444 3 703

Onkolojik Cerrahi Merkezi

ONKOLOJİK CERRAHİ NEDİR?

Kanser Tanısı konmuş hastalara yapılan cerrahi girişimlerin bütünüdür.

KİMLERE YAPILIR?

Kanser tanısı konmuş ve ameliyatla tamamen çıkarılabilecek veya palyasyon sağlanabilecek hastalara yapılır.

BEN BU TEDAVİ İÇİN UYGUN MUYUM?

Cerrahinin uygunluğuna cerrahi onkolog ve/veya tıbbi onkolog karar verir.

KİMLERE UYGULANMAZ?

Cerrahi riski yüksek ve yapılacak cerrahiden fayda görmeyecek kişilere yapılmaz.

YAŞ SINIRI VAR MIDIR?

Yaş sınırı yoktur.

BU TEDAVİ NASIL YAPILIR?

Doğru evrelemesi yapılmış hastalarda yeterli ameliyat öncesi hazırlığı takiben açık (laparotomi) veya kapalı (laparoskopik) yöntemle yapılır.

İSTENMEYEN YAN ETKİLERİ VAR MIDIR?

Cerrahide görülebilecek tüm yan etkiler onkolojik cerrahide de görülebilir.

TEDAVİ SÜRECİ NASIL İLERLER?

Tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisi ile multidisipliner yaklaşım içinde ilerler.

TEDAVİ SONRASI NELERE DİKKAT ETMELİYİM?

Erken dönemde; enfeksiyon riski ve beslenme vs. gibi durumlarla ilgili geç dönemde; tedavinin devamı ve takip açısından doktorunuzla iletişim halinde olmalısınız.