444 3 703

Safra Kesesi Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Bilgi Talep Formu


Safra kesesi kanseri oldukça nadir görülen bir kanser türüdür ancak yine de ciddi bir sağlık sorunudur. Hastalığın erken teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi oldukça önemlidir, ilerlediğinde hayati risk taşıyabilir. Safra kesesi kanseri genellikle hiçbir belirti vermeden gelişebilir ama bazı kişilerde ağrı, sarılık, kilo kaybı gibi safra kesesi kanseri belirtileri gözlemlenebilir. Safra kesesi kanserleri çoğunlukla 55-70 yaş aralığında ortaya çıkar.

Safra Kesesi Kanseri Nedir?


Safra kesesi karaciğerin altında bulunan sindirim organıdır. Karaciğer tarafından salgılanan safra sıvısının depolanarak ihtiyaç halinde sindirimde emilen gıdaların işlenmesinde rol oynar. Safra kesesinde bulunan hücrelerin anormal biçimde büyümesi ve çoğalmasıyla tümörler oluşur. Safra kesesi kanserleri çoğunlukla kese duvarında ortaya çıkan kötü huylu tümörlerdir. Erkeklere oranla kadınlar görülme sıklığı daha fazladır. Safra kesesi kanserinde erken teşhis edildiğinde tedavinin başarı oranı yüksektir. Ancak tedavinin gecikmesi ile safra kesesi kanseri ölüm riski taşıyan bir hastalıktır. Safra kesesi kanserleri dışında safra yollarında oluşan kansere ise kolanjiyokarsinom safra yolu kanseri adı verilir. Safra yollarında oluşan kanser safra kesesi kanserine göre daha nadir görülür ancak tedavisi daha zordur. Belirtileri safra kesesi kanseri ile benzerlik gösterse de farklılık oluşturan belirtileri kanserleri birbirinden ayırır. 

Safra Kesesi Kanseri Evreleri Nelerdir?


Safra kesesi kanserinin evreleri kanserin ne kadar yayıldığını, hangi bölgelerde olduğu anlamak ve tedaviyi ona göre uygulamak için belirlenir. Safra kesesi kanserinde evreler şu şekilde olabilir:

 • Evre-1: Safra kesesi tümörünün intramüsküler yerleşimli olduğu evredir. 
 • Evre-2: Tümörün sadece safra kesesinin musküler tabakasında tutunduğu evredir.
 • Evre-3: Safra kesesinin duvarının tüm katlarında kanserli hücreler görülebildiği evredir.  
 • Evre-4: Safra kesesi kanseri son evre ile karaciğer, safra yolları ve diğer yakın organlara yayılım gösterir. En ağır tablolar bu evrede seyredilir. 


Bu evrelendirmelerin dışında kanserin yayıldığı bölgeler bazı harfler ile belirtilebilir. Harfler ve anlamları aşağıdaki şekilde olabilir:

 • T (Tümör): Kanserin safra kesesi duvarında ne kadar büyüdüğünü belirtir.
 • N (Lenf Düğümleri): Kanserin, safra kesesine yakın konumda bulunan lenf düğümlerinde olup olmadığını belirtir.
 • M (Metastaz): Kanserin diğer doku ve organlara yayılıp yayılmadığını belirtir.

Safra Kesesi Kanseri Belirtileri Nelerdir?


“Safra kesesi kanseri belirtileri nelerdir?” sorusu safra kesesi kanserinde en merak edilen sorulardan biridir. Safra kesesi kanseri daha sık olarak 55 yaş üzerindeki bireylerde görülen erken evrelerde belirti vermeyen sinsi bir kanser türüdür. Safra kesesinin belirtileri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Karın ağrısı,
 • Sarılık,
 • Mide bulantısı ve kusma,
 • Ani kilo kaybı,
 • Sindirim sisteminde yaşanan sorunlar,
 • Yiyeceklere tahammül edememe ve iştahsızlık
 • Karın bölgesinde ele gelen kitle, 
 • İdrar renginde koyulaşma, beyaz renkte dışkı görülebilir.


Safra kesesinin ilerleyen dönemlerde verdiği en önemli belirtiler arasında ağrı, sarılık ve ele gelen kitle hissidir. Safra kesesi kanseri olan hastalarda sıklıkla safra kesesi taşı da görülür. Bu belirtilerin hepsinin görülebileceği gibi sarılık safra kesesi kanseri teşhisi için önemli bir belirtidir.  Sayılan bu belirtiler başka hastalıklarda oluşan semptomlar ile ortak olabilir. Bu nedenle belirtilerden bir veya birkaçını yaşayan hastaların zaman kaybetmeden uzmana başvurması önemlidir. Doktorun isteyeceği tanı testleri ile kişinin safra kesesi kanseri olup olmadığı veya hangi evrede olduğu belirlenir. 

Safra Kesesi Kanseri Nedenleri Nelerdir?


Safra kesesi kanseri tam olarak nedeni bilinmeyen bir hastalık olsa da bazı faktörlerin kanserin oluşma riskini artırabilir bunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Yaş: Safra kesesi kanseri ileri yaş bireylerde görülür. Özellikle 55 yaş üstü hastalarda ortaya çıkan safra kesesi kanserinde, yaş risk faktörü olabilir. 
 • Cinsiyet: Kadınlarda, erkeklere oranla safra kesesi kanseri daha fazla görülür. 
 • Safra kesesi hastalıkları: Safra kesesinde oluşan polipler, “porselen safra kesesi” adı verilen hastalık ve safra kesesi enfeksiyonları risk faktörü olabilir.
 • Safra kesesi taşları: Yapılan araştırmalar sonucunda safra kesesi taşının kesin olarak safra kesesi kanserine neden olduğu açıklanmasa da kanser teşhisi konulmuş hastaların birçoğunda safra kesesi taşı olduğu saptanmıştır.
 • Diğer risk faktörleri: Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, genetik faktörler, kimyasal karsinojenlere maruziyet, sigara ve alkol kullanımı safra kesesi kanseri ile ilişkilendirilebilecek diğer risk faktörleridir. 

Safra Kesesi Kanseri Teşhisi Nasıl Konulur?


Safra kesesi kanserinin erken teşhisi oldukça önemlidir. Hastalığın ilk evrelerinde belirti görülmeyebilir veya hastalar tarafından anlaşılmayabilir. “Safra kesesi kanseri nasıl anlaşılır?” sorusunun cevabı ise safra kesesi kanseri belirtilerin ardından veya rutin muayeneler sonucunda ortaya çıkabilir. Safra kesesi tanısının konulması için aşağıdaki yöntemlere başvurulabilir:

 • Fiziki muayene: Karın ağrısı, karında kitle hissetme veya şişlik gibi şikayetlerini doktora anlattığınızda fiziki muayene yapabilir. 
 • Kan ve idrar tahlili: Kan ve idrar tahlili sonucunda anormal değerlere sahip olan maddeler ölçülerek değerlendirilebilir. 
 • Ultrasonografi: Ultrasonda kanserli dokular normal dokulara göre farklı ses dalgaları oluşturur. Bu nedenle safra kesesi, karaciğer ve karın bölgesinin ultrason ile incelemesi yapılabilir. 
 • Bilgisayarlı tomografi (BT): Bilgisayarlı tomografi daha detaylı bir görüntü sağlayarak tümörün olup olmadığı veya tümörün boyutunu ortaya çıkarabilir.
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MR): Tümörün boyutunun ve safra kesesi dışında başka bölgeye yayılım gösterip göstermediği anlaşılabilir. 
 • Biyopsi: Kanserin kesin tanısının konulabilmesi için biyopsi yapılabilir. Küçük bir dokunun alınıp patoloji laboratuvarında incelenerek sonucunun gelmesi ile tanı konulabilir. 
 • Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP): Bu yöntem daha çok safra kanallarında oluşan kanserlerin teşhisinde veya safra kesesi kanserinin yayıldığı durumlarda kullanılabilir. Endoskop aletinin hastanın yemek borusunda aşağıya doğru yerleştirilmesi ve küçük bir kateter yardımıyla safra kanalları incelemesi yapılır. 
 • Endoskopik ultrasonografi: Geniş kapsamlı olarak sindirim sisteminde endoskop yardımıyla inceleme yapılır. 
 • Pozitron emisyon tomografisi (PET) taraması: PET Taraması ile organ ve dokuların görüntüsü incelenir. Tümörün diğer doku ve organlara yayılım gösterme durumu ve kanserin bulunduğu evre için tanı konulabilir. 

Safra Kesesi Kanseri Tedavi Yöntemleri


Safra kesesi kanseri tedavisi tüm tedaviler gibi hastanın yaşına, genel sağlık durumuna, hastalığın türü ve evresine göre hastaya özgü olarak planlanır. Safra kesesi kanserinde tedavi tümörün cerrahi yöntemlerle çıkarılmasına dayanır. Safra kesesi kanserinin ilk evrelerde teşhisinin konulmasından dolayı cerrahi yöntem çoğunlukla uygulanmayabilir. Ancak kanser 1. ve 2. evrede fark edildiğinde safra kesesi ve duruma göre karaciğerin bir kısmı da alınarak cerrahi operasyon ile tedavi sağlanır. Bu dönemde hastanın genel sağlık durumu kötü olmadığı ve kanserin diğer organlara yayılım göstermediği için cerrahi yöntem ile başarılı sonuçlar alınır.  Safra kesesi kanserinin 3. ve 4. evrelerinde ise cerrahi tedavinin başarı oranı çok daha düşüktür. Bu evrelerde hastalar için kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavi yöntemleri uygulanabilir. 

Safra kesesi kanseri kemoterapi uygulaması tümör hücrelerinin büyümesini engellemek veya öldürmek için kullanılır. Cerrahi tedavi sonrası veya cerrahi tedavinin uygulanamadığı hastalarda tercih edilebilir. Radyoterapi uygulaması da yine aynı şekilde cerrahi tedavi sonrası veya cerrahi tedavinin mümkün olmadığı hastalarda kullanılır. Tüm bunlar dışında kanserin çok ilerlediği tedavisinin mümkün olmadığı durumlarda hastalara ağrısını rahatlatmak ve sarılığı azaltmak amacıyla ağrı tedaviler ile birlikte girişimsel radyolojik işlemler uygulanabilir.  Cerrahi tedavi hakkında detaylı bilgiyi "safra kesesi ameliyatı fiyatı nedir?" başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.

Safra Kesesi Kanseri Nasıl Önlenir?


Safra kesesi kanserinin önlenebilmesi için safra hastalıklarının tedavilerinin geciktirilmemesi önemlidir. Safra kesesi kanserlerinde risk faktörleri arasında bulunan safra taşlarının tedavisinin yapılması gerekir. Onun dışında safra kesesinde ve safra yolunda bulunan kistlerin takibin yapılması önemlidir. Safra kesesi kanserinde yaş da önemli bir risk faktörüdür bu nedenle hastalığın erken teşhis edilebilmesi için düzenli sağlık muayenelerinin yapılması erken teşhis ile başarılı tedaviyi mümkün kılar.

Safra kesesi ameliyatı fiyatı için bilgi talep formunu doldurabilirsiniz.

“Safra kesesi kanseri olan kişi ne kadar yaşar? Safra kesesi yolu kanseri ne kadar yaşar?” sorusu en sık sorulan sorulardan birisi olsa da bu soruya net bir cevap vermek doğru değildir. Hastanın genel sağlık durumuna, kanserin boyutuna ve evresine göre yaşam süresinde değişiklikler olabilir. 

Safra kesesi kanseri 55 yaş sonrası ortaya çıkan ve kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülen bir kanser türüdür. 

Evet, özellikle ilk evrelerde erken teşhis edilen hastalarda tedavini başarı oranı çok yüksektir. İlerleyen evrelerde başarı şansı daha düşük olabilir. Safra kesesi kanseri tedavisinin başarılı olmasını sağlayan yöntem cerrahi tedavidir. 

Web ve Tıbbi Yayın KuruluGüncellenme Tarihi: 15.03.2024 13:53Yayınlanma Tarihi: 15.05.2023 00:00
Yorum Ekle


KATEGORİLER
Bilgi Talep Formu

Bilgi almak için formu doldurun!