444 3 703

Acil Sağlık Hizmetleri

Büyük Anadolu Hastanesi Acil Sağlık Hizmetleri

Acil Servis

Acil servis, hastanemizin acil tıbbi yardıma ihtiyacı olan hastalara hizmet vermeye hazır. Hastanemizin acil servis bölümü, hastanın şikayetine ve genel sağlık durumunun gerektirdiği acil müdahaleye göre kendi içinde kırmızı alan, sarı alan, yeşil alan olarak birimlere ayrılır.

Acil servis bölümümüzde hastalarımıza gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra 3 şekilde taburculuk sağlarız:

1. Hastalarımızı hastanemizde uygun tıbbi birime sevk eder ve yatışını sağlarız

2. Hastamızı daha donanımlı başka bir merkeze sevk ederiz

3. Hastaya gerekli müdahaleleri gerçekleştirdikten sonra evine göndeririz

Büyük Anadolu Sağlık Grubu Kırmızı Alan

Öncelikli acil hastalara bakar. Bunlar; hayati tehlikeye neden olan ağır yaralanma, ağır hastalık durumu, kalp krizi belirtileri, delici ve kesici alet yaralanmaları, solumun sorunları ve travmalardır. Bunun yanında ambulansla getirilen hastalar da kırımızı alana dahildir.

Büyük Anadolu Sağlık Grubu Sarı Alan

Sarı alan, hastanın geçirdiği kaza ya da travma gibi durumlar sonucunda vücudunda kalıcı hasar oluşma riski olan hastalıklara tıbbi müdahale eder.

Büyük Anadolu Sağlık Grubu Yeşil Alan

Hastalık ya da hafif şiddetli yaralanmalara bakar. Bu alana dahil olan hastaların genel sağlık durumu, kırmızı ve sarı alandaki hastalara göre daha az aciliyet gerektirir.

Triaj Belirleme Tablosu

Yeşil Alan

Ayaktan başvuran, genel durumu itibariyle stabil olan ve ayaktan tedavisi sağlanabilecek basit sağlık sorunları bulunan hastalar.

*Yüksek risk taşımayan ve hafif derecedeki her türlü ağrı
*Aktif yakınması olmayan düşük riskli hastalık öyküsü
*Genel durumu ve hayati bulguları stabil olan hastada her türlü basit belirti
*Basit yaralar-küçük sıyrıklar, dikiş gerektirmeyen basit kesiler
*Kronik belirtileri olan ve genel durumu iyi olan davranışsal ve psikolojik bozukluklar

Sarı Alan

Kategori 1: Hayatı tehdit etme olasılığı, uzuv kaybı riski ve önemli morbidite oranı olan durumlar.

*Diastolik>110 mmHg, Sistolik>180 mmHg olan kan basıncı yüksekliği
* Herhangi bir nedenle orta derecede kan kaybı
*Yardımcı solunum kaslarının solunuma katılmadığı orta derecede solunum sıkıntısı
* Nöbet geçirme öyküsü (uyanık)
* Ateş yüksekliği olan onkoloji hastası veya steroid kullanan hasta
* İnatçı kusma
* Amnezi ile birlikte kafa travması olan ancak bilinci açık hasta
* Kardiyak öykü ile uyumlu olmayan göğüs ağrısı
* 65 yaş üstü karın ağrısı olan hasta
* Şiddetli karın ağrısı olan hasta
* Deformite, ciddi laserasyon ve ezilme yaralanması içeren ekstremite yaralanması
* Suistimal riski veya şüphesi olan çocuk
* Stresli ve kendine zarar verme riski olan hasta

 

Kategori 2: Orta ve uzamış dönem belirtileri olan ve ciddiyet potansiyeli taşıyan durumlar.

* Basit kanamalar
* Göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı olmayan basit göğüs yaralanmaları
* Solunum sıkıntısı olmayan yutma zorluğu
* Bilinç kaybı olmayan minör kafa travmaları
* Dehidratasyon belirtileri olmayan kusma ve ishaller
* Normal görme fonksiyonu olan göz inflamasyonları veya gözde yabancı cisim
* Minör ekstremite travması (ayak bileği burkulması, muhtemel basit fraktür, araştırma gerektiren komplike olmayan laserasyon) normal vital bulgular
* Şiddetli olmayan karın ağrısı
* Zarar verme riski olmayan davranış bozukluğu olan hastalar
 

Kırmızı Alan

Kategori 1: Hayatı tehdit eden ve hızlı agresif yaklaşım ve acil olarak eş zamanlı değerlendirme ve tedavi gerektiren durumlar. Bu durumlarda hasta hiç bekletilmeden kırmızı alana alınır.


* Kardiyak arrest
* Solunumsal arrest
* Havayolu tıkanıklığı riski
* Major çoklu travma (Multipl Travma)
* Solunum sayısı < 10/dakika
* Sistolik Kan Basıncı<80 (yetişkin) veya genel durumu bozuk çocuk veya infantlar
* Sadece ağrıya yanıt veren veya yanıtsız olan hastalar
* Devam eden veya uzamış nöbet

 

Kategori 2: Hayatı tehdit etme olasılığı yüksek olan ve 10 dakika içerisinde değerlendirilip tedavi edilmesi gerekli durumlar.

* İlaç aşırı alımı olan hastanın yanıtsız veya hipoventilasyonda olması
* Kardiyak ağrıya benzer göğüs ağrısı
* Yardımcı solunum kaslarının solunuma katıldığı veya bakılabiliyor ise pulseoksimetri değerinin<%90’nın altında olduğu ciddi nefes darlığı olan hastalar
*Şiddetli stridor veya yutkunma güçlüğü ile beraber olan havayolu tıkanıklığı riski
* Dolaşım bozukluğu
- Nemli, soğuk deri, perfüzyon bozukluğu
- Kalp hızı<50 veya >150 olması
- Hemodinamik bulgularla beraber olan hipotansiyon
* Akut hemiparazi/disfazi
* Letarji ile birlikte ateş (her yaş)
* İrrigasyon gerektiren asit/alkali ile göz teması
* Major fraktür veya ampütasyon gibi ciddi lokalize travma
* Herhangi bir nedenle olan ciddi ağrı
- Önemli sedatif veya diğer toksik maddelerin oral alımı
* Davranışsal/Psikiyatrik
- Şiddet içeren agresif davranışlar
- Kendine veya diğerlerine zarar veren davranışlar

 

 

Büyük Anadolu Sağlık Grubu Acil Servis Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Acil servis, yukarıda belirtildiği üzere hafif hastalıklardan ağır hastalık ve yaralanmalara kadar geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Solunum sıkıntısından kulak ağrısına, kanamadan boğaz ağrısına kadar pek çok sağlık sorunu ile acil servis ilgilenmektedir. Acil servis kapsamında müdahale edilen hastalıklar, triyaj kategorilerinin tanımı çerçevesinde şu şekildedir:

 

Büyük Anadolu Sağlık Grubu Acil Servis Bölümünde Kimler Çalışır?

Acil servis bölümümüzde pek çok sağlık uzmanımız hizmet verir.

 

 • - Pratisyen hekimler: 6 yıllık temel tıp eğitimini tamamlamış fakat uzmanlık yapmayan ve/veya devlet hizmet yükümlülüğünü yerine getiren hekimlerdir. Şehir hastaneleri, devlet hastaneleri, özel hastaneler gibi pek çok yerde hizmet verirler.
 • - Hemşireler
 • - Acil tıp teknisyenleri
 • - Tıbbi personel
 • - Güvenlik görevlileri

 

 

Büyük Anadolu Sağlık Grubu Acil Servis Bölümünde Yapılan Uygulamalar Nelerdir?

Acilde yapılan uygulamalar genellikle hastanın yaşamsal fonksiyonlarını normal düzeye getirmek veya normal düzeyde tutmak amaçlıdır. Hastalıkların kalıcı tedavisi burada sürdürülmez. En sık yapılan uygulamalar şunlardır:

 

 • - CPR, resüsitasyon ya da kalp akciğer canlandırması: Solunum ve/veya kalp atışının ani duruşunun ardından bu hayati organları tekrar çalışır hale getirme amacı taşıyan işlemler bütünüdür. Damar yolu açılması, kalp masajı, oksijen takılması, çeşitli ilaçların verilmesi, hastanın entübe edilmesi gibi pek çok ögesi vardır.
 • - Entübasyon: Hastanın kendi kendine soluk almasının mümkün olmadığı durumlarda akciğerlere inen ince bir boru boğazdan takılır ve oksijen cihazına bağlanır. Bu sayede akciğerlerin havalanması sağlanır.
 • - EKG, EKO gibi acil kalp görüntülemeleri
 • - Atelleme, alçı uygulaması
 • - Damar yolu ya da kas içine enjeksiyon yolu ile ilaç verilmesi
 • - Zehirlenmelerde panzehir uygulanması
 • - Aktif kömür uygulaması, mide yıkanması (zehirlenmeleri geri döndürmek amacı ile)
 • - Yara temizliği, pansumanı, dikişi
 • - Aşısız hayvan ısırıklarından sonra tetanoz ve kuduz aşısı uygulaması
 • - USG, röntgen, tomografi, MR gibi görüntüleme yöntemleri (yalnızca kaza, yaralanma, travma, inme gibi çok acil durumlarda uygulanır)
 • - Damar yolu ile sıvı eksiğinin giderilmesi