444 3 703

Dalak Tümörleri

Bilgi Talep Formu

Dalak Nedir?

Dalak, karnın sol tarafında, midenin yanında ve sol kaburgaların arkasında bulunur. Dil şeklinde olan dalak; yaşlı ve hasarlı kırmızı kan hücrelerini temizleyen ve bakterileri kandan uzaklaştıran yüksek kan akımına sahip süngerimsi bir organdır. Vücudun ani ihtiyaçlarında kanı depolayan bir rezervuar görevi görür. Bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olmasına rağmen dalağın retiküloendotelyal sistemden alınması durumunda insanlar dalaksız normal hayatlarına devam edebilir. Bunun nedeni karaciğerin dalağın birçok işlevini üstlenebilmesidir.

Dalak Tümörü ve Tipleri Nedir?

Dalak içinde bir kitle ve yumrunun varlığına dalak tümörü denir. Diğer parankimal organlara kıyasla görülme sıklığı yaygın değildir. Dalak tümörleri lenfoid ve lenfoid olmayan olarak iki ayrı grupta incelenir. En sık karşılaşılan lenfoid tümörler habis (malign) ve selim (benign) hemanjiyomları, littoral hücreli anjiomlar, lenfanjiomları ve hemanjiyoendotelyomaları içeren vasküler tümörlerdir. Lipom, fibrosarkom, nörima gibi lenfoid olmayan tümörler yalnızca anekdot olarak bildirilecek kadar çok nadir görülür. Dalak tümörleri dalağın kendi dokusundan kaynaklanabileceği gibi aynı zamanda meme, akciğer gibi diğer organların metastaz yapması sonucu da meydana gelebilir.

Sık görülen selim ve habis tümörler aşağıdaki gibidir:

İyi Huylu Vasküler Tümörler

  • Hemanjiyom
  • Lenfanjiom
  • Littoral hücreli anjiomlar
  • Enflamatuvar psödotümör
  • Hamartom

Habis Tümörler

  • Hodgkin olmayan lenfoma (NHL)
  • Anjiyosarkom
  • Hemanjiyosarkom
  • Metastatik Tümörler

Dalak Tümörü Klinik Özellikleri ve Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Dalak tümörlerinin belirli şikâyetlere yol açan sabit klinik özellikleri yoktur. Genelde hastaların başka hastalıklar ve şikayetler ile başvurmasından sonra yapılan BT taraması gibi tetkikler sonucu ya da laparatomi ve laparaskopi gibi operasyonlar sırasında tesadüfen keşfedilir. En sık görülen bulgu dalak büyümesidir. Bunun yanında karnın üst kısmında ağrı ve hassasiyet görülebilir. Tümörlerin boyutuna bağlı anemi, kandaki granülosit yoğunluğunun anormal düşüşü, trombosit düşüklüğü gibi sorunlar görülebilir.

Dalağın işlevini yerine getirip getirmediğini kontrol etmek ve tümör belirtilerine bakmak için kan testleri uygulanabilir. Dalak tümörünü belirlemek için genelde ultrason, BT ve MR gibi radyolojik yöntemlerden faydalanarak tanı, tedavi ve takip süreci başlatılır.

Dalak Tümörü Varlığına Dair İşaret ve Belirtiler

Dalak tümörlerinin varlığı genelde belirgin şikayetlere yol açmasa da gözlemlenen bir takım işaret ve dalak tümörü belirtiler aşağıdaki gibidir:

NHL:  Dalak büyümesi (Splenomegali) yapısal semptomlar

Anjiyosarkomlar: Üst kadran ağrısı ve elle hissedilen karın kitlesi

Metastatik tümörler: Dalak büyümesi

Hemanjiyomlar: Genelde asemptomatik özellik gösterirler.

Lenfanjiomlar: Genellikle asemptomatik özellik gösterirler.

İnflamatuar psödotümör: Halsizlik, ateş ve kilo kaybı ile kendini gösterir.

Ne Zaman Tedaviye Başlanmalı?

Kişide şiddetli karın ağrısı varsa, ikincil dalak enfeksiyonu yaşanıyorsa ve yüksek yırtılma riski bulunuyorsa tedavi süreci zaman kaybedilmeden başlatılmalıdır.

Dalak Tümörü Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Tüm primer malign tümörler için dalak ameliyatı yapılarak dalağın cerrahi yöntemlerle alınması işlemi gerçekleştirilir. Semptomatik, rüptür riski bulunan iyi huylu tümörler için kısmı ya da tam splenektomi uygulanır. Splenektomi, açık cerrahi yöntem (laparotomi) ile yapılabileceği gibi laparoskopik cerrahi yöntemler ile de yapılabilir.

Tümör Nedeniyle Tedavi Uygulanmayan Hastaların Takibi Nasıl Yapılır?

Acil müdahaleyi gerektirmeyen ve bu nedenle yalnızca gözlem altına alınan tümörlerin takibi düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Süreç ilk senede 6 ay ara ile ultrason kontrolü şeklinde planlanabilir. Bu süreçte herhangi bir değişiklik ve şikayet bulunmuyorsa takip senelik bir periyotta gerçekleştirilebilir. Ancak durumun değişmesi halinde BT ya da MR yöntemleri gerekebilir ve doktor cerrahi işleme karar verebilir.

Dalak Tümörlerinin Tedavi Sonrası Takibi Nasıl Olmalıdır?

Dalağı komple çıkarılmış ve patoloji sonucunda selim tümör teşhis edilmiş kişiler için takip gerekmez. Ancak dalağa koruyucu cerrahi işlemi uygulanmışsa selim tümör teşhis edilse bile tekrarlama durumu karşısında kontrollerin aralıklı gerçekleştirilmesi gerekir. Habis tümörlerin takibi bu süreçte onkoloji uzmanları tarafından yapılır. Tüm kanser tedavilerinde olduğu gibi dalak tümörlerinde de ilk 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık takip süreci planlanır. Bu süreçlerde de tümörün durumu yakından takip edilir.

Dalak Tümörleri Tekrar Eder mi?

Dalağın çıkarıldığı hastalarda durum kanser değilse tekrar etmez. Ancak dalak tamamen çıkarılmadıysa ya da kanser durumu da söz konusuysa süreç farklı ilerler. Özellikle selim tümörler, tedavi öncesi saptanan bölgede tekrar edebilir. Bu tekrar durumu tümörün tamamen çıkarılmamış olmasından ya da tümörün içinde kanser odağı bulunmasından kaynaklanabilir. Eğer kanser tanısı alırsa da dalak bütünüyle çıkarılır ve bu durumda da tekrarlama karında ya da başka bir bölgede ortaya çıkar.

Dalak tümörleri nadir görülür. Bu tümörlerin çoğu dalağın kendi dokusundan kaynaklanan tümörlerin yanı sıra lenf ve kan kanserleri başta olmak üzere başka tümörlerin dalağa yayılması sonucu ortaya çıkar. Bu durumda cerrahi bir tedavi gerekiyorsa sıklıkla dalağın bütünüyle çıkarılması tercih edilir.

Bilgi talep formunu doldurarak dalak tümörleri tedavisi ile ilgili merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

Web ve Tıbbi Yayın KuruluGüncellenme Tarihi: 14.02.2024 10:11Yayınlanma Tarihi: 30.05.2022 00:00
Yorum Ekle


KATEGORİLER
Bilgi Talep Formu

Bilgi almak için lütfen formu doldurun!