüm beyin, omurilik ve sinir ameliyatlarının yapılabilmesi için gelişmiş teknik alt yapı ve donanım mevcuttur.

 • Nörovasküler cerrahi
 • Serebrovasküler hastalıklar (beynin damarsal hastalıkları)
 • Anevrizmalar
 • Arteriyovenözmalformasyonlar
 • Kavernomlar
 • Nöro-onkolojik cerrahi
 • Beyin tümörleri
 • Glial tümörler
 • Meningiomalar
 • Hipofiz bezi tümörleri
 • Metastatik beyin tümörleri
 • Kafa kaidesi tümörleri
 • Pontoserebellar köşe tümörleri
 • Pineal tümörler
 • Ventrikül içi tümörler
 • Omurga hastalıkları cerrahisi
 • Servikal, torakal velomber disk cerrahisi (endoskopik/mikrocerrahi)
 • Servikal, torakal velomber omurga kırıkları
 • Omurga ve omurilik tümörleri
 • Skolyoz
 • Dejeneratif omurga hastalıkları
 • Periferik sinir hastalıkları cerrahisi
 • Periferik sinir tümörleri
 • Tuzak nöropatileri
 • Karpal tünel sendromu
 • Ulnar oluk sendromu
 • Tarsal tünel sendromu
 • Fonksiyonel nöroşirürjive ağrı cerrahisi
 • Trigeminal nevralji
 • Mikrovaskülerdekompresyon
 • Epilepsi cerrahisi
 • Spastisite cerrahisi
 • Epiduroskopik girişimler
 • Hidrosefali ameliyatları
 • Endoskopik 3. Ventrikülostomi
 • VP şant ameliyatları
 • LP şant ameliyatları
 • Gelişim anomalileri
 • Meningomyelosel
 • Tethered cord sendromu
 • Araknoid kist
 • Kranyosinostozameliyatları
 • Chiari malformasyonu
 • Kafa travmaları
 • Subdural hematomlar 
 • İntraserebralhematomlar

Nöroşirürji Nedir?

Sözlük anlamına bakacak olursak Nöroşirürji kelimesi Nöron ve Şirürji'den türetilmiştir. "ŞİRÜRJİ kelimesi" yaraları iyi eden' anlamına gelir. Nöron latince kökenli olup sinir hücresi demektir. Buradaysa genel olarak sinir sistemini anlatmak için kullanılır. Nöroşirürji kısaca sinir sistemi cerrahisidir.

Nöroşirürji;

 • beynin ya da omurilik dokusunun içinden kaynaklanan veya ona dışarıdan basarak sorun oluşturan tümörlerin,
 • beyin dokusunu ya da omuriliği besleyen damarların anevrizma (balonlaşma), arteriovenöz malformasyon, kavernom gibi rahatsızlıklarının, karotis stenozu dediğimiz boyun damarlarındaki darlıkların,
 • doğumla birlikte olan meningomyelosel gibi sinir sisteminin oluşumu sırasında gelişen rahatsızlıkların,
 • hidrosefali adı verilen ve kabaca beyin boşluklarındaki sıvının miktarının artışının,
 • bel fıtığı başta olmak üzere her türlü omurga hastalıklarının,
 • kafa ve omurilik yaralanmalarının,
 • beyin damarlarının tıkanıklıklarının,
 • beyin kanamalarının cerrahi tedavisi ile ilgilenir.

Daha fazla bilgi için: Büyük Anadolu Sağlık Grubu Çağrı Merkezi - 444 3 703 

Hospitalpark Darıca Hastanesi


Büyük Anadolu Hastanesi


Büyük Anadolu Meydan Hastanesi