444 3 703

Omuzlarda sıkışma ve ağrı neden olur?

Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, günlük hayatımızı da olumsuz etkileyen omuzlarda yaşanan sıkışma, ağrı ve hareket kısıtlılığı gibi sorunlarının neden kaynaklandığını, belirtilerini ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi.

"Omuzun sıkışma sendromu tıp literatüründe impingement olarak adlandırılmaktadır." diyen Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, "Omuz bölgesinde en sık görülen problemlerden biri sıkışmadır. Bu sıkışmanın devamında ağrı, hareket kısıtlılığı gibi sağlık sorunları ortaya çıkar.
Öncelikle omuz yapısı hakkında bilgi vermek istiyorum. Omuz ekleminin yapısında ana olarak üç adet kemik bulunmaktadır. Bunlar kürek kemiği, kol kemiği ve köprücük kemiğidir.

SÜRTÜNME AZALIR
Kol kemiğini kürek kemiğine bağlayan yapıya rotator kılıf denilmektedir. Bu kılıf dört adet kas yapısı barındırır. Bunlar Supraspinatus, İnfraspinatus, Teres minör, Subskapularis'dir. Rotator manşet adı verdiğimiz yapı kolun omuz kısmından yukarı doğru hareket etmesi işleminin yanı sıra omuzda bulunan bütün hareketlerin yapılmasına olanak sağlar.

 
Rotator manşet kürek kemiğinin çıkıntısı olan Akromion ile omuz başı arasında 1-1,5 buçuk cm aralıkta uzanır. Akromion ile Rotator manşet arasında bursa adı verilen bir kese bulunmaktadır. Bursa adlı kese yapısı nedeniyle kayganlaştırıcı bir sıvı ile kemik ve kas arasındaki sürtünme azalır. Hareket açıklığının devamı için yumuşak bir bölge sağlanır.

SIKIŞMANIN NEDENLERİ
Omuzun sıkışma sendromunun nedenleri genellikle kolumuzu kaldırırken Akromion Rotator manşetler arasında hareket etmeyi kolaylaştıracak yeterli bir alan vardır. Fakat her omuz kaldırılışında tendom ve Bursa dokusu Akromionun bir miktar sürtünmesi olur. Bu sürtünmeye omuzda impingement yani omuzda sıkışma sendromu denir. Bütün omuzda belli zamanlarda sıkışma mevcuttur. Gün içinde omuzu her kaldırdığımız da bir miktar sıkışma olmaktadır. Fakat bu sıkışma genellikle ağrıya yol açmamaktadır. Fakat omuzumu kaldırmamız gereken işlerde yada tekrarlayan fırlatma hareketleri bu sıkışmanın bir problem haline gelmesine yol açar ve bu problem zamanla ciddi bir sağlık sorunu haline gelir.

BELİRTİLERİ, TANI VE TEDAVİSİ
Belirtileri erken evrede omuzda sürekli ağrı, kolu öne ve yukarı kaldırırken ağrı artar. Hastaların çoğu ağrı nedeniyle o omuz üstüne yatmakta zorlanır. Bu durum kişide huzursuzluk hissi verir ve günlük hayatını olumsuz etkiler.
Omuzun sıkışma sendromunun tanısında en önemli enstrüman fizik muayene belirleyicidir. Fizik muayenenin peşine röntgen grafisi ve o bölgenin çekilen MR ile tanı konulur.
Tedavi de öncelikle fizik tedavi ve ilaç tedavisinde ve eklemin istirahat tedavisi uygulanır. Bu tedaviye cevap vermiyorsa cerrahi tedavi uygulanır. " diyerek sözlerine son verdi.

Web ve Tıbbi Yayın KuruluGüncellenme Tarihi: 03.08.2021 00:00Yayınlanma Tarihi: 03.08.2021 00:00
Yorum Ekle


KATEGORİLER