444 3 703

Çağımızın Hastalığı Depresyon Nedir? Depresyon Belirtileri

 

Kişinin psikolojik olarak kendini iyi hissetmediği, uzun bir dönem yaşadığı ve günlük yaşamını ciddi boyutta etkileyen depresyon belirtileri, psikolojik bir rahatsızlığa işaret eder. Bu psikolojik rahatsızlık kişinin motivasyon eksikliği, mutsuzluk, değersizlik, kararsızlık, suçluluk yaşamasına ve hatta ölümü düşünmesine neden olabilir. Kişinin bu belirtilerle yaşadığı durumun tanı alabilmesi için belirtilerin minimum 2 hafta sürmesi, kişinin yaşamdan dikkat çeken bir biçimde kopması gerekir. Bu nedenle birkaç gün boyunca süren mutsuzluk ya da can sıkıntısı depresyonla karıştırılmamalıdır.

Depresyon Nedir?

Depresyon nedir?” sorusu merak edenler için şu şekilde yanıtlanabilir: Kişide sürekli üzüntü, günlük yaşama ilgi kaybı ve duygu durum bozukluğu yaratan durum depresyondur. Depresyonda olan kişiler bu durumdan yalnızca düşüncelerle değil fiziksel olarak da etkilenir. Bu nedenle rutin yaşamda sorunlar yaşanabilir ve yaşam kişi için çekilmez hale gelebilir. Ancak kişi bu durumda gerekli tedavi ile kurtulabilir. Genellikle 20-30 yaşlarında başlayan depresyon esasında her yaşta görülebilir. Erkeklere oranla kadınlarda da daha sık rastlanır.

Depresyon Türleri Nelerdir?

Depresyon çeşitleri bulunur ve belirtiler bu çeşitlere göre farklılık gösterir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

 • Atipik Depresyon: Atipik depresyon durumunda kişide iştahta artış, ani duygu değişimi, aşırı uyuma, aniden ve hızlı kilo alma, bacak ve kollarda ağırlık, eleştirilme ve reddedilme korkusu görülür.
 • Bipolar Bozukluk (Manik-Depresif Bozukluk): Bu durum çökkünlük ve taşkınlık dönemleri halinde yaşanır. Çökkünlük dönemi depresyon ve taşkınlık dönemi de mâni olarak adlandırılır. Bipolar bozukluğun bir evresi olarak görülen manik depresif bozukluk tek uçlu depresyona göre daha yaygın olarak görülür. Manik depresif bozukluk depresif, normal duygudurum ve manik evrelere ayrılır.
 • Distimi Depresyon (Süreğen Depresif Bozukluk): Bu durum kronik olarak yaşanır ancak daha hafiftir. Bu durumu yaşayan kişiler 2 yıllık bir süreçte zamanlarının yarısından fazlasında depresif hisseder ya da rutin yaşamda sık tekrar ettikleri eğlencelerden daha az zevk alırlar.
 • Doğum Sonrası (Postpartum) Depresyon: Doğumdan sonra 2. ve 8. haftalar içinde başlar. Bu durum 2 hafta ile 1 yıl kadar sürebilir. Bu süre kişi özelinde farklılık gösterir. Bu durum uykusuzluk ve yorgunlukla kendini gösterir. Diğer belirtileri ise günlük yaşama ilginin azalması, uyku sorunları, yeme davranışlarında farklılık, yorgunluk, suçluluk hissi, çocuğun bakımında zorlanma, özgüven eksikliği ve konsantrasyon güçlüğüdür. Tedavi edilmemesi durumunda 3 ay ile 1 yıl arasında kendiliğinden düzelir.
 • Katatonik Özellikli Majör Depresif Bozukluk: Genellikle motor davranışlardaki bozukluğu ve diğer belirtileri içerir. Nadir görülen bu durum genel olarak şiddetli yaşanır. Bu durumu yaşayan bireylerde nedensiz kas hareketleri, başkalarının söz ve davranışlarını tekrar etme, alışılmamış beden pozisyonları ve hiç konuşmama görülür.
 • Majör Depresyon: En yaygın görülen ve tipik yaşanan depresyon durumudur. Kişinin yaşadığı tek bir semptom bile haftalar ya da yıllar sürebilir. Depresyon çeşitleri arasında en şiddetli türüdür ve kendiliğinden düzelmesi mümkün değildir.
 • Mevsimsel Depresyon: Atipik depresyon ile benzerdir ve mevsimsel farklılıklara bağlı olarak ortaya çıkar. Mevsimsel evre geçtiğinde genellikle kişide iyileşme görülür.
 • Siklotimik Bozukluk: En az 2 yıl sürer. Bu süre sayısız duygudurum dalgalanmalarıyla ilerler. Tanı alması zor bir depresyon türü olması ile dikkat çeker. Zor tanı almasına erken yaşlarda başlaması, klinik bulgularının çeşitlilik göstermesi, belirtilerinin belirlenmesinin güç olması neden olur.

Depresyon Belirtileri Nelerdir?

“Depresyon belirtileri nelerdir?” sorusu aşağıdaki gibi yanıtlanabilir:

 • Benlik saygısının azalmış olması,
 • Cinsel isteksizlik yaşama,
 • Aşırı uyuma ya da uyku problemleri,
 • Değersizlik hissi yaşama,
 • Diyet yapmadığı halde kilo verme ya da kilo alma,
 • Karar verme, düşünme ve konsantre olmada güçlük çekme,
 • Enerjisizlik,
 • Gelecekten beklentinin kesilmesi,
 • Hareketsiz kalamama, el sıkışma gibi belirsiz fiziksel aktivitenin artması, yavaş konuşma ya da yavaş hareket etme,
 • Mutsuzluk,
 • Çaresizlik veya karamsarlık,
 • İntihar veya ölüm düşüncelerinin tekrar etmesi,
 • Her konuda kendini suçlu hissetme.

 

Yaşanan durumun depresyon olarak nitelendirilmesi için en az 2 haftalık süre boyunca yukarıda verilen belirtilerin en az beş tanesinin bulunması gerekir.

Depresyon Belirtileri Çocuklarda ve Gençler için Farklı mıdır?

“Depresyon nedir belirtileri çocuklarda nasıldır?” sorusu da merak edilenler arasında. Depresyon okul öncesi çocukların yaklaşık %1’inde ve ilkokul çocuklarının %2’sinde görülebilir. Bu alanda yapılan araştırmalara ve güncel verilere göre 12-17 yaş arasında olan tüm gençlerin %3 ile %10’u depresyondan muzdarip. Depresyon belirtileri yaşa bağlı olarak farklılık gösterir. Bu belirtiler aşağıdaki gibidir:

 

3-6 yaş okul öncesi çocuklardaki depresyon belirtileri:

 • Çocuğun sık sık üzgün olması ve huzursuz hissetmesi,
 • İçe dönük olması ve kayıtsız olması,
 • Motor aktivitelere ilgisizlik,
 • Sinirlilik ve huzursuzluk,
 • Çocuğun ebeveynleriyle göz teması kurmaktan korkması,
 • Aşırı saldırganlık,
 • Çocuğun ani kilo alması veya kilo vermesi,
 • Çocuğun oyuncaklarıyla oynamaması,
 • İçindeki öfkeyi oyuncaklarıyla dışa vurması,
 • Sindirim sorunları yaşanması,
 • Çocuğun etrafındaki olay ve durumlara tepkisiz kalması.

 

6-12 yaş okul çağı çocuklardaki depresyon belirtileri:

 • Derse duyulan ilgide azalma ve okul başarısında düşüş,
 • Kaygı durumu,
 • Sürekli mutsuz ve üzgün ruh hali,
 • Sık sık ve gereksiz kendini eleştirme,
 • Gelecekten umutsuzluk,
 • Uyku problemleri
 • İntihar etme düşünceleri,
 • Çok sık sıkılma,
 • Tüm olumsuz durumlarsa suçu kendinde bulma.

 

13-18 yaş ergenlik dönemi çocuklardaki depresyon belirtileri:

 • Aşırı alıngan olma,
 • Özgüvenin azalması,
 • Öfke ve sinir patlamaları,
 • Sürekli halsiz olma ve konsantrasyon eksikliği yaşama,
 • Sevdiği şeylerden artık zevk alamama,
 • Kilo verme veya kilo alma,
 • Sık sık yorgunluk ya da baş ağrısı yaşama,
 • Arkadaş ilişkilerinin bozulması ya da yanlış kişilerle arkadaş olma,
 • Yalnızlık hissi,
 • Uyku sorunları.

Depresyon Neden Olur?

“Depresyon neden olur?” sorusu da konu hakkında sıklıkla merak edilir. Depresyonun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Depresyonda kalıtsal faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Bunun yanında depresyon yaşayan kişilerin beyinlerinde birtakım fiziksel değişimler yaşandığı görülür. Hormon dengesinde yaşanan değişiklikler de depresyona neden olabilir. Hormon dengesi doğumdan sonraki dönemde, menopoz döneminde ya da tiroid problemlerinde ortaya çıkabilir. Diğer nedenler aşağıdaki gibidir:

 • Kişinin benlik saygısının düşük olması,
 • Kişinin aşırı özeleştiri yapması veya kötümser olması,
 • Cinsel istismar veya fiziksel istismar yaşamış olma,
 • Ölüm gibi travmatik olaylar yaşama,
 • Finansal problemler,
 • Aile öyküsünde intihar, depresyon, bipolar bozukluk, alkol bağımlılığı olması,
 • Yeme bozuklukları,
 • Kanser, felç gibi zorlu kronik hastalıklar,
 • Sosyal izolasyon hali
 • Aşırı kilolu ya da zayıf olma durumu,
 • Aile içi problemler.

Depresyon Tanısı Nasıl Konur?

“Depresyona ne iyi gelir?” sorusunun yanıtı tanı aşamasında genel fiziki muayene ile başlar. Kişiye uygulanan fiziki muayene sırasında doktor doktor kişiden sağlık öyküsünü alır. Bazı kişilerde yaşanan depresyon altta yatan sağlık sorunuyla yakından ilgilidir. Fiziki muayenenin yanı sıra depresyon belirtileri testi gerekebilir. Bu aşamada doktor kişiden tam kan sayımı isteyebilir ya da kişinin tiroid bezlerine bakabilir. Bu adımların ardından kişiye psikolojik değerlendirme uygulanabilir. Bu değerlendirmede uzman kişiye duygu ve düşünceleriyle ilgili sorular sorar.

Depresyon Tedavi Yöntemleri Nelerdir? Depresyon Nasıl Geçer?

“Depresyon nasıl geçer? Tedavi yöntemleri nelerdir?” diye merak ediyorsanız tedavide birçok farklı yöntemin uygulandığını bilmelisiniz. Bu durumu yaşayan çoğu kişi için psikoterapi ve ilaçlar etkilidir. Depresyon belirtileri ve tedavisi için aşağıdaki adımlar uygulanır:

 • İlaç Tedavisi: Doktor tarafından belirlenen depresyon ilaçları kişiye verilir. Tedavide yaygın olarak antidepresan türü ilaçlar kullanılır.
 • Psikoterapi: Psikoterapi depresyon tedavisi için uygulanan bir diğer yöntemdir. Bu tedavide birey ruh sağlığı uzmanları ile durumunu konuşur. Bu tedavi aynı zamanda konuşma terapisi olarak da adlandırılır.
 • Hastane Tedavisi: Bazı şiddetli vakalarda hastanede tedavi gerekebilir.
Web ve Tıbbi Yayın KuruluGüncellenme Tarihi: 17.07.2023 00:00Yayınlanma Tarihi: 17.07.2023 00:00
Yorum Ekle


KATEGORİLER