444 3 703

Op. Dr. Şenol ERGÜNEY

Op. Dr. Şenol ERGÜNEY
Op. Dr. Şenol ERGÜNEY Üroloji Uzmanı
ONLINE RANDEVU

Görev Yaptığı Hastane :
Büyük Anadolu Hastanesi Darıca

Görev Yaptığı Tıbbi Birim :
Üroloji

Üroloji Uzmanı
Op. Dr. Şenol ERGÜNEY  • Böbrek ve idrar yolları endoskopik taş kırma tedavisi
  • Endoskopik Prostat ve Mesane ameliyatları (TUR Yöntemi)
  • Testis hastalıkları teşhis ve ameliyatları
  • Erkeklerde kısırlık teşhis ve tedavisi (Varikosel ameliyatları)
  • Cinsel işlev bozuklukları teşhis ve tedavisi
  • Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi
  • Çocuklarda gece kaçırma tedavisi
  • Çocuklarda inmemiş testis tedavisi
  • Sünnet
  • 1995-1999   Bilecik Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği
  • 1999-2002   Kocaeli Gölcük Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği
  • 2002-2006   Sakarya Karasu Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği ve Başhekimi
  • 2006-2012   Kocaeli Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği ve Başhekimi
  • 2012-2015   Kocaeli Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği
  • 2015-2018   Kocaeli Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri
  • 2018-2021   Kocaeli İl Sağlık Müdürü
  • 2021-2023   Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği
  • 2023- 2024   Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği
  • 2024              Özel Darıca Büyük Anadolu Hastanesi
  • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (mezuniyet) 1988
  • Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi (uzmanlık) 1994
  • 1982-1988       Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • 1990 -1994        Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı (Uzmanlık)
  • Acar  A., Sert İ. Ü., Gürbüz R.,  Ergüney Ş.: İnoperabl  mesane tümörlerinde submukozal methotrexate uygulamaları.  S.Ü.T.F. Dergisi. 1993; 9(1):39-41
  • Acar A., Sert İ.Ü., Gürbüz R., Arslan E.M., Ergüney Ş. , : Mesane duvarını ve prostatı tutmuş patolojilerde anal sistografi . S.Ü.T.F. Dergisi, 1993, 9(2): 166-170
  • Acar A.,  Ergüney Ş., Arslan E.M., Acarer  E.Y. : Posterior lumbotomi . S.Ü.T.F. Dergisi, 1993 ; 9 (1) : 1-5
  • Gürbüz R., Acar  A., Ceylan K., Arslan E.M., Ergüney Ş., Yaman Z. : Subkostal ve  lumbodorsal kesilerde insizyonel  herni. S.Ü.T.F. Dergisi , 1993 9 (1) : 34-38
  • Ergüney Ş. Acar A. : Mesane kanserlerinde  üriner  sitoloji.  Sendrom dergisi,1994; 6 (7/8): 48-50
  •  Acar A., Yurdakul  T., Arslan E.,  Karalezli G., Ergüney Ş. : Mesane taşlarına ekstra  korporeal  litotripsi uygulamaları. S.Ü.T.F. dergisi  1994, 9(4), 489-492
  • Acar A., Gürbüz R.,  Arslan E.,  Acarer E.Y.,  Ergüney Ş., Çelik Ş. : Hemodiyaliz  için arteria  brakialis vena brakialis  arasında  arteriovenöz fistül.  S.Ü.T.F. dergisi, 1993, ) (3), 425-428
  • Ergüney Ş. Acar A.,  Arslan E.M. :  Flow sitometri.  S.Ü.T.F. dergisi. 1994, 9(4), 595-598
  • Acar A., Ergüney Ş.,  Arslan E.M. : Peyronie hastalığı. S.Ü.T.F. dergisi, 199410 (1),105-108
  • Yurdakul T., Karalezli G., Ergüney Ş.,  Acar A.,  Açıkgözoğlu S., Sert  İ.Ü. : Kliniğimizde ultrasonografi eşliğinde uygulanan perkütan  nefrostomiler  S.Ü.T.F. dergisi, 1994, 10 (1), 35-38.
  • Acar A.,  Gürbüz R., Arslan E.M.,  Ergüney Ş., Çelik Ş., Ceylan K. : Unilateral konjenital  testis yokluğu.  S.Ü.T.F. dergisi,  1994, 10 (1),7-10.
  • Acar A., Arslan A., Yaman Z., Çelik Ş.,   , Özeroğlu M. : Penis fraktürü.
  • Acar  A., Gürbüz R., Vural Ö.,  Arslan E.M., Ergüney Ş. , Ceylan K. : Multiloküler renal kist ( multiloküler kistik nefroma ) nadir görülen bir vaka bildirimi S.Ü.T.F. dergisi, 1993, 9 (4), 537-540
  • , Açıkgözoğlu  S.,  Acar A., Tekin  A. : Ultasonographic  evaluation of experimental  testicular  torsion.  Türk Klin.  Rady.  Ve  Tıbbı Gör.  Dergisi.  1994 , 4 (1) :23-5
  • ,  Acar A.,  Gürbüz  R.  : Komplike  üriner  enfeksiyonlarda  Sulbactam/Cefoperazon’un etkinliği.  S.Ü.T.F.  dergisi,  1994, 10 (2),198-201.
  • ,  Acar A.,  Gürbüz  R. :  Alt üriner sistem enstrümentasyonlarında  profillaktik  ilaç  kullanımı.  S.Ü.T.F. dergisi,  1994, 10(2), 146-8.
  • Acar A.,  Arslan  E.M.,  Ergüney  Ş. : Fracture of the penis.  Türk Üroloji  Dergisi, 1994, Andrological Symposion  in  Memory  of  Prof.  Dr. Alpay  Kelami  özel sayısı: 81-3.
  • Acar A.,  Gürbüz R.,  Arslan E.M.,  Ergüney Ş.,  Yaman  Z. : Synthetic mesh placement  for  inguinal  hernia  and  subcostal  incisional  hernia.  Türk  Üroloji  Dergisi,  Andrological  Symposion  in Memory  of  Prof.  Dr. Alpay Kelami  özel sayısı , 1994,97-9.
  • Arslan  M.,  Arslan  A.,  Kılınç  M.,  Yılmaz K.,  Tulgar  M.,  Arslan  E.M.,  Ergüney Ş.,  Acarer  E.Y.,  Yılmaz M.A. : Endoskopik  pnömoklast  taş kırma  aleti  : Geliştirilmiş  bir  litotoriptör,  Boğaziçi  Ünv. Biyomedikal   Müh.   Bülteni,  1995, 13 . 34.
  • Acar A., Sert 1.Ü.,Gürbüz R., Ergüney Ş., Acarer E.Y. :İnoperabl mesane tümörlerinde anal submukozal methotrexate uygulaması, Türk Üroloji Derneği, Side, 11. Ulusal Üroloji Kongresi, 1991,180.
  • Acar A., Sert 1.Ü.,Gürbüz R., Ergüney Ş. : Mesane duvarını ve prostatı tutmuş patolojilerde anal sistografi, Türk Üroloji Derneği, Side, 11. Ulusal Üroloji Kongresi, 1991,117.
  • Acar A., Sert 1.Ü.,Gürbüz R., Ergüney Ş. : Posterior lumbotomi, , Türk Üroloji Derneği, Bursa, 1. Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı, 1992, 8.
  • Acar A., Sert 1.Ü.,Gürbüz R., Ergüney Ş. : Atipik üretra rüptürü, bir vaka bildirimi. Türk Üroloji Derneği, Bursa, 1. Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı, 1992, 26.
  • Ergüney Ş., Gürbüz R., Acar A. : Kronik prostatitli hastalarda azitromisinin karşılaştırılmalı klinik çalışması. Ankem Dergisi, 1994, 8(2) , 131.
  • Ergüney Ş. , Acar A., Gürbüz R. :Komplike üriner enfeksiyonu veya yara enfeksiyonu olan hastalarda Sulbactam/Cefoperazon’un etkinliği. Ankem Dergisi, 1994, 8 (2) , 130.
  • Acar A, Arslan E.M., Ergüney Ş., Çelik Ş., Yaman Z. : Üreteropelvik darlıklarda balon dilatasyonu. Türk ESWL ve Endoüroloji Derneği, İstanbul, 1. Ulusal Endoüroloji Kongresi. 1994, 101.
  • Acar A., Gürbüz R., Arslan E.M., Ergüney Ş., Yaman Z. : Synthetic mesh placement for inguinal hernia and subcostal incisional hernia. Andrology symposion in Memory of Prof. Dr. Alpay Kelami. Girne, North Cyprus, 7. International Urological Symposion, 1994.
  • Acar A.,  Arslan E.M., Ergüney Ş. : Fracture of the penis. Andrological Symposion in Memory Prof. Alpay Kelami. Girne, North Cyprus. 7. International Urological Symposion, 1994.
  • Acar A., Arslan E.M., Ergüney Ş. : Mesane taşlarında ekstrakorporeal shockwave lithotripsy uygulamaları. Türk ESWL ve Endoüroloji Derneği, İstanbul, 1. Ulusal Endoüroloji Kongresi. 1994, 33.
  • Gürbüz R., Acar A., Arslan E.M., Ergüney Ş. : Subkostal ve lumbodorsal kesilerde insizyonel herni. Rürk Üroloji Derneği, Nevşehir, Ulusal Üroloji Kongresi, 1992, 74
  • Acar A., Ergüney Ş., Arslan E.M., Çelik Ş., Ceylan K., Acarer E.Y. : Retroperitoneal kitlelerde fine needle aspirasyon biopsilerinin tanısal değeri, 13. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 1994, 355.
  • Gürbüz R., Acar A., Çelik Ş., Arslan E., Ergüney Ş., Yaman Z. : Üreterosellerde tedavi uygulamalarımız, Antalya, 13. Üroloji Kongresi, 1994, 255.
  • Kılınç M., Arslan E., Ergüney Ş., Ceylan K., Yılmaz K. : Yeni bir trokarla priapizm tedavisinde modifiye Winter işlemi. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, 1994, 351.
  • Gürbüz R., Acar A., Çelik Ş., Özeroğlu M., Ergüney Ş., Acarer E. : Retroperitoneal kitlelere etkin bir ulaşım yolu, modifiye torakoabdominal yol. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 1994, 354.
  • Yılmaz O., Ergüney Ş., Arslan M., Çerçi M., Kalkan S. : Torsiyone testiste skrotal hipoterminin patolojik etkileri, 11. Ulusal Pataloji Kongresi, Antalya, 50
  •  Yılmaz O., Ergüney Ş., Arslan M., Çerçi M., Vural Ö. : Unilateral spermatik kord torsiyonunun kontrlateral testisteki patolojik etkileri, 11. Ulusal Pataloji Kongresi, Antalya, 1994, 170.
  • Arslan M., Arslan A., Kılınç M., Yılmaz K., Tulgar M., Arslan E.M., Ergüney Ş., Acarer E., Yılmaz M.A. : Endoskop,k pnömoklast taş kırma aleti: Geliştirilmiş bir litotriptör, Biyomut 94. Biyomedikal Müh. Ulusal Topl. Bildiri Kitabı. İstanbul, 1994, 186-88.
  • Acar A., Gürbüz R., Arslan E.M., Ergüney Ş., Özeroğlu M., Özdemir T. : Pediatrik yaş gruplarında primer mesane taşları. 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 1995, Ankara
  • Acar A., Gürbüz R., Arslan E., Ergüney Ş., Çelik Ş., Özeroğlu M. : İnfravezikal obstrüksiyon ve hematüri nedeni olan konjenital üretral poliplere, 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Ankara, 1995.
  • Gürbüz R., Acar A., Arslan E.M., Arslan M., Ergüney Ş., Özeroğlu M. : Poliorşidizm : Erkek dış genital organ anomalisi, 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 1995, Ankara.
  • Türk Tabipleri Birliği
  • Türk Üroloji Derneği
  • Üroradyoloji Derneği