444 3 703

16 Kesit Bilgisayarlı Tomografi (BT)

 

16 kesitli bilgisayarlı tomografi (BT) cihazı ile tüm vücut görüntüleme işlemi 15-20 saniyede yapılabilir ve bu görüntülerle elde edilen tomografi sonucu 3 boyutludur. Tüm BT incelemeleri kontrastlı veya kontrastsız olarak gerçekleştirme özelliğiyle de dikkat çeken bu teknoloji akciğer, koroner damar ve kalp değerlendirmesinde önemli bir yere sahiptir. Donanımın sistemi dokularda bulunan ve insan gözüyle bile ayırt etmesi zor olan hastalık bulgularını tarayabilir. Böylelikle hastalıklar erken dönemde teşhis edilebilir.

16 Kesit Bilgisayarlı Tomografi İle Yapılan İşlemler Neler?

  • BT enterografi,
  • BT portografi,
  • BT-Sanal bronkoskopi,
  • BT-Sanal kolonoskopi,
  • İleri BT inceleme veya BT anjiyogragfi incelemeleri,
  • Koroner BT anjiyografi,
  • Kranial, boyun-karotid-vertebral sistem anjiyografi,
  • Pulmoner BT anjiyografi,
  • Torakoabdominal aorta BT anjiyografi,
  • Üst ve alt ekstremite BT anjiyografi.
Web ve Tıbbi Yayın KuruluGüncellenme Tarihi: 24.01.2024 12:30Yayınlanma Tarihi: 13.09.2022 00:00
Yorum Ekle


KATEGORİLER