444 3 703

IQ Testi Nedir?

 

Zeka seviyesi hakkında puan ortaya koyan testler IQ testi olarak adlandırılır. IQ, bir bireyin zihinsel yetenekte akran grubunun ne kadar üstünde veya ne kadar altında olduğunu gösteren bir tür standart puandır. IQ terimi, 1912'de psikolog William Stern tarafından Almanca Intelligenzquotient terimiyle ilişkili olarak ortaya çıktı. Fransız psikolog Alfred Binet ise 1900'lerin başında ilk zeka testini yarattı. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki modern IQ testi, Henry Herbert Goddard'ın çalışmasından kaynaklanmaktadır. Goddard, psikoloji doktorasını 1899'da Clark Üniversitesi'nden almış bir psikologdu. Binet testini Fransızca'dan İngilizce'ye çevirdi. Bu test, ABD'deki çocuklarda temel entelektüel işlevleri test etmek ve akıl sağlığı tanılarını desteklemek için kullanıldı.

IQ Testi Nedir? IQ Testi Çeşitleri Nelerdir?

Yaştan bağımsız olarak birey hakkında genel bir IQ puanı ortaya çıkan testtir ve çok çeşitlidir. IQ testleri aşağıdaki gibidir:

 • Alexander zeka testi
 • Bender Gestalt görsel motor algı testi
 • CAS: 5-17 yaş grubunu bilişsel yeterlilik bakımından değerlendirir.
 • Cattell zeka testi
 • Good Enough-Harris insan resmi çizme testi: Çocuğu hem ruhsal hem de zeka bakımından değerlendirir.
 • Leiter zeka testi: İşitme ve aynı zamanda konuşma sorunu yaşayan çocuklar için kullanılır.
 • MOXO: Bilgisayar ekranı üzerinden dürtüsellik, zamanlama, dikkat ve hiperaktiviteyi değerlendirir.
 • Porteus Labirent Testi
 • Stanford Binet: 2 yaşından itibaren her yaş gurubu için uygulanır.
 • Wechler Çocuk Zeka Testi(WISC-R): 6-16 yaş arası için kullanılan yaygın testlerden biridir.
 • Wechsler WAIS: Yetişkinler için kullanılan bir IQ testidir.
 • WISC-R 4: Çocukları ayrıntılı bir şekilde incelemek adına kullanılır.

Tüm bu zeka testleri alanında uzmanlaşmış psikologlar tarafından yapılır.

IQ Testi Puanları Neyi İfade Eder?

IQ testi puanları aşağıdaki gibidir:

 • 0-24 zihinsel engelli
 • 25-44 öğretilebilir zihin engelini
 • 45-75 eğitilebilir zihinsel engeli
 • 76-89 donuk zeka-sınır zeka
 • 90-110 normal zekayı
 • 111-129 parlak zekayı
 • 130-160 üstün zekayı
 • 160 ve üstü dahiliği ifade eder.
Web ve Tıbbi Yayın KuruluGüncellenme Tarihi: 07.08.2022 00:00Yayınlanma Tarihi: 07.08.2022 00:00
Yorum Ekle


KATEGORİLER