444 3 703

Ağrı Tipleri ve Ağrının Sınıflandırılması

Bilgi Talep Formu

 

Ağrı günlük yaşamda sıklıkla yaşanır ve hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Farklı ağrı tipleri bulunur. Bu ağrı tipleri ağrının ne zaman başladığına, neden kaynaklandığına ve yaşanma şiddetine göre farklılık gösterir. Yaşanan bazı ağrılar anlıktır ancak bazıları sürekli devam eder. Bunun yanında bazı ağrılar yüzeysel yaşanırken bazıları derin hissedilir.

Ağrı Kaç Farklı Türe Sahiptir?

Ağrı sınıflandırması ağrının tipine ve şiddetine göre yapılır. Ağrının tipine ve şiddetine göre yapılan sınıflandırma aşağıdaki gibidir:

 • Akut Ağrı: Aniden ortaya çıkan ve genellikle kısa süren ağrılardır. Örneğin kesik veya yanık sonrasında hissedilen ağrılar akut ağrıya örnektir.
 • Kronik Ağrı: Uzun süreli devam eden ağrılara kronik ağrı denir. Genellikle altta yatan bir hastalık ortaya çıkabilir.
 • Nöropatik Ağrı: Nöropatik ağrı tipleri sinir sistemi ile ilgili problemlerden kaynaklanan ağrılardır. Örneğin diyabet veya sinir hasarı sonucu oluşan ağrılar nöropatik ağrılardır.
 • Somatik Ağrı: “Somatik ağrı nedir?” diye merak ediyorsanız bu ağrının deri, kas ve kemiklerdeki problemlerden kaynaklanan ağrılar olduğunu bilmelisiniz. Kırık sonrası hissedilen ağrılar somatik ağrılara örnektir.

Ağrının Sınıflandırılması ve Ağrı Türleri Nelerdir?

Ağrı tipleri ve özellikleri sınıflandırması zamansal ağrılar, mekanizmalarına göre ağrılar ve kaynaklandığı bölgeye göre ağrılardır.

Zamansal (Süreye Bağlı) Ağrılar

Akut Ağrılar: Ani başlangıçlı ve kısa süreli ağrı tipleridir. Çoğunlukla yaralanma veya cerrahi müdahale sonrasında ortaya çıkar. Bu tür ağrıların tedavisi genellikle ağrı kesiciler kullanarak yapılır ve birkaç gün içinde kendiliğinden kaybolur. Akut ağrılara örnek olarak diş ağrısı, migren, bel ağrısı ve kas spazmları verilebilir. Bu tür ağrılar genellikle hastaların günlük yaşamlarını etkileyebilir ve işe gitmelerini veya normal aktivitelerini sürdürmelerini zorlaştırabilir. Akut ağrıların tedavisi için öncelikle nedeninin belirlenmelidir. Bunun için doktor muayenesi yapılmalı ve gerekirse röntgen veya MR gibi tetkikler istenmelidir. Tedavi genellikle ilaçlarla yapılırken, bazen fizyoterapi veya masaj gibi alternatif tedaviler de tercih edilebilir.

Kronik Ağrılar Kronik ağrılar genellikle 6 aydan uzun süren ve tedaviye direnç gösteren şiddetli ağrılar olarak tanımlanır. Bu tür ağrılar insanların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir ve günlük aktivitelerini kısıtlayabilir. Kronik ağrıların birçok nedeni olabilir. Bazıları artrit, sırt ağrısı, migren veya sinir hasarı gibi kronik sağlık sorunlarına bağlıdır. Diğerleri ise geçmişteki yaralanmalar veya cerrahi müdahalelerden kaynaklanabilir. Tedavi seçenekleri kronik ağrının nedenine ve şiddetine bağlı olarak değişebilir. İlaçlar, fizyoterapi, akupunktur veya nöral terapi gibi alternatif yöntemler kullanılabilir. Ayrıca psikolojik destek de kronik ağrıların yönetiminde önemli bir rol oynayabilir. Kronik ağrılarla başa çıkmak zor olsa da doğru tedavi yaklaşımıyla kontrol altına alınabilir.

Mekanizmalarına Göre (Fizyopatolojik) Ağrılar

Mekanizmalarına göre (fizyopatolojik) ağrılar diğer sınıflandırmalardan farklıdır. Mekanizmalarına göre ağrılar sinir sistemimizin bir bölümünde ortaya çıkan bir hasar veya bozukluk sonucunda meydana gelir. Bu tür ağrılar nöropatik ağrı olarak da adlandırılır. Nöropatik ağrılar sinir sistemi hastalıkları, enfeksiyonları veya yaralanmalarından kaynaklanabilir. Bu ağrılara verilebilecek örnekler şunlardır:

 • Diyabetik nöropati: diyabet hastalarında görülen bir nöropatik ağrı tipidir.
 • Postherpetik nevralji: suçiçeği geçiren kişilerde görülen bir nöropatik ağrı tipidir.
 • Kompleks bölgesel ağrı sendromu (CRPS): el ve ayakta sıkça görülen kronik bir nöropatik ağrıdır.

 

Nöropatik Ağrılar: Sinir sistemindeki hasar veya bozukluklardan kaynaklanan ağrılardır. Bu tür ağrılar genellikle yanma, karıncalanma veya uyuşma hissiyle birlikte seyreder ve sıklıkla kronik bir karakter taşır. Nöropatik ağrılar diyabet, multiple skleroz gibi hastalıkların yanı sıra omurilik yaralanmaları veya cerrahi müdahaleler sonrasında da ortaya çıkabilir. Tedavisi oldukça zor olan nöropatik ağrılar için çeşitli yöntemler kullanılır. İlaç tedavileri özellikle antidepresan ve antikonvülsan ilaçlar nöropatik ağrılarda etkili olabilir. Fizyoterapi, akupunktur ve TENS (Transkutan Elektriksel Sinir Stimülasyonu) gibi alternatif tedavi yöntemleri de uygulanabilir.

Nosiseptif Ağrılar: Nosiseptif ağrılar doku hasarı veya tahriş nedeniyle oluşur ve vücudun acıyı işaret etmek için tasarlanmış reseptörleri olan nosiseptörler tarafından algılanır. Bu ağrıların farklı şiddetleri ve süreleri olabilir. Örneğin bir kesik veya yanık akut nosiseptif ağrılara neden olabilirken artrit gibi kronik bir durum daha uzun süreli nosiseptif ağrılara yol açabilir. Tedavi seçenekleri genellikle ağrının şiddetine ve tipine bağlıdır. Akut nosiseptif ağrılar genellikle istirahat ve ilaç tedavisi ile iyileştirilebilirken kronik nosiseptif ağrılar daha karmaşık tedaviler gerektirebilir. Bazı insanlar alternatif tedavileri denemeyi tercih eder. Örneğin masaj veya akupunktur gibi tekniklerin bazıları kronik nosiseptif ağrılarda rahatlama sağlayabilir. Ancak her zaman bu yöntemlerin etkili olduğuna dair yeterli bilimsel kanıt yoktur.

Deafferantasyon Ağrıları: Sinir sistemi hasarının bir sonucu olarak ortaya çıkan nadir bir ağrı türüdür. Bu tür ağrılar genellikle felç, ameliyat veya travma gibi nedenlerle meydana gelir. Deafferantasyon ağrıları vücudun hasar görmüş bölgesinden gelen sinyallerin beyinde yorumlanmasındaki değişikliklerden kaynaklanır. Bu tür ağrılar keskin ve yanma hissi gibi farklı şekillerde kendini gösterebilir. Ayrıca bölgesel duyarsızlık veya uyuşukluk da eşlik edebilir. Deafferantasyon ağrısı olan kişiler için tedavi seçenekleri sınırlıdır. Genellikle antidepresan ilaçlar veya sinir blokajları kullanılır. Deafferantasyon ağrısının nedeni tam olarak anlaşılamamış olsa da bu tür ağrılarda merkezi sinir sistemi değişikliklerinin rol oynadığı düşünülür. Bilim insanları bu tür ağrılara neden olan beyin bölgelerini belirlemeye çalışmaktadır.

Psikosomatik Ağrılar: Bedensel bir nedeni olmayan ancak psikolojik faktörlerden kaynaklanan ağrılardır. Bu tür ağrıların sınıflandırılması oldukça zordur çünkü fizyolojik bir temeli yoktur. Psikolojik olarak kaynaklanan stres, endişe, depresyon gibi faktörler bu tip ağrıların ortaya çıkmasına neden olabilir. Psikosomatik ağrılar genellikle kişisel bir deneyimdir ve başka kişiler tarafından anlaşılmaları zor olabilir. Hastaların bu tür ağrıları ifade etmekte zorlandıkları ve uzun süreli tedavilerin gerekebileceği bilinmektedir. Bu tür ağrıların tedavisinde psikiyatrik destek önemlidir. Terapi, ilaçlar veya alternatif tedavi yöntemleri kullanılabilir. Ancak, her hastaya farklı bir yaklaşım gerektiği için tedavi seçenekleri de kişiye özel olarak uyarlanmalıdır.

Kaynaklandığı Bölgeye Göre Ağrılar

Somatik Ağrılar: Vücuttaki dokuların hasar görmesi veya tahrip olması sonucu ortaya çıkan ağrılardır. Kemikler, kaslar, eklemler ve ciltte meydana gelebilirler. Bu tür ağrıların özellikleri genellikle keskin, sert veya yanıcıdır ve genellikle kolayca yerini belirleyebilirsiniz. Somatik ağrılar genellikle akut ağrı olarak sınıflandırılırlar. Örneğin bir kaza sonrasında kırık bir kemik varsa veya kesilmiş bir parmağınız varsa bu durumlarda meydana gelen ağrı somatiktir. Ayrıca cerrahi işlemlerin ardından da sıklıkla somatik ağrılar görülür. Tedavi seçenekleri arasında ilaçlar, fizyoterapi ve bazen cerrahi müdahale yer alabilir. İlaç tedavisi genellikle anti-enflamatuar ilaçlar veya ağrı kesicilerden oluşur. Somatik ağrılardan korunmak için düzenli egzersiz yapmak ve yeterli miktarda dinlenmek gereklidir. Ayrıca kazalardan kaçınmak için güvenlik önlemleri almak da önemlidir.

Visseral Ağrılar: Ağrı tipleri hakkında merak edilen konulardan bir diğeri de “Visseral ağrı nedir?” sorusudur. İç organlardan kaynaklanan ağrı çeşitleridir. Bu ağrıların kaynağı genellikle organların içindeki sinir uçlarıdır ve bu nedenle vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. Visseral ağrılar sindirim sistemi problemleri, idrar yolu enfeksiyonları, üreme sistemi sorunları ve kalp hastalıkları gibi birçok farklı sağlık sorunundan kaynaklanabilir. Visseral ağrılar genellikle kroniktir ve şiddetleri değişkenlik gösterebilir. Bu tür ağrılar sıklıkla yanma, keskin veya batıcı bir his olarak tanımlanır. Bazı visseral ağrılar özellikle kalp krizi gibi durumlarda hayatı tehdit edebilir ve hemen tıbbi müdahale gerektirebilir. Tedavi seçenekleri visseral ağrının nedenine bağlı olarak değişebilir.

Sempatik Ağrılar: “Sempatik ağrı nedir?” diye merak ediyorsanız bu ağrıların sinir sisteminin sempatik bölgesindeki sorunlardan kaynaklandığını bilmelisiniz. Bu tip ağrılar çeşitli hastalıklar veya yaralanmalar sonrasında ortaya çıkabilir. Sempatik ağrıların en yaygın nedenleri arasında kompleks bölgesel ağrı sendromu (KBAS) ve sempatik refleks distrofisi yer alır. KBAS genellikle bir kolda ya da bacakta meydana gelen ve zamanla yayılan bir ağrıdır. Aynı zamanda bu bölgelerde şişlik, renk değişimi veya sıcaklık artışı gibi belirtiler de görülebilir. Sempatik refleks distrofisi ise genellikle bir eklem veya kas grubunda meydana gelen şiddetli ağrı ile karakterizedir. Sempatik ağrı tedavisi altta yatan hastalığın türüne bağlı olarak değişebilir. Bazı durumlarda ilaçlar kullanılırken diğerlerinde fizyoterapi ya da cerrahi müdahale gerekebilir. Ancak her durumda doğru teşhis ve tedavi için uzman yardımı alınmalıdır.

Akut ve Kronik Ağrı Arasındaki Fark Nedir?

Akut ve kronik ağrılar şiddetleri ve süreleri açısından birbirinden farklıdır. Akut ağrılar genellikle ani başlayan ve kısa sürede sona eren ağrılardır. Örneğin bir yaralanma sonrası hissedilen ağrı akut bir ağrıdır. Bu tür ağrılar genellikle tedavi edilebilir ve iyileşme dönemiyle birlikte azalır. Kronik ağrılar ise uzun süren ve devam eden ağrılardır. Genellikle altta yatan bir hastalığın ya da durumun belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Kronik ağrıların nedenleri arasında fibromiyalji, osteoartrit, migren gibi hastalıklar yer alabilir. Bu tür ağrılar tedavi edilse de tamamen geçmeyebilir ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Akut ve kronik ağrıların farklı olduğunu anlamak uygun tedavinin uygulanması için önemlidir. İlaç tedavisi, fizyoterapi veya cerrahi müdahale gibi seçenekler hangi tip ağrının olduğuna bağlı olarak belirlenebilir.

Ağrıyı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

 • Ailesel nedenler,
 • Alışkanlıklar,
 • Anksiyete ve korku,
 • Çevresel faktörler,
 • Davranışsal faktörler,
 • Depresyon, ölme dileği, intihar riskleri,
 • Fiziksel faktörler,
 • Hayat kalitesi,
 • İkincil olarak kazanılmış ağrı alışkanlıkları,
 • İşle ilgili faktörler,
 • İş‑uğraşı performansı,
 • Kişilik faktörleri,
 • Kriz reaksiyonları,
 • Kültür,
 • Psikolojik faktörler,
 • Roller,
 • Sosyoekonomik faktörler,
 • Stres,
 • Umut ve umutsuzluk,
 • Yakınma.

Ağrı Eşiği Nedir?

Ağrı eşiği kişinin hissettiği ağrı şiddeti ile ilgilidir ve herkesin farklı bir ağrı eşiği vardır. Bazı insanlar daha düşük bir ağrı eşiğine sahipken bazıları daha yüksek bir ağrı eşiğine sahiptir. Ayrıca ağrının kaynağı da ağrı eşiği üzerinde etkili olabilir. Bazı durumlarda ağrı eşiği arttırılabilir veya azaltılabilir. Örneğin düzenli egzersiz yapmak ve stresi azaltmak ağrı eşiğini arttırabilir. Bununla birlikte kronik hastalıklar gibi bazı faktörler ağrı eşiğini azaltabilir. Ayrıca ağrının tedavisinde de ağrı eşiği dikkate alınır. Eğer kişinin ağrı eşiği düşükse daha güçlü ilaçlar kullanılması gerekebilir. Ancak bu durumda da yan etkiler göz önünde bulundurulmalıdır.

Ağrının Nedenleri Nelerdir?

Ağrı tipleri nelerdir? Neden kaynaklanır?” sorusu da merak edilenler arasında. Ağrı vücudumuzun birçok farklı nedenle tepki verdiği bir duyudur. Ağrıya sebep olan birçok faktör vardır. Bunlar arasında fiziksel yaralanmalar, enfeksiyonlar, inflamasyonlar ve sinir sistemi bozukluklarıdır. Ayrıca bazı ilaçların yan etkileri de ağrıya neden olabilir. Fiziksel yaralanmalar, kesikler, çürükler, kırıklar ve yanıklar gibi nedenler akut ağrılara sebep olabilir. Bu tür ağrılar genellikle birkaç gün içinde geçer. Ancak kronik ağrılar daha uzun sürebilir ve kanser, artrit veya sinir hasarı gibi ciddi sağlık sorunlarından kaynaklanabilir. Ayrıca psikolojik faktörler de ağrının şiddetini etkileyebilir. Örneğin stres, depresyon ve anksiyete gibi durumlar ağrının hissedilmesini artırabilir.

Yaşam kalitenizi olumsuz yönde etkileyen ağrının nedenini öğrenmek istiyorsanız ağrı tedavisine başvurabilirsiniz. Bilgi talep formunu doldurarak ağrı tedavisi ile ilgili merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

Web ve Tıbbi Yayın KuruluGüncellenme Tarihi: 04.05.2023 00:00Yayınlanma Tarihi: 04.05.2023 00:00
Yorum Ekle


KATEGORİLER
Bilgi Talep Formu

Bilgi almak için lütfen formu doldurun!