444 3 703

ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTE TEDAVİSİNDE BARİATRİK CERRAHİ UYGULAMASI

Çocukluk çağı obezite tedavisinde Bariatik Cerrahi Uygulaması

Büyük Anadolu Hastaneleri Laparoskopik, Bariatik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Al, "Ağır obezitesi olan ergenlerde uygulanan bariatrik cerrahi, obezite ile ilişkili komorbidit ( Bir veya daha fazla bozukluk veya hastalığın temel hastalığa veya bozukluğa ek olarak aynı zamanda görülmesi)   hastalıklarını tedavi ettiği ve ölüm oranını azalttığı kanıtlanmıştır." dedi

Yetişkinlerde bariatrik cerrahinin, vücut kitle indeksinde önemli ve sürekli düşüşlere ve obezite ile ilişkili komorbidit hastalıkları tedavi ettiği ve ölüm oranlarını azalttığı kanıtlanmıştır diyen Büyük Anadolu Hastaneleri Laparoskopik, Bariatik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Al, "Sonuç olarak, ağır obezitesi olan ergenlerde de son yıllarda bariatrik cerrahi uygulanmaktadır. Ergenlerde bariatrik cerrahi prosedürlerinin sayısında bir artış olmuştur: 1997'den 2003'e 5 kat artış ve 2000'den 2003'e 3 kat artmıştır. Artan eğilime rağmen, bariatrik cerrahi ergenlerde nadiren uygulanmaktadır.

HANGİ KRİTERE GÖRE UYGULANIYOR
Amerikan Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Derneği tarafından bariatrik cerrahi için ergenleri seçmede aşağıdaki kriterler önerilmiştir.


1. Vücut kitle indeksi > 35 kg/m2 ve sağlık üzerinde kısa vadeli etkileri olan önemli komorbidite  örneğin , orta ila şiddetli uyku apne sendromu [apne-hipopne indeksi > 15], T2 diyabet, psödotümör serebri( beynin hacminin artması beyin kan hacminin artması,beynin ve omurilik sisteminin içinde bulunduğu ve adına beyin omurilik sıvısı denilen sıvının hacminin artması sonucu beyinde sıkışmadan dolayı oluşan durumdur.) veya şiddetli ve ilerleyici steatohepatit (basit karaciğer yağlanmasının bir sonraki evresidir) ile şiddetli bir komorbidite veya VKİ 40 kg/m2 veya daha fazla komorbidite ile birlikte


2. Kemik yaşına bağlı olarak tahmin edilen yetişkin boyunun %95'inin tamamlanması veya Tanner evre IV'e ulaşması olarak tanımlanan fiziksel olgunluk. Bu kriter, bir ergen yetişkin boyuna yaklaşmamışsa, hızlı kilo kaybının vücut büyümesini engelleyebileceğine dair teorik endişelere dayanmaktadır.


3. Diyet ve fiziksel aktivitede değişiklikler yoluyla kilo vermeye yönelik yaşam tarzı çabalarının  daha önce yapılması


4. Hastanın ve ailesinin, vitamin ve mineral takviyesi de dahil olmak üzere ameliyat öncesi ve sonrası önerilen tedavilere uyma becerisi ve motivasyonu


5. Ergenler adına ameliyatın risk ve faydalarının uygun şekilde anlaşılması


6. Destekleyici ama zorlayıcı olmayan aile" diyerek sözlerine son verdi.


Web ve Tıbbi Yayın KuruluGüncellenme Tarihi: 27.01.2021 00:00Yayınlanma Tarihi: 27.01.2021 00:00
Yorum Ekle


KATEGORİLER