444 3 703

Sıcak Kemoterapi (HIPEC) Nedir? Nasıl Uygulanır?

 

Sıcak kemoterapi tıp literatüründeki adıyla HIPEC (Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi), kanser tedavisinde kullanılan yenilikçi yöntemlerden biridir. Özellikle karın içi kanserlerde kullanılan bu tedavi yöntemi, cerrahi operasyon sırasında doğrudan karın boşluğuna uygulanan ısıtılmış kemoterapi ilaçları ile gerçekleştirilir. Sıcak kemoterapi, kanser hücrelerinin yok edilmesinde geleneksel kemoterapi yöntemlerine göre daha etkili sonuçlar sağlayabilir ve hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedefler.

HIPEC Nedir?

Sıcak kemoterapi nedir?” sorusunu hipertermik karın içi kemoterapi, ısıtılmış kemoterapi ilaçlarının karın boşluğu içerisine belli bir süre boyunca uygulandığı kanser tedavi yöntemidir şeklinde yanıtlayabiliriz. Günümüzde kanser tedavisinde sayısız farklı yöntem kullanılır ve bu yöntemlerle önemli başarılar elde edilir. Bu yöntemlerden biri olan HIPEC hem hastanın yaşam süresinin uzatılması hem de yaşam kalitesini artırması yönünden önemli yöntemlerden biridir.

HIPEC PECHangi Hastalıklarda Kullanılır?

Kanserin ileri seviyede yaşandığı hasta grubu için tüm tedavi seçenekleri geri kalmış olur. Böyle durumlarda hastanın yaşam süresini uzatmak ve konforunu sağlamak adına HIPEC tedavisi uygulanır. Bu tedavi yöntemiyle apendiks kanseri, kadınlarda yumurtalık kanseri ve peritonun kendi kanserlerinde başarılı sonuçlar alınmaktadır. Bunun yanı sora mide, kalın bağırsak ve pankreas kanserlerinde de uygulanır.

HIPEC, ileri evre karın içi kanserlerinde de önemli bir tedavi seçeneğidir. HIPEC ile karın içine uygulanan kemoterapide kanser hücrelerini tahrip etme amaçlanır. Karın içindeki organlar periton olarak adlandırılan karın zarı ile kaplıdır. Bu zar hem karın içi organların yüzeyini örter hem de karın duvarındaki iç yüzeyi kaplar. Böylece karın içine uygulanan kemoterapötik ajanlar hedeflenen organdaki kanser hücrelerine ve yayıldığı diğer alan ve organlara etki göstererek kanser hücrelerini tahrip eder.

HIPEC Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Kanser, karın boşluğu, kan ve lef bezlerine dökülme yoluyla yapılabilir. Bu nedenle karın içi kanserlerde hastalığın ileri evrede yaşanması durumunda tümör peritona da sıçrayabilir. Kanserin son evresinde ortaya çıkan bu durumda hastaya damar yolu ile uygulanan ilaçlar, peritona gerekli düzeyde ulaşmayabilir ve bunun sonucunda da tedavi yetersiz kalır. Tümörle kaplı olan periton ve peritonla birlikte tutulmuş organlar birlikte temizlenerek karın içi tümörsüz hale getirilmeye çalışılır. Bu işlem sitoredüktif cerrahi + peritonektomi olarak adlandırılır. İşlemin ardından 42-43 derece sıcaklığa sahip 4-5 litre serum içine tümör yok edici ilaçlar konularak karın içine verilir. Bu işlemlerin tümü 60 ile 90 dakika kadar sürer.

HIPEC, karın içi tümör temizliğini takiben uygulanır. Tümör temizliğinin ardından karın alt ve üst kadranlarına 4 adet dren yerleştirilir. Direnleri uçları HIPEC cihazına monte edilir. Sonrasında da karın alt ve üst tarafına ısı düzeyini takip etmek adına ısı probu yerleştirilir. Böylece kemoterapi sürecinde ısı istenilen düzeyde tutularak takip edilebilir. Kemoterapi sıvısının 42-43 derece santigrat olması istenir. Ancak verilecek sıvının miktarı hastanın kilosuna göre ayarlanır ve yaklaşık 3-5 litre arasındadır. Tüm işlemlerin ardından karın içindeki sıvı geri alınır ve işlem sonlandırılır. Bu sürecin tamamı da 6-10 saat sürer. Sürecin hatasız ilerlemesi için hastanın iyi hazırlanması ve tecrübeli bir ekibin çalışması önemlidir.

Sıcak Kemoterapi Neden Uygulanır?

Sıcaklığın etkisiyle ilaç dokulara etkisi artar. Bunun yanında sıcağın etkisiyle bazı kemoterapi ilaçlarının kanser hücrelerini öldürme gücü de artar. Ayrıca sıcağın kendi başına anti-tümör etkisi de vardır. Direk karın içine uygulandığından daha yüksek dozlarda kemoterapi ilaçlarının uygulanmasını sağlar.

Sıcak Kemoterapi Kimlere Uygulanır?

HİPEC tedavisi aşağıdaki kanser hastaları için uygulanır:

Sıcak Kemoterapi Komplikasyonları Nelerdir?

HIPEC, deneyimli kişiler tarafından uygulandığında yan etkisi en aza indirilerek gerçekleştirilebilir. Görülen komplikasyonlar genellikle ameliyata bağlı beklenen komplikasyonlardır. Başlıca komplikasyonlar aşağıdaki gibidir:

  • Bulantı- kusma
  • Karaciğer enzimlerinde geçici yükselme
  • Karın içi infeksiyonu
  • Karın içinde abse
  • Kreatinin yüksekliği ile geçici akut böbrek yetmezliği
  • Yara yerlerinin açılması- anastomoz kaçağı
  • Yara yerlerinin iyileşmesinde gecikme

Sıcak Kemoterapi Başarısını Neler Belirler?

Sıcak kemoterapinin başarısını hastanın genel sağlık durumu, tedavinin hangi evrede uygulandığı, tümörün yayılımı, tümör dokusunun kemoterapiye hassasiyeti, tümör bulunan dokuların büyüklüğü ve çapı, kemoterapi ilacının dozu, kemoterapinin süresi, perfüzyon ısısı belirler.

Sıcak Kemoterapi Fiyat Aralığı Nedir?

HIPEC fiyatları tedavinin uygulandığı hastane, hastanın durumu, tümörün tipi ve yaygınlığı gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

HIPEC'e Alternatif Tedaviler Nelerdir?

Sıcak kemoterapiye alternatif olarak sistemik kemoterapi uygulanır. Sistemik kemoterapi, kemoterapi ilaçlarının klasik kan dolaşımı yoluyla verilmesidir. Belirli kanser türlerinin tedavisinde etkilidir ancak karın boşluğuyla sınırlı kanserlerin tedavisinde etkili olmayabilir. Bu durumlarda HIPEC ve diğer bir alternatif tedavi olan PIPACTM daha uygun tedavi seçenekleridir.

PIPACTM, karın boşluğuna aerosolize bir sis olarak verilmesini içeren basınçlı intraperitoneal aerosol kemoterapidir. Bu minimal invaziv prosedür, birçok kez tekrarlanabilir ve HIPEC için uygun olmayan hastalar için uygun bir seçenektir. En önemli avantajı da tekrarlanabilir olmasıdır.

Sıcak kemoterapi (HIPEC) Büyük Anadolu Hastaneleri’nde başarıyla uygulanmaktadır.

KAYNAK: https://www.webmd.com/cancer/what-is-hipec

SIK SORULAN SORULAR

Antikanser ilaçlarının ısıtılarak karın içine verilmesi ile ilacın doku içine nüfusu kolaylaşır. Isı vücuda verilen kemoterapik ajanın kanser hücresini öldürme etkisini artırır. Aynı zamanda ilaç ısı sayesinde karın içindeki tüm yüzeylere eşit bir şekilde dağılır.

Karın içi organlardan kaynaklanan ancak karın dışı organ ve dokulara da geçmiş olan kanser olgularında uygulanmaz. Yaygın karaciğer metastazlarının olduğu durumlar için de uygun değildir. Ayrıca yaygın incebağırsak tutulumu olan hastalarda da tercih edilmez.

HIPEC tedavisi farklı karın içi organ kanserlerinde farklı uzun dönem sonuçlarına sahiptir. İleri evre olgularda ve peritonun kendi kanseri olan pseudomiksoma peritoneide 5 yıllık sağ kalım %66 ile %97 civarındadır. Bunun yanında karın içi organlardan yumurtalık kanserleri en iyi etkilerin elde edildiği kanserlerdir. Bu kanserlerde 5 yıllık sağ kalım %50 civarındadır. Kalın bağırsak kanserlerinde de 5 yıllık sağkalım oranı %30 civarındadır. Ancak bu durum mide kanserlerinde daha farklıdır. Süreç kalınbağırsak ve yumurtalık kanserlerine göre daha kötü seyreder.

Tümör hücreleri şekerle beslendiğinden HIPEC sonrası hastalar şeker tüketimini mümkün olduğunca azaltmalıdır. Asitli içeceklerden de uzak durulmalıdır. Hastaların HIPEC tedavisi sonrasında beslenmeyi bir uzman kontrolünde ilerletmesi de önemlidir.

HIPEC tek başına uygulanmaz, öncesinde hasta kemoterapi sürecinden geçer. Kemoterapi sürecinde tümörün küçülmesi belli bir noktadan sonra durduğunda ya da tümör ilerlemeye başladığında ve normal kemoterapinin yan etkileri arttığında HIPEC yöntemi uygulanır. Hastadaki yan etkiler azaldıktan sonra sistemik kemoterapiye yeniden devam edilir. Sistemik kemoterapide yayılım göstermiş tümörlere verilen ilaçların dozu yetersiz kaldığında doz artırılamamaktadır. Çünkü dozu artırmak hastanın hayati fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir.

Sistemik kemoterapiden daha az yan etkiye sahip olan HIPEC, hastaların sağkalım oranlarını ve yaşam kalitelerini olumlu yönde etkileyebilir. Ayrıca bu uygulamada daha yüksek konsantrasyonda kemoterapi doğrudan kanser hücrelerine verilir.

Enfeksiyon, kanama, karın boşluğunda yapışıklık oluşumu, akut böbrek yetmezliği HIPEC risklerindendir.

HIPEC'in en sık görülen yan etkileri bulantı ve kusma, enfeksiyon, ishal, kabızlık, kanama, karın ağrısı, yorgunluktur.

HIPEC öncesinde hastanın genel anestezi alabilmesi için gerekli değerlendirmelerden geçmesi önemlidir. Bu değerlendirmelerden biri bağırsakların temizliğidir. Ameliyattan önce hastanın karın boşluğunun temiz olması önemlidir. Bu sebeple hastanın bağırsakları ameliyattan önce temizlenir. Bunun yanında ameliyattan önce hastanın kullandığı kan sulandırıcı ilaçlar kanama riskini artırabileceğinden kesilir. Sıcak kemoterapinin en yaygın etkisi olan böbrek yetmezliği riski azaltmak için hastanın ameliyat öncesi ve sonrası serum verilerek iyi hidrate edilmesi gerekir.

Hastalar HIPEC sonrası genellikle 3-5 gün hastanede kalır. Bu süreçte de kanama ve enfeksiyon gibi komplikasyonlar açısından izlenirler.

Web ve Tıbbi Yayın KuruluGüncellenme Tarihi: 09.07.2024 17:21Yayınlanma Tarihi: 08.07.2024 09:02
Yorum Ekle


Prof. Dr. Mustafa Şahin

Prof. Dr. Mustafa Şahin
Genel Cerrahi Uzmanı

Profili Gör
KATEGORİLER