444 3 703

Lenf Kanseri (Lenfoma) Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Bilgi Talep Formu

 

Lenfoma kanseri dünyada beyin tümörü ve lösemiden sonra 3. sırada ve Türkiye’de ise lösemiden sonra 2. sırada yer alan hem yetişkinleri hem de çocukları etkileyen kan kanseri türüdür. Bir beyaz kan hücresi olan lenfositlere etki eden bir kanserdir. Lenfositler, vücudu bakteri ve virüs gibi yabancı istilacılara karşı savunmak için kan ve lenfatik sistemden geçer. Lenfomalar genellikle bir lenfosit içinde anormal bir değişiklik veya mutasyon meydana geldiğinde gelişir. Kanserli lenfositler de normal lenfositler gibi kan ve lenfatik sistemde dolaşabilir. Lenf düğümleri kemik iliği, dalak ve diğer organlarla birlikte vücudun birçok noktasına yayılır ve büyür.

Lenf Kanseri (Lenfoma) Nedir?

Lenfoma kanseri nedir?” sorusu hem yetişkinleri hem de çocukları etkileyen kan kanseri türüdür şeklinde yanıtlanabilir. Lenfosit olarak adlandırılan beyaz kan hücreleri kontrolden çıktığında gelişir. Lenfositler, enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olan bağışıklık sisteminizin bir parçasıdır. Lenfositler, lenf adı verilen bir sıvı taşıyan lenfatik sistemde vücudunuzun etrafında dolaşır. Lenf sıvısı vücudunuza yayılmış olan bezlerden (lenf düğümleri) geçer. Bu nedenle lenfoma bağışıklık sistemi kanseri olarak da adlandırılabilir.

Hodgkin lenfoma (HL) nedir?

“Hodgkin lenfoma nedir?” sorusu da şu şekilde yanıtlanabilir:

Hodgkin lenfoma, bir beyaz kan hücresi olan bir lenfositin DNA'sındaki bir değişiklikten kaynaklanır. Hodgkin lenfoma tedavisi, bireysel hasta faktörlerine bağlı olarak kemoterapi ve/veya radyasyon içerir. Kök hücre nakli de bir tedavi seçeneğidir ancak başlangıç ​​tedavisi için önerilmez. Hodgkin lenfoma, beyaz kan hücresinin DNA'sında anormal bir değişiklik, bu hücrenin, tedavi edilmezse kanserli lenfositlerin kontrolsüz büyümesiyle sonuçlanan bir lenfoma hücresi haline gelmesine neden olduğunda başlar.

Non-Hodgkin lenfoma (NHL) nedir?

Non hodgkin lenfoma genel olarak deri, mide veya bağırsak gibi organlardaki lenf dokusu ve lenf düğümlerinde gelişir. Bazı durumlarda NHL, kemik iliği ve kanı içerir. Sadece bir hastalık değil aslında hepsi lenfositlerden (bağışıklık sisteminin bir parçası olan beyaz kan hücreleri) kaynaklanan çeşitli kan kanserleri grubudur. Lenfoma hücreleri vücutta tek bir yerde veya birçok yerde gelişebilir. NHL, tembel (yavaş büyüyen) veya agresif (hızlı büyüyen) olan birçok farklı alt tipe sahiptir.

Hodgkin ve Non-Hodgkin Lenfoma Arasındaki Fark Nedir?

“Lenf kanseri nedir?” sorusunu soranlar hodgkin lenfoma ile non hodgkin lenfoma arasındaki farkı da merak eder. Siz de “Hodgkin lenfoma nedir? Non hodgkin lenfoma ile arasında nasıl bir fark bulunur?” diye merak ediyorsanız işte bu sorunun yanıtı: Hodgkin lenfoma düzenli bir yayılım gösterir ancak Non-Hodgkin lenfoma düzensiz bir yayılıma sahiptir. Bunun yanında Hodgkin lenfoma yavaş seyirde ilerler ve kombine kemoterapi ile tedavi süreci sonrasında %80-90 tam iyileşme sağlayabilir. Non-Hodgkin lenfoma ise agresif seyirlidir ve hastaya uygulanan yoğun kemoterapiye rağmen tekrar edebilir.

Lenfoma Evreleri

Evreleme, onkologların kanserin lenf düğümlerine ne kadar yayıldığını ve yakındaki herhangi bir doku veya organa metastaz yapıp yapmadığını açıklamalarına yardımcı olur. Lenf kanseri evreleri şöyledir:

1.evre: Bu evrede kanser bir lenf düğümünde timus gibi bir lenfoid organda veya lenfatik sistemin dışındaki tek bir organın bir alanında bulunur. Lenf kanseri 1. evre yaşam süresi %80 oranında 5 yıllık sağlıklı yaşamdır.

2.evre: Bu evrede de kanser iki lenf düğümünde (her ikisi de diyaframın aynı tarafında) bulunur veya bir lenf düğümünden yakındaki bir organa uzanır.

3.evre: Kanser, diyaframın hem üstünde hem de altında birkaç lenf düğümünde bulunur ve dalağa da yayılmış olabilir. Lenf kanseri 3 evre yaşam süresi %60 oranında 5 yıllık sağlıklı yaşamdır.

4.evre: Kanser, lenfatik sistemin dışında veya karaciğer veya akciğerler gibi iki veya daha fazla uzak organda bulunur. Lenf kanseri 4. evre belirtileri genişlemiş lenf bezleri, kaşıntı, titreme, nefes darlığı, yorgunluk, göğüs ağrısı, iştah kaybı, kalıcı ya da inatçı öksürük şeklindedir. Lenf kanseri 4. evre yaşam süresi ise %65 oranında 5 yıllık sağlıklı yaşamdır.

Lenfoma evrelemesine ek olarak, birçok doktor kanseri harfler kullanarak da kategorize eder.

A – Hiçbir semptom gelişmedi.

B – Hastada açıklanamayan kilo kaybı, gece terlemesi veya ateş olması.

X – Tümör göğüs bölgesindedir ve hacimli olarak kabul edilir (10 cm'den büyük).

E – Bu, diğer dokulara veya organlara yayılmış bir ekstranodal kanseri tanımlar.

S – Kanser dalağa yayılmış.

Lenf Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Lenfomanın yaygın olarak görülen belirtisi kasık, boyun veya koltuk altı lenf düğümlerinde ağrısız şişliktir. Lenfoma semptomları genellikle belirsizdir ve enfeksiyonlar, demir eksikliği, otoimmün hastalıklar gibi diğer hastalıkların semptomlarına benzer. Ek olarak, Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) dahil olmak üzere yaklaşık 80 farklı lenfoma alt tipi vardır ve alt tipler arasında semptomlar farklı olabilir. Semptomların lenfoma dışındaki bir şeyle ilişkili olması daha yaygındır. Belirtileriniz birkaç hafta sonra düzelirse, lenfoma olma olasılığı düşüktür. Belirtiler genellikle 2 hafta sonra devam eder ve kötüleşebilir. Bunun bir örneği, şişen şişmiş bir lenf düğümüdür. Bu farklı enfeksiyon türlerinde ortaya çıkabilen çok yaygın bir semptomdur. Bu durumda lenf düğümü genellikle 2 veya 3 hafta içinde normal boyutuna döner. Ancak normalden daha büyük olan veya büyümeye devam eden bir lenf düğümünüz varsa “Bu lenfoma olabilir mi?” diye sormakta fayda var.

Yaygın görülen lenfoma belirtileri:

  • Açıklanamayan inatçı ateşler
  • Açıklanamayan kilo kaybı
  • Enfeksiyonları atlatmakta zorluk
  • Gece terlemeleri
  • Kaşıntılı vücut, lenfoma cilt bulguları
  • Kimse bir yumruyu sevmez
  • Şişmiş lenf düğümleri
  • Tükenmişlik

Lenf Kanseri Nedenleri Nelerdir?

“Lenf kanseri neden olur?” sorusu da şu şekilde yanıtlanabilir:

Lenfoma neden olur henüz tam olarak belirlenmemiştir ancak belirli özelliklerin bir kişinin hastalığa yakalanma riskini artırabileceği bilinmektedir. Örneğin romatoid artrit, lupus, HIV veya AIDS gibi bir durumdan kaynaklanan zayıf bir bağışıklık sistemi bir kişinin daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip bir kişiden daha fazla lenfoma geliştirme olasılığını artırabilir.

Lenfoma Tanısı ve Tedavisi Nasıldır?

Lenf kanseri belirtileri ve şikayetleri ile kişiye fiziki muayene uygulanır. Bu muayenede doktorunuz tıbbi geçmişinizi gözden geçirir ve yaşadığınız herhangi bir semptom hakkında bilgi edinir. Ardından doktorunuz sebebin lenfoma olup olmadığını belirlemek için test ister. Doğru bir lenfoma tedavisi için aşağıdaki testlerden bir veya daha fazlasına girebilirsiniz:

1. Eksizyonel lenf nodu biyopsisi, plevral sıvı biyopsisi, kemik iliği aspirasyonu veya bilgisayarlı tomografi (BT) ve ultrason kullanılarak görüntü kılavuzluğunda biyopsi gibi bir biyopsi

2.CT taraması, X-ray, MRI taraması veya PET taraması gibi görüntüleme taramaları

3.Tam kan hücresi (CBC) sayımı gibi kan alımları, lenfoma kan testi

Testleriniz lenfoma için kesin sonuç veriyorsa kanseriniz evrelendirilecek ve sınıflandırılacaktır. Doktor kanserinin evresini belirledikten sonra hedeflenen bir kanser türü oluşturabilir. Örneğin, lenfomanın erken evreleri genellikle kısa kemoterapi döngüleri ve ardından etkilenen lenf düğümlerine radyasyon tedavisi ile tedavi edilir. Lenfomanın sonraki aşamaları semptom yönetimi için reçeteli steroidlerle birlikte farklı tipte kemoterapi ilaçları ile tedavi edilebilir.

Lenfomanın Yeri Semptomları Nasıl Etkiler?

Lenfomanın farklı alt tipleri farklı şekilde semptomla kendini belli eder. Belirtileriniz lenfomanın konumuna özgü olabilir ancak diğer hastalıklar veya enfeksiyonlardaki belirtilere çok benzerdir.

Dünya Lenfoma Günü özelinde hazırladığımız bu yazıda sizlere lenf kanseri (lenfoma) hakkında bilgiler sunduk. Kendinizde yukarıda belirttiğimiz semptomları gözlemliyorsanız vakit kaybetmeden tıbbi yardım almalı ve durumun teşhis edilmesini sağlamalısınız.

Bilgi talep formunu doldurarak Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından uygulanan lenf kanseri tedavisi ile ilgili merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

Lenfoma tedavilerinin yaygın yan etkilerinden bazıları bağırsak sorunları, kuru, ağrılı ve kaşıntılı cilt, tükenmişlik, saç kaybı, mide bulantısı ve kusma, sinir hasarı ve uyku sorunlarıdır.

Başka türlü tanımlanmayan (PTCLNOS) periferik T hücreli lenfoma sıklıkla ateş, gece terlemesi ve kasıtsız kilo kaybı gibi semptomlara neden olur. Anaplastik büyük hücreli lenfomalar (ALCL) ateş, sırt ağrısı, lenf düğümlerinin ağrısız şişmesi, iştahsızlık, kaşıntılı cilt, döküntü ve yorgunluk gibi semptomlarla kendini belli edebilir.

“Lenf kanseri ne demek?” sorusu kadar bu rahatsızlığın tekrar edip etmeyeceği de merak konusudur. Hodgkin lenfoma kombine kemoterapi ile genel olarak tamamen tedavi edilebilir ve tekrar etmek oranı %10 ile %13’tür. Ancak bu hasta grubunda tekrar etmesi durumunda ikinci tedavi uygulanır ve bu aşamada nüks etme oranı ise %20 ile %50 arasıdır.

Lenfomaya neyin neden olduğu henüz bilinmemekte. Ancak lenfosit olarak adlandırılan beyaz kan hücresinde gerçekleşen genetik bir mutasyon ile başlar.

Non hodgkin lenfoma olan kişiler için genel 5 yıllık göreceli sağkalım oranı %73'tür. Ancak hayatta kalma oranlarının farklı lenfoma türleri ve lenfoma evreleri için büyük ölçüde değişebileceğini akılda tutmak önemlidir.

Hodgkin lenfoma boyun, kasık veya koltuk altında şişlik yapar. Bazı lenf kanseri yorumlar ve değerlendirmelerinde ağrıdığına dair belirtiler olsa da şişlik genellikle ağrısızdır.

İyi huylu lenfoma, lenfositlerden gelişen bir tümördür (enfeksiyonla savaşan bir tür beyaz kan hücresi). Psödolenfoma veya iyi huylu lenfoid hiperplazi olarak da adlandırılan iyi huylu lenfoma, lenfositlerden oluşan, kanserli olmayan (iyi huylu) nadir bir tümördür. Diğer lenfoma tiplerinden farklı olarak iyi huylu lenfoma kanser değildir.

“Lenf kanseri ölümcül müdür?” sorusu şu şekilde yanıtlanabilir: Hodgkin Dışı Lenfoma ile 5 yıllık nispi sağkalım oranı %72.7 ve Hodgkin Lenfoma hastalarınınki %87.4'tür.

Lenfoma tedavisi adına uygulanan kanser hücrelerini öldürmek için ilaçlar kullanan kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmek için yüksek enerjili ışınları kullanan radyasyon tedavisi, vücudunuzun bağışıklık sistemini kanser hücrelerine saldırmak için kullanan immünoterapi, büyümelerini frenlemek için lenfoma hücrelerinin özelliklerini hedefleyen hedefe yönelik tedavi hasta ve ihtiyacı özelinde uygulanır.

Non hodgkin lenfoma daha yaygın lenfoma türüdür ve daha agresif olabilir. Aslında Non hodgkin lenfoma iki alt kategoriye ayrılabilir: agresif ve tembel. Agresif lenfomalar indolent lenfomalardan çok daha hızlı büyür ve vakaların %60'ını oluşturur. En genel agresif lenfomadiffüz büyük B hücreli lenfomadır (DLBCL).

Web ve Tıbbi Yayın KuruluGüncellenme Tarihi: 15.03.2024 13:49Yayınlanma Tarihi: 16.09.2022 00:00
Yorum Ekle


KATEGORİLER
Bilgi Talep Formu

Bilgi almak için lütfen formu doldurun!