444 3 703

Anevrizmal Kemik Kisti Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

 

Anevrizmal kemik kisti; diz, omuz ve kalça bölgesinde sık görülür ve ağrı ile birlikte kemiğin incelmesine, kırılmasına neden olabilir. Genellikle erkek çocuklar ve 5-15 yaş arasında görülür. Bu durum kanser değil, iyi huylu kemik tümörüdür. Tekrar etme özelliğine sahiptir ve tedavisi kemikte neden olduğu hasara göre farklı şekillerde uygulanır.

Anevrizmal Kemik Kisti Nedir?

Anevrizmal kemik kisti nedir?” sorusu merak edenler için şu şekilde yanıtlanabilir: İyi huylu kemik tümörlerinden olan anevrizmal kemik kisti; tekrarlama riski yüksek, kemik içinde görülen ve kemiğin incelmesine neden olan bir tümördür.

Anevrizmal Kemik Kisti Nedenleri Nelerdir?

Anevrizmal kemik kistinin kesin nedeni bilinmemekte. Bu durumun neden olduğu ağrı hafiftir ve şiddeti zamanla artar. Bu durum mekanik sorunlara neden olmadıkça ve bu nedenle kırık yaratmadıkça belirgin şikayetler yaratmaz. Bazı durumlarda röntgen çelimlerinde tesadüfen fark edilebilir. Bu durum nedeniyle kemik bütünlüğünde incelme ve alınan hafif darbelerin ardından kemikte çatlama ya da kırık oluşabilir. Bunun sonucunda da ağrı ve şişlik daha belirgin bir hal alabilir.

Anevrizmal Kemik Kisti Belirtileri Nelerdir?

Anevrizmal kemik kisti belirtileri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

En sık görülen belirti ağrıdır. Zamanla kemiği incelten bu durum sonucunda ağrı görülür. Bu ağrılar başlangıçta hafiftir ve fark edilemeyebilir. Ancak zamanla kemikteki incelme arttıkça ya da darbeye bağlı kırık oluştuğunda ağrı belirgin ve sürekli hale gelebilir.

Anevrizmal Kemik Kisti Teşhisi Nasıl Konulur?

Anevrizmal kemik kisti tedavisi için doğru teşhis önemlidir. Teşhiste hastanın öyküsü alınır. Ek olarak şüphe edilen kemiğin bölgesi incelenir. Anevrizmal kemik kisti belirtileri yaşayan kişilerde genellikle grafide kemikte incelme fark edilebilir. Anca durumun erken evrede olması halinde bu görüntüler belirgin değildir ve gözden kaçabilir. Anevrizmal kemik kisti MR çekiminde kemikteki hasar, kemik içindeki kistik görünüm ve ödem tüm hatlarıyla görülebilir. Buna ilave olarak bilgisayarlı tomografi (BT) ile görüntüleme yapılabilir. Ön tanının belirlenmesinin ardından elde edilen tüm bulgular multidispliner bir bakış açısıyla onkoloji, ortopedi ve travmatoloji, patoloji, radyoloji uzmanlarınca değerlendirilir. Kesin tanı ise biyopsi ile konulur.

Anevrizmal Kemik Kisti Tedavisi Nasıl Yapılır?

Uygulanacak tedavi tümörün bulunduğu kemiğe ve hasara göre farklılık gösterebilir. Tedavi yöntemleri aşağıdaki gibidir:

  • Cerrahi yöntem: Tümör kemik içinde sınırlı bir bölgede ve cerrahi yöntemle tamamen çıkarılabilecek durumdaysa uygulanır.
  • Sıvı nitrojen tedavisi: Durumun yeniden oluşmasının engellemek adına alkol, sıvı azot (nitrojen) fenol gibi kimyasal yöntemler uygulanmasıdır. Bu yöntemle gözle görülmeyen tümör hücrelerinin yok edilmesi amaçlanır.
Yorum Ekle


KATEGORİLER