444 3 703

Amaç ve Hedeflerimiz

 

Kurum Amaç ve Hedeflerimiz

Amaç 1:

Hastanemizde sağlık hizmetindeki kaliteyi arttırmak

Hedef 1:

Hastanemizde sunulan sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.

Hedef 2:

Çalışan personelimiz için motivasyonu arttırıcı etkinlikler düzenlemek

Hedef 3:

Kalite biriminin sürekli gelişerek devamlılığını sağlamak.

Amaç 2:

Hastanemizde personeli nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek

Hedef 1:

İhtiyaçlar doğrultusunda hastanemizde çalışacak idari, sağlık personeli ve yardımcı personel sayısını arttırmak.

Hedef 2:

Çalışanlara yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek.

Amaç 3:

Kurumdaki eğitimler için güçlü alt yapı oluşturmak.

Hedef 1:

Personelimizin ilgili meslek alanlarında eğitim almalarını teşvik etmek.

Amaç 4:

Enfeksiyonların gelişmesini önlemek için alt yapı oluşturmak.

Hedef 1:

Hastanemizde genel temizlik eğitimleri ve kişisel koruyucu ekipman kurulumu eğitimlerinin verilmesini sağlamak.

Hedef 2:

El hijyeni uygulamasında 5 endikasyonu gerçekleştirme oranı denetlemelerini arttırarak personelin uygulamaya ve adaptasyonunu arttırmak.

Amaç 5:

Hastanemizde çalışana yönelik şiddetin en aza indirgenmesi için alt yapının oluşturulması

Hedef 1:

Çalışana yönelik şiddetin en aza indirgenmesi için öfke kontrolü eğitimlerinin her meslek grubuna verilmesini sağlamak.

Hedef 2:

Acil durum kodlarının çağrı sisteminin personeller tarafından nerede, ne zaman kullanılacağı ve öneminin algılanmasını sağlamak.