444 3 703

Kırık Cerrahisi Nasıl Uygulanır? Fiyatı Nedir?

Bilgi Talep Formu

 

Kırık tedavisi cerrahi ve cerrahi dışı olmak üzere iki kategoriye ayrılabilir. Cerrahi dışı yöntemlerde kırık bölge alçı veya atel ile sabitlenir. Gerekirse tespit öncesi kırık pozisyonu kapalı bir şekilde düzeltilir. Eğer belirli durumlar varsa cerrahi tedavi seçenekleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durumları genellikle aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Alçı veya atelle pozisyonun korunamadığı kırıklar
 • Ameliyat edilmedikleri takdirde düzgün iyileşmeyecek olan bölgelerdeki kırıklar
 • Büyük avülsiyon kırıkları nedeniyle kas ya da bağ hasarına bağlı eklem fonksiyon bozuklukları
 • Cerrahi olmayan tedavi sonrasında iyileşmeyen ya da yanlış iyileşmiş kırıklar
 • Çocuklarda kemik büyüme alanlarında büyüme problemlerine neden olabilecek kırıklar
 • Çoklu kırığı olan hastalarda bakımı zorlaştırabilecek kırıklar
 • Kapalı redüksiyonda tatmin edici sonuçların elde edilememesi
 • Orta ve ciddi açık kırıklar
 • Özellikle yaşlı hastalarda uzun süreli yatak istirahati gerektiren ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilecek kırıklar
 • Tümör gibi sebeplerle meydana gelen patolojik kırıklar

Kırık Cerrahisinde Minimal İnvazif Yaklaşım

Minimal invazif (sınırlı müdahaleli) kırık cerrahisinin ana hedefi, diğer operasyonların çevre dokulara verdiği hasarı en aza indirmektir. Ortopedi ve Travmatoloji bölümlerinde acil servis başvurularının en yaygın nedeni kırıklardır. Genellikle trafik kazaları, düşmeler ya da darbeler sonucu oluşan kırıklar osteoporoz yani kemik erimesi olan kişilerde, kemik tümörü bulunanlarda veya benzer şekilde kemik gücünü azaltabilen bazı hastalıklarda ciddi bir darbe olmadan da kendiliğinden oluşabilir. Kemik kırıkları açık veya kapalı olabilir ve bazen eşlik eden damar, sinir veya iç organ hasarları hayati risk taşıyabilir. Kırığın olduğu bölgede ek olarak yumuşak doku, bağ, kas, kıkırdak yaralanmaları veya eklem çıkığı gibi durumlar da görülebilir.

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları kırıkların hem kapalı hem de açık cerrahi tedavisi ve takibini gerçekleştirirken, ayrıca kırığın kaynamaması veya enfeksiyon gibi ikincil sorunlarla da ilgilenir. Kırık cerrahisindeki teknolojik ve bilimsel gelişmeler sayesinde son yıllarda ameliyat sonrası kırıklar daha hızlı iyileşmekte ve bu da hastaların günlük yaşamlarına daha çabuk dönmelerine olanak sağlamaktadır.

Kırıkların Tedavisinde Hangi Yöntemler Kullanılır?

Cerrahi tedavilerde genellikle içerden veya dışarıdan sabitleme yöntemleri kullanılır. İçeriden sabitleme için genellikle kemik üzerine yerleştirilen plaklar veya kemik kanalına konulan çiviler tercih edilir. Dışarıdan sabitleme için ise cildin dışından eksternal fiksasyon cihazları kullanılır.

Minimal İnvaziv Girişim Ne Demektir?

Minimal invaziv cerrahi işlem, en küçük kesilerin kullanıldığı bir tür operasyondur. Bu durum, cerrahi alanda daha az travma oluşmasını sağlar. Minimal invaziv cerrahi sonrasında hastalar daha az ağrı hisseder, enfeksiyon riski düşer ve rehabilitasyon süreci kolaylaşır. Bu yöntemler aşağıdaki kırıklarda uygulanabilir:

 • Humerus Kırıkları
 • Kalça Kırıkları
 • Proksimal Humerus Kırıkları
 • Tibia Kırıkları
 • Minimal İnvaziv Plaklama

Kırık oluştuğunda kemiklerin yanı sıra yumuşak dokularda da ciddi hasar meydana gelir. Bu nedenle kırığın iyileşmesi için yumuşak dokuların durumu önemlidir. Kemik beslenmesinin büyük bir bölümünü çevresindeki yumuşak doku sayesinde sağlar. Cerrahi müdahale sırasında kırıkla beraber zarar görmüş olan yumuşak dokulardaki ilave travma kırığın iyileşme sürecini olumsuz etkiler. Kırık cerrahisi sonrasında en yaygın komplikasyonlar kemiğin kaynamaması ve enfeksiyonlardır. Bu ciddi sorunların ortaya çıkmasındaki ana faktör, ameliyat sırasında kırık bölgesindeki yumuşak dokuda oluşan ek yaralanmalardır. Kırıkların tedavisinde eksternalfik satörlerin kullanılması cildin dışından tel ve çivi yerleştirilerek farklı halkalar veya tüpler ile sabitlenmesini gerektirir. Eksternalfik satörler sayesinde kırığın tam olarak açılmadan stabilizasyonu sağlanabilir, bu da ekstra yumuşak doku hasarını önler. Ancak, uzun süreli kullanım hastalar için rahatsızlık yaratır ve enfeksiyon riski taşır.

Kanal içi çiviler ve eksternalfik satörler teknik olarak minimal invaziv yöntemlere dahildir. Ancak bazı kırık durumlarında bu yöntemler yetersiz kalabilir ve plak kullanımına ihtiyaç duyulabilir. Plakların kullanıldığı durumlarda ise işlem daha karmaşıktır. Kemik üzerine vidalarla tutturulan plak yerleştirme aşamasında geleneksel cerrahi teknikler genellikle kırık hattını ortaya çıkarmak için yumuşak dokuların kesilmesini gerektirir. Bu, kırık bölgesindeki yumuşak dokulara ek zarar verir, kemik kan akışını bozar ve kaynama sorunu veya enfeksiyon gibi problemlerin görülme oranını artırır.

Minimal İnvaziv Plaklama Nasıl Yapılır?

Minimal invazivplaklama tekniği plakların cilt altından yerleştirilmesini sağlamak amacıyla kırık bölgesinden uzak kesiler yapmayı içerir. Bu teknikle plak, kemiğe kırık hattından uzak bir noktadan vidalanır ve böylece kırık hattının üzerinde bir köprü oluşturulur. Bu yöntemle kemiğin kan dolaşımı korunmuş olur ve kırığın daha hızlı iyileşmesi sağlanır. Geleneksel plaklama tekniklerinde ise tüm kırık parçaları ayrı ayrı sabitlenmek için kırığın tamamen açılması gereklidir. Ancak minimal invaziv yaklaşımlarda tüm kırık parçalarının belirlenmesine gerek yoktur. Buradaki hedef doğal iyileşme süreci boyunca kemikleri desteklemektir. Bu teknik özellikle çok parçalı kırıkların cerrahi tedavisinde başarıyla uygulanmaktadır.

Minimal İnvaziv Plaklama Tekniklerinin Avantajları Nelerdir?

Minimal invaziv plaklama yöntemi küçük insizyonlar yardımıyla daha uzun ve güçlü kırık sabitlemeleri sağlamaktadır. Bu tekniğin kırık tedavisinde kullanılması, cerrahi sonrası rastlanan kaynama eksikliği ve enfeksiyon gibi problemlerini azaltmıştır. Cerrahi kesilerin küçük oluşu, ameliyat sonrasında hastanın yaşayabileceği ağrıyı minimize eder ve rehabilitasyon sürecine daha hızlı geçilebilir. Minimal invaziv plaklama tekniği karmaşık bir cerrahi işlemdir.

Kırığın düzgün yerleştirilmesi kırığın konumuna bağlı olarak zor olabilir. Ameliyat esnasında kırığın anatomik pozisyonunu istenen şekilde ayarlayamamak, yanlış yerleşimde iyileşmeye sebep olur ve bu durumda bile hasta, ekstremite fonksiyonlarını tam anlamıyla yerine getiremez. Bu tür durumlarda genellikle hastanın ek düzeltme ameliyatlarına ihtiyaç duyar. Minimal invaziv plaklama tekniği ile kırığın konumu kapalı teknikler aracılığıyla dolaylı olarak düzeltilir. Bu işlem için ameliyat sırasında skopi adlı görüntüleme cihazları kullanılır. Kırığın dolaylı olarak düzeltilmesi ve plaklama sırasında bu pozisyonun korunması için çeşitli cerrahi teknikler bulunmaktadır.

Kırık Cerrahisi Fiyatı Nedir?

Kırık cerrahisi fiyatları, operasyonun karmaşıklığına, hastanın genel sağlık durumuna ve tedaviyi yapan hastane veya kliniğin politikalarına bağlı olarak büyük ölçüde değişkenlik gösterebilir. Dahası, bu fiyatlar konusunda net bir rakam vermek yanıltıcı olabilir çünkü her hasta için farklı faktörlerin dikkate alınması gerekmektedir. Dolayısıyla, daha kesin bir tutar için profesyonel bir tıbbi görüş almanızı öneririm.

Bilgi talep formu doldurarak kırık cerrahisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Web ve Tıbbi Yayın KuruluGüncellenme Tarihi: 03.03.2024 01:40Yayınlanma Tarihi: 01.03.2024 14:46
Yorum Ekle


KATEGORİLER
Bilgi Talep Formu

Bilgi almak için formu doldurun!