444 3 703

Atriyal Septal Defekt (ASD) Nedir? Tedavisi Nasıl Yapılır?

 

Atriyal septal defekt (ASD) olarak bilinen kalp hastalığı doğuştan gelen bir durumdur ve kalbin sol atriyum ve sağ atriyumu arasındaki duvarda bir deliğin oluşmasıyla karakterizedir. Bu delik kanın yanlış yöne akmasına neden olabilir ve zamanla kalpte ciddi sorunlara yol açabilir. ASD ile yaşamak zor olabilir ancak erken teşhis ve tedavi ile yaşam beklentisi yüksek olabilir.

Atriyal Septal Defekt (ASD) Nedir?

Atriyal septal defekt nedir?” sorusu merak edenler için şu şekilde yanıtlanabilir: Atriyal septal defekt doğuştan kalp rahatsızlıklarından biridir ve kalbin iki üst odası arasındaki duvarın delinmesiyle oluşur. Bu durumda oksijenli kan akciğerlerden sol atriyuma girerken sağ atriyuma da geçebilir ve bu nedenle vücuda pompalanan kanın oksijen seviyesi düşük olabilir.

ASD (Atriyal Septal Defekt) Tipleri Nelerdir?

Atriyal septal defekt (ASD), kalbin üst iki odası arasındaki açıklıktır. Bu açıklık, doğum sırasında kalpte normal bir yapısal gelişim olmamasından kaynaklanır. ASD genellikle belirti vermez ve hayat boyu devam edebilir. Ancak bazı durumlarda, büyük olan ASD'ler kalp yetmezliği gibi ciddi sorunlara neden olabilir. ASD türleri farklı boyutlarda olabilir ve yerleşim yeri de değişebilir. Birinci tip ASD, oval foramen adı verilen doğumsal bir açıklığın kapanmamasından kaynaklanır. İkinci tip ASD ise atriyumun alt tarafında bulunan septum primum adı verilen bölgenin yanlış şekilde büyümesinden kaynaklanır.

Çocuklarda ve Yetişkinlerde ASD Görülme Sıklığı

Atriyal septal defekt (ASD) doğuştan gelen bir kalp hastalığıdır. ASD, kalbin sol ve sağ üst odaları arasındaki duvarda delik oluşmasıyla meydana gelir. Bu durum, kanın yanlış yönde akmasına neden olabilir ve uzun vadede kalp yetmezliği gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Çocuklarda ASD görülme sıklığı yetişkinlere kıyasla daha yüksektir. Doğumda yaklaşık her 1.000 bebekten birinde ASD tespit edilir. Ancak, bu deliklerin çoğu küçüktür ve kendiliğinden kapanabilir. Büyük boyutlu ASD'ler ise tedavi gerektirebilir. Yetişkinlerde de ASD görülme sıklığı oldukça yüksektir. Bazı insanlar hayatlarının büyük bir bölümünde ASD'den habersiz yaşayabilirler. Ancak, belirtiler ortaya çıkarsa tedavi gerekebilir.

ASD (Atriyel Septal Defekt) Belirtileri Nelerdir?

Atriyel septal defekt, kalbin üst kısmında yer alan iki odacık arasındaki duvarın delik olmasıdır. Bu durumda kanın normal şartlarda sağ taraftan sol tarafa geçmesi gereken yolda bir aksaklık meydana gelir ve bu nedenle kalp daha fazla çalışarak vücuda yeterli miktarda oksijen taşımaya çalışır. ASD belirtileri çoğu zaman hafif olabilir ve kişi fark etmeyebilir. Ancak genel belirtiler aşağıdaki gibidir:

  • Cilt renginde solukluk,
  • Çabuk yorulma,
  • Ellerde ayaklarda şişlik,
  • Göğüs ağrısı,
  • Halsizlik,
  • Kulaklarda çınlama
  • Nefes darlığı.

ASD'nin Uzun Vadeli Etkileri Nelerdir?

Atriyal septal defekt (ASD) kalpte doğuştan gelen bir açıklıktır. ASD, genellikle kalbin üst iki odası arasındaki duvarda oluşur ve kanın yanlış yöne akmasına neden olabilir. Bu durumun uzun vadeli etkileri nelerdir?

ASD'nin uzun vadeli etkileri, tedavi edilmediği takdirde ciddi sorunlara yol açabilir. Bunlar arasında pulmoner hipertansiyon, kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu gibi durumlar yer alır. Pulmoner hipertansiyon, akciğerlerdeki damarların sertleşmesine ve daralmasına neden olan bir durumdur. Bu da kalbin sağ tarafındaki basıncı artırarak sol taraftan daha fazla kan akmasına neden olur. Kalp yetmezliği, kalbin yeterince kan pompalayamamasından kaynaklanır ve zamanla ölümcül olabilir. Ritim bozukluğu ise kalbin düzensiz atmasıdır ve ani ölüme neden olabilir. Bu nedenle, ASD teşhisi konduysa tedavi edilmelidir. Tedavi seçenekleri arasında ameliyat veya kateter tabanlı işlem yer alır. Ameliyat, açıklığı kapatmak için göğsün açılması gerektiren invaziv bir prosedürdür. Kateter tabanlı işlem ise küçük bir kesiden girilen ince bir tüp kullanılarak gerçekleştirilir.

ASD Tanı ve Tedavi Süreci

ASD tanısı koymak için öncelikle fizik muayene yapılır ve belirtiler incelenir. Sonrasında, elektrokardiyogram (EKG) ve ekokardiyogram (EKO) testleri yapılır. Bu testler sayesinde kalbin büyüklüğü, kan akışı hızı gibi detaylı bilgiler elde edilir. Eğer ASD teşhisi konulursa tedavi yöntemi doktorunuz tarafından belirlenir. Küçük boyutlu ASD'ler bazen kendiliğinden kapanabilir. Ancak büyük boyutlu veya semptomlara neden olan ASD'ler cerrahi veya kateter tabanlı işlemle düzeltilmelidir. Cerrahi işlem sırasında, genellikle göğsün sol tarafında açıklık yapılarak kalbe ulaşılır ve defekt tamir edilir. Kateter tabanlı işlem ise daha az invaziv bir yöntemdir ve küçük bir kesiden kateter yoluyla kalbe ulaşılır. Kateter ucunda yer alan cihaz sayesinde defekt örtülür.

Ameliyatsız ASD Onarımı

ASD için ameliyat gerekli olmayabilir. Kalp kateterizasyonu, ASD onarımı için bir alternatif olabilir. Bu prosedürde, bir kateter (uzun, ince ve esnek bir tüp) kasık bölgesindeki bir artere yerleştirilir ve kalbe doğru yönlendirilir. Kateterin ucundaki küçük bir cihaz, ASD'nin üst tarafına yerleştirilir ve açılır. Bu cihaz, ASD'yi kapatarak kanın kalbin sol tarafında normal akışını sağlar. Ameliyatsız ASD onarımının en büyük avantajı, klasik cerrahiye göre daha az invaziv olmasıdır. Yani, vücudun kesilmesi veya açılması gerekmez. Bu da iyileşme sürecini hızlandırır ve hastaların daha az ağrı çekmesine neden olur. Ancak, her hasta için ameliyatsız onarım uygun değildir. Doktorlar, her hasta için en uygun tedavi seçeneğini belirlemek için bir dizi test yapacaktır. İdeal adaylar genellikle küçük ASD'leri olan yetişkinlerdir.

Cerrahi ASD Onarımı

Atriyal septal defekt (ASD) tedavisinde en yaygın yöntemlerden biri cerrahidir. Cerrahi onarım, özellikle büyük ASD'lerde veya ameliyatsız onarım için uygun olmayan durumlarda tercih edilir. Cerrahi işlem genellikle göğüs kemiği boyunca yapılan kesim ile gerçekleştirilir ve kalp durdurulur. ASD'nin boyutuna ve konumuna bağlı olarak, tamir ya da yama uygulanabilir. Tamir, ASD'nin çevresindeki sağlam dokunun korunduğu ve dikilerek kapatıldığı bir işlemdir. Yama işlemi ise ASD'nin üzerine bir doku parçası yerleştirilmesini içerir. Cerrahi sonrası hastanede kalış süresi genellikle 3-5 gün arasındadır. İyileşme süreci, hasta yaşına, genel sağlık durumuna ve operasyonun zorluğuna bağlı olarak değişebilir. Ameliyat sonrası izlenecek diyet ve egzersiz planı ile doktor tavsiyelerine uyulması önemlidir. Cerrahi ASD onarımının başarı oranı oldukça yüksektir ve hastaların çoğu normal bir yaşam sürdürebilirler. Ancak uzun vadeli takip gereklidir, çünkü bazen ASD tekrar açılabilir veya yeni sorunlar ortaya çıkabilir. ASD tedavisi, erken teşhis ve doğru yöntemlerle başarıyla uygulanabilir. Bu nedenle belirtiler fark edildiğinde mutlaka bir kardiyologa başvurulması önemlidir.

Atriyal septal defekt (ASD) kalpte doğuştan gelen bir bozukluktur ve kalbin sağ ve sol kulakçıkları arasında açıklık bulunmasıyla karakterizedir. ASD'nin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, bazı risk faktörleri genetik faktörler, gebelik sırasında maruz kalınan toksinler, annenin enfeksiyonları, ilaçlar, diğer tıbbi durumlardır.

Atriyal septal defekt (ASD), doğuştan kalp hastalıklarından biridir ve her yaşta bulunabilir. Ancak, çoğu durumda ASD bebeklik veya çocukluk döneminde teşhis edilir. Genellikle kalpte üfürüm gibi semptomlarla fark edilir ve daha sonra yapılan tetkiklerle teşhis edilir. ASD'nin sıklığı erkeklerde kadınlara göre daha fazladır.

Atriyal septal defekt (ASD), kalbin üst kısmındaki atriyumların arasında doğuştan oluşan bir açıklıktır. Bu durum, kanın sağ atriumdan sol atriuma akmasına neden olabilir ve sonuç olarak oksijensiz kanın vücuda pompalanmasıyla dolaşım sistemi etkilenebilir. ASD'li kişilerde, normalden daha fazla kan akışı olduğundan kalp daha fazla çalışmak zorunda kalabilir. Bu durum uzun süre devam ederse, kalpte büyüme ve yorgunluk gibi sorunlar yaşanabilir.

Atriyal septal defekt (ASD), doğuştan kalp hastalıklarından biridir ve bebeklerde sıkça görülür. Bu durumda, kalbin sağ ve sol üst odaları arasında bir delik bulunur. ASD genellikle belirtiler göstermeyebilir veya hafif semptomlarla kendini gösterebilir. Ancak ciddi vakalarda kalp yetersizliği gibi sorunlara neden olabilir. Yenidoğan bebeklerde ASD daha sık görülür ve çoğu zaman kendi kendine düzelir. Ancak bazı durumlarda, tedavi gerektirebilir. Bu nedenle, bebeğinizde herhangi bir kalp problemi şüphesi varsa mut önerilir.

Atriyal septal defekt, kalbin üst iki odası arasındaki duvarda bir açıklık oluşması durumudur. Eğer bu durum tedavi edilmezse, kan akışı normalden farklı şekilde gerçekleşebilir ve kalpte ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunlar arasında kalp büyümesi, akciğer hipertansiyonu, ritim bozuklukları ve hatta kalp yetmezliği gibi hayatı tehdit eden sonuçlar yer alabilir. Bu nedenle, atriyal septal defekt tanısı konulduysa, zaman kaybetmeden tedavi edilmesi önemlidir. Doktorunuzun önerdiği tedavi yöntemleri ile sağlık durumunuzu kontrol altına alabilir ve kalp sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Atriyal septal defekt (ASD) doğuştan gelen bir kalp sorunudur ve bazı durumlarda ilaç tedavisi ile yönetilebilir. Ancak, ilaçlar yalnızca semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir ve ASD'nin kendisini tamamen iyileştirmezler. İlaç tedavisi, özellikle de kan pıhtısı riskini azaltmak için kan sulandırıcı ilaçlar kullanılabilir. Bununla birlikte, ASD'nin kapatılması genellikle cerrahi veya kateter tabanlı prosedürlerle yapılır. Bu nedenle, ASD tanısı konulduysa, tedavinin en uygun yöntemi için bir kardiyologla görüşmek önemlidir.

Web ve Tıbbi Yayın KuruluGüncellenme Tarihi: 01.06.2023 00:00Yayınlanma Tarihi: 01.06.2023 00:00
Yorum Ekle


KATEGORİLER