444 3 703

Yumuşak Doku Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Bilgi Talep Formu

 

Tıp literatüründe sarkom olarak adlandırılan yumuşak doku kanseri nadir görülen, bağ dokularında oluşan bir kanser türüdür. Eklem, kas, tendon, damar gibi yumuşak dokular, organların içi ve etrafında yer alarak organlara destek olan dokulardır. Tüm vücutta görülebilen bu kanser türü sıklıkla karın, kol ve bacak bölgesine yerleşir. Bu bölgelerde oluşan kitleler ağrılı ya da ağrısız şekilde oluşabilir. İşte yumuşak doku kanseri ile ilgili bilmeniz gerekenler:

Yumuşak Doku Kanseri Nedir?

“Yumuşak doku kanseri nedir?” sorusu merak edenler için bağ dokularının etkileyen bir kanserdir şekilde yanıtlanabilir. Bu bağ dokuları sinir hücrelerinde kaslara, yağ dokularından cilt altı derin dokulara ve damarlara kadar geniş bir alanı kapsar. Bu dokular leğen kemiği, bacak, boyun, kol, karın bölgelerini içine alır. Yumuşak doku kanserinin fark edilmesi kitlelerin, şişliğin ve yumrunun dışarıdan belli olacak boyuta gelmesi ile mümkündür. Kanseri oluşturan tümörler küçükken herhangi bir belirti yaratmaz.

Yumuşak Doku Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Bu kanser türünün en büyük belirtisi ağrının yaşanmadığı yumrudur. Bu yumru şeklinde büyümeler bazı durumlarda kaslara ve sinirlere baskı uygulayacak boyutlara ulaşabilir. Kan kusma, göğüs ağrısı, siyah ve kanlı dışkı, zor nefes alıp verme de nadir görülen belirtilerdir. Vücutta oluşan her yumru ve şişlik her zaman kanser olmayabilir. Bu şişlik ve yumruların kanser olarak değerlendirilmesi için 5 santimetreden daha büyük olup daha derin dokulara yerleşmesi gerekir. Yaygın görülen yumuşak doku kanseri belirtileri de aşağıdaki gibidir:

 • Anemi,
 • Ateş,
 • Bağırsaklarda tıkanma-daralma,
 • Karın ağrısı,
 • Kemik hassasiyeti ve kemik kırıkları,
 • Kilo kaybı,
 • Yürüme bozuklukları veya hareket kısıtlılığı,
 • Kitlenin olduğu çevre dokularda ağrı,
 • Nefes almada güçlük veya solunum yetersizliği,
 • Tümör bölgesinde şişlik veya sertlik,
 • Yorgunluk.

Yumuşak Doku Kanseri Neden Olur?

Diğer kanser türleri gibi yumuşak doku kanserinde de altta yatan neden tam olarak bilinmez. Ancak yapılan çalışmalara göre bazı faktörler kanser gelişim riskini artırır. Bu faktörler aşağıdaki gibidir:

 • Genetik Yatkınlık
 • Kimyasallara maruziyet
 • Enfeksiyonlar
 • Radyasyon

Yumuşak Doku Kanseri Türleri Nelerdir?

Yumuşak doku kanseri çeşitli alt gruplara sahiptir. Yumuşak doku kanseri türleri tümör dokusunun oluştuğu hücre tipine farklılık gösterir. Başlıca türler aşağıdaki gibidir:

 • Anjiyosarkom: Bu kan damarlarını hedef alan bir kanser çeşididir.
 • Fibrosarkomlar: Bağ dokusunu meydana getiren hücrelerden türemiştir.
 • Gastrointestinal stromal tümör: Bu tür,bağırsağın bağ doku hücrelerinden kaynaklanır.
 • Kaposi Sarkomları: Genellikle cildin birden çok bölgesinde bu tür bir kanser gözlenir. En sık burun, ağız ve anüs bölgelerini etkileyen bu sarkomlardır.
 • Leiomyosarkom: Sindirim, boşaltım ve üreme organlarında bulunan hücrelerde oluşan düz kas kökenli tümör gruplarıdır.
 • Liposarkom: Bu genellikle 40-70 yaş aralığında kişilerde görülür. Liposarkom yumuşak doku kanserinin en yaygın alt tiplerinden biridir ve tipik olarak vücudun yağ dokusu hücrelerine rastlanır.
 • Rabdomyosarkom: Vücudun hareketini kontrol eden çizgili iskelet kaslarının tümörleşmesi ile gelişir. Rabdomyosarkom daha çok çocuklarda ortaya çıkar.
 • Radyasyon Kaynaklı Sarkomlar: Farklı hastalıklar nedeniyle uygulanan radyasyon tedavilerinin ardından görülebilen bir kanser türüdür. Genellikle radyoterapinin uygulandığı alanlarda yer alırlar ve yıllar sonra belirebilirler.
 • Sinir kılıfı kökenli sarkomlar: Sinir hücrelerini örten bir kanser türüdür. Tipik olarak yüz, işitme ve denge ile ilgili sinir yapılarında bulunur.
 • Sinovyal Sarkom: Bu kanser türü genellikle diz civarı eklemlerde ve tendonların bulunduğu yerlerdeki hücrelerden kaynaklanır.

Yumuşak Doku Kanserinin Evreleri Nelerdir?

Bu kanser türü 4 evreye sahiptir. Bölgesel evre 1. ve 2. evredir. Lenf bezlerine yayılmış olan evre 3. evredir. Uzak organlara yayılmış evre ise son evre olan 4. evredir.

Yumuşak Doku Kanseri Nasıl Teşhis Edilir?

Genellikle kolda, bacakta yumuşak doku kanseri belirtileri göründüğünde ilk aşamada travmatoloji ve ortopedi uzmanı kontrolü yapılır. Bunun dışındaki aşamalar tümörün yerine göre farklılık gösterir. Baş ve boyun bölgesindeki sarkomların takip ve muayenesi kulak burun boğaz doktorları tarafından, göğüs bölgesindekiler ise göğüs hastalıkları uzmanı veya genel cerrahi uzmanları tarafından yapılır. Doktorlar kanser şüphesi durumunda genetik predispozisyon olup olmadığını belirlemek için ilk olarak detaylı bir aile hikayesi talep eder. Detaylı fiziksel muayene sonrasında MR (manyetik rezonans), BT (bilgisayarlı tomografi), PET-BT veya ultrason gibi gelişmiş görüntüleme teknolojileri kullanılarak oluşan kitlelerin ve lezyonların görüntülerini alır. Bu sayede tümörün büyüklüğü, hangi organlara yayıldığı veya çevre dokulara sıçrayıp sıçramadığı belirlenir. Kesin teşhis için biyopsi işlemi gerçekleştirilerek o bölgeden bir örnek alınır. Biyopsi sarkom tedavisinin belirlenmesinde kritik bir adımdır. Eğer biyopsi sonucunda yumuşak doku kanseri teşhisi konulursa uygun tedavi yöntemi belirlenir.

Yumuşak Doku Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Yumuşak doku kanserinin tedavisinde erken teşhis büyük önem taşır çünkü hastalığın daha başındayken tespit edilmesi tedavi sonuçlarının daha olumlu olmasını sağlar. Kanserin boyutu, türü ve yerleşim alanına bağlı olarak farklılık gösteren tedavi planı ortopedistler, radyasyon onkologları, medikal onkologlar, kalp-damar cerrahları ve plastik cerrahların dahil olduğu bir kurul tarafından çok disiplinli bir şekilde uygulanabilir. Ayrıca hastanın psikolojik destek alması da tedavi sürecinin bir parçasıdır. Yumuşak doku kanserinin temel tedavi yöntemleri aşağıdaki gibidir:

Cerrahi Tedavi

Yumuşak doku kanserine karşı ilk adım genellikle cerrahi müdahaledir. Bu işlemde tümör kötü dokunun geride kalmayacağı şekilde çevresindeki biraz sağlıklı doku ile birlikte çıkarılır. Ancak bu yaklaşım sadece tümörün çok fazla büyümediği ya da diğer dokulara yayılmadığı durumlarda etkilidir. Sarkomun kol veya bacakları kuşattığı ve damarları ile sinirleri içine aldığı durumlarda uzuv korunamayabilir ve amputasyon gerekebilir.

Radyasyon Tedavisi

Bu tedavi yöntemi tümör hücrelerini çıkardıktan sonra diğer organlara yayılmasını engellemek veya önlemek için yüksek enerjili ışınların kullanılmasını içerir. Bazı durumlarda radyoterapi tümörün cerrahi müdahale öncesinde küçültülmesi amacıyla da uygulanabilir böylece tümörün cerrahi olarak çıkarılması işlemi kolaylaştırılır.

Kemoterapi

Kemoterapi kanser hücrelerini yok etmek için kullanılan en güçlü tedavi yöntemlerinden biridir. Düzenli ve belirlenen aralıklarla uygulanan kemoterapide ilaçlar hastaya damar yoluyla verilir. Kemoterapinin güçlü kimyasal maddeler içermesi nedeniyle tedavi sürecinde bazı yan etkiler görülebilir. Bu nedenle kemoterapiye başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışılmalı ve gerekli önlemler hakkında bilgi alınmalıdır.

Akıllı İlaç Tedavisi

Yumuşak doku kanseri olanlar için uygulanan akıllı ilaç tedavisi seçenekleri arasında immün terapi, hedefe yönelik terapi ve hormon terapisi bulunmaktadır. Bu tedavilerin her biri belirli türdeki yumuşak doku kanserlerine yöneliktir ve etkinlikleri hastadan hastaya değişebilir. Kısacası akıllı ilaç tedavisi yumuşak doku kanserinin tedavisinde önemli bir rol oynarr. Ancak bu tedavi seçeneği üzerinde karar vermek için detaylı bir tıbbi değerlendirme yapılmalıdır. Tedavi seçenekleriniz konusunda doktorunuzla açık bir iletişim kurmak oldukça önemlidir.

Yumuşak doku kanseri tedavisi ve detaylı bilgi için bilgi talep formunu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

Amerikan Onkoloji Derneği'nin yumuşak doku sarkomu ameliyatı sonrasındaki sağ kalım süresi üzerine yaptığı araştırmalar tümörün yerel olarak kaldığı durumlarda hastaların %80'inin tamamen iyileştiğini göstermekte. Tümör eğer lenf bezlerine sıçramışsa, hastaların yaklaşık yarısı iyileşme şansına sahiptir. Uzak yayılım (örneğin akciğer veya beyin) olduğunda ise, sağ kalma oranı %15'e düşer. Erken teşhis büyük önem taşır çünkü erken tanı ve uygun tedavi ile sağ kalım oranları artabilir.

Sarkomun 4. evresinde tedaviye cevap alma olasılığı oldukça düşüktür. Bu aşamada genellikle akciğerlere veya bazen de beyine metastaz görülür. Tek bir akciğer metastazı söz konusu ise segmental rezeksiyon ile tümör kontrol altına alınabilir. Ancak beyinde metastaz varsa ağrının giderilmesi için analjezik tedavi ve radyoterapi ile hastanın daha rahat bir süreç geçirmesi sağlanabilir.

Özellikle yüksek dereceli malign tümörler hızlıca vücuda yayılabilir ve bu durum ölümcül olabilir. Bu nedenle erken teşhis büyük önem taşıyor.

Yumuşak doku kanserinin tekrarlama riski hastalığın tipine, kanserin evresine, seçilen tedavi yöntemlerine ve tedavinin başarısına bağlıdır. Bazı yumuşak doku kanserleri tedavi sonrasında tekrarlama eğilimi göstermezken diğerleri daha yüksek bir tekrarlama riski taşıyabilir. Tedavi sırasında kanserli dokunun tamamen temizlenmesi, kanserin tekrarlama riskini azaltabilir ancak bazen bu mümkün olmayabilir ve bu durumda kanserin tekrarlama riski artabilir. Ayrıca kanserin yayıldığı alanlar varsa veya kanserin evresi ileri bir aşamadaysa, tekrarlama riski artar.

Web ve Tıbbi Yayın KuruluGüncellenme Tarihi: 15.03.2024 13:52Yayınlanma Tarihi: 18.08.2023 15:19
Yorum Ekle


KATEGORİLER
Bilgi Talep Formu

Bilgi almak için lütfen formu doldurun!