444 3 703

Op. Dr. İbrahim AKKURT

Op. Dr. İbrahim AKKURT
Op. Dr. İbrahim AKKURT Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
ONLINE RANDEVU

Görev Yaptığı Hastane :
Büyük Anadolu Hastanesi Meydan

Görev Yaptığı Tıbbi Birim :
Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

İletişim Telefonu :
444 3 703

Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Op. Dr. İbrahim AKKURT  • Mikro Cerrahi Bel ve Boyun Fıtığı Tedavisi
  • Skolyoz Cerrahisi ve Tedavisi
  • Beyin ve Omurga Tümörleri
  • Omurga Kırığı Tedavisi
  • Omurga Kanal Daralması Cerrahisi
  • Bel Kayması Cerrahisi ve Tedavisi
  • Ordu Devlet Hastanesi (2010-2011)
  • Kırıkkale Üniversitesi Beyin Cerrahi Asistanlığı (2011-2016)
  • Yozgat Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı(2016-2019)
  • Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi (2019-2020)
  • Kayseri Özel Medical Palace Hastanesi (2020-2021)
  • Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi (2021)
  • Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (2003-2010)
  • Kırıkkale Üniversitesi tıp fakültesi ihtisas ()

  Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI, SCI-E)

  • Akkurt, I., Cetin, C., Erdogan, A.M., Dincel, G.C., Ceylan, A.F., Kisa, U., Akkurt, A., Ogden, M., Bakar, B., “Cerebral ischemia/ reperfusion injury could be managed by using tramadol”, Neurological Research, 40(9), 774-784 (2018)  (doi: 10.1080/01616412.2018.1477556.)
  • Akkurt I, Bakar B, Dincel GC, Yıldıran FAB, Ogden M, Nursoy E, Sari E. Effectiveness of the Biophysical Barriers to the Peridural Fibrosis in Rat Laminectomy Model. J Invest Surg. 2019-yayında (doi: 10.1080/08941939.2017.1423422. [Epub ahead of print].)

   

  Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (E-SCI)

  • Yuksel, U., Bakar, B., Ogden, M., Akkurt, I., Kısa, U., Ozveren, M.F. “İntrakranial kanamalarda prognoz için biyokimyasal belirteçler: bir klinik çalışma”, Çukurova Medical Journal,; 43(2): 350-359 (2018)

   

  Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

  • Yuksel, U., Akkurt, I., Ogden, M., Bakar, B., Keskil, S., “Bilateral subdural hematoma after ventriculoperitoneal shunt surgery”, Journal of Emergency Medicine - Case Reports, 2019-yayında
  • Dag, E., Turkel, Y., Alpua, M., Akkurt, I., Bakar, B., “Transvers Myelit Kliniği İle Prezente Olan Torakal Disk Herniasyonu Olgusu.”, Akonder Journal of Advanced Neurological Science, 2016; 4: 33-35

   

  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

  • Bakar, B., Köse, E.A., Kupana Ayva, Ş., Akkurt, İ., Kılınç, K., Keskil, İ.S., “Omurilik yaralanmasında düşük doz metotreksat tedavisinin etkilerinin değerlendirilmesi (sözel bildiri).”, 26. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2012.
  • Bakar, B., Köse, E.A., Balcı, M., Atasoy, P., Akkurt, İ., Alhan, A., Kılınç, K., Keskil, İ.S.. “Polietilen glikol hidrojel dural bariyerin nöronal doku üzerine toksik etkilerinin araştırılması (sözel bildiri).”, 26. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2012.
  • Kasımcan, M.O., Bakar, B., Akkurt, I., Kose, E.A., Atilla, P., Kilinc, K., Muftuoglu, F.S., “Glutaminin iskemi/ reperfüzyon sonrası dejenere nöronal doku üzerine olan etkilerinin araştırılması (sözel bildiri).”, 28. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2014.
  • Bakar, B., Kose E.A., Akkurt, I., Sari, E., Sarkarati, B., Atasoy, P., “Düşük doz metotreksatın ratlarda serebral iskemi reperfüzyon yaralanması üzerindeki etkileri (sözel bildiri).”, 29. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2015.
  • Akkurt, İ., Bakar, B., Dinçel, G.Ç., Budak Yıldıran, F.A., Nursoy, E., Keleş, A., Sarı, E., “Ratlarda laminektomi sonrası peridural fibrozis oluşumu üzerine biyofiziksel bariyerlerin etkinliğinin araştırılması (poster bildiri).”, 30. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2016.
  • Yüksel, U., Bakar, B., Dinçel, G.Ç., Budak Yıldıran, F.A., Akkurt, İ., Keleş, A., Kısa, Ü., “Ratlarda deneysel omurilik yaralanması modelinde cox-2 selektif inhibitörü “parecoxib” etkilerinin araştırılması (sözel bildiri).”, 30. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2016.
  • Akkurt, İ., Çetin, C., Erdoğan, A.M., Dinçel, G.Ç., Kısa, Ü., Akkurt, A., Öğden, M., Nursoy, E., Yüksel, U., Bakar, B., “Ratlarda serebral iskemi/reperfüzyon yaralanmasında tramadol etkileri (sözel bildiri)”, 13. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, Muğla, 2017.
  • Yüksel, U., Akkurt, İ., Öğden, M., Nursoy, E., Keskil, İ.S., Bakar, B., “Ventriküloperitoneal şant sonrası bilateral subdural hematom (poster bildiri).”, 13. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, Muğla, 2017.
  • Akkurt, I., Sarı, E., Bakar, B., Dinçel, G.C., Budak Yıldıran, A., Nursoy, E., “Ratlarda Laminektomi Sonrası Peridural Fibrozis Oluşumu Üzerine Biyofiziksel Bariyerlerin Etkinliğinin Araştırılması (poster bildiri, P-034)”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, 2017.
  • Yüksel U., Öğden M., Akkurt İ, Bakar B., Özveren M.F., “Trigonsefalide erken cerrahi tedavinin nörolojik gelişime etkisi (poster bildiri, PB-249)”, 32. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2018.
  • Yüksel U., Öğden M., Akkurt İ, Bakar B., Akkaya S., Özveren M.F., “Radyolojik görüntülerle klinik semptomları uyumlu olmayan lomber disk hernisi hastalarında diskoblok uygulaması (sözel bildiri, SB-092)”, 32. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2018.
  • Türk Nöroşirurji Derneği