444 3 703

Amaç ve Hedeflerimiz

Kurum Amaç ve Hedeflerimiz

Amaç 1:
Hastanemizde sağlık hizmetindeki kaliteyi arttırmak
Hedef 1:
Hastanemizde sunulan sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.
Hedef 2:
Çalışan personelimiz için motivasyonu arttırıcı etkinlikler düzenlemek
Hedef 3:
Kalite biriminin sürekli gelişerek devamlılığını sağlamak.
Amaç 2:
Hastanemizde personeli nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek
Hedef 1:
İhtiyaçlar doğrultusunda hastanemizde çalışacak idari, sağlık personeli ve yardımcı personel sayısını arttırmak.
Hedef 2:
Çalışanlara yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek.
Amaç 3:
Kurumdaki eğitimler için güçlü alt yapı oluşturmak.
Hedef 1:
Personelimizin ilgili meslek alanlarında eğitim almalarını teşvik etmek.
Amaç 4:
Enfeksiyonların gelişmesini önlemek için alt yapı oluşturmak.
Hedef 1:
Hastanemizde genel temizlik eğitimleri ve kişisel koruyucu ekipman kurulumu eğitimlerinin verilmesini sağlamak.
Hedef 2:
El hijyeni uygulamasında 5 endikasyonu gerçekleştirme oranı denetlemelerini arttırarak personelin uygulamaya ve adaptasyonunu arttırmak.
Amaç 5:
Hastanemizde çalışana yönelik şiddetin en aza indirgenmesi için alt yapının oluşturulması
Hedef 1:
Çalışana yönelik şiddetin en aza indirgenmesi için öfke kontrolü eğitimlerinin her meslek grubuna verilmesini sağlamak.
Hedef 2:
Acil durum kodlarının çağrı sisteminin personeller tarafından nerede, ne zaman kullanılacağı ve öneminin algılanmasını sağlamak.