444 3 703

Çalışan ve Hasta Sağlığı ve Güvenliği Politikası

 

Büyük Anadolu Hastaneleri olarak İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerindeki hedefimiz, olası iş kazası risklerinin kontrol altında tutulmasını sağlamak güvenli hastane mantığı ile tüm alanlarda Hasta ve Çalışan Güvenliğini sağlamak ayrıca tüm kurum çalışanlarımızın katılımları ile kurumun her noktasında İş sağlığı ve Güvenliği kültürünü oluşturmaktır.

 

İş sağlığı ve Güvenliğine Ulaşmak için temel amaçlarımız; 

 


► İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler ve Standartlara uymak.
► Tüm çalışanlarımızı İş sağlığı ve Güvenliği Konusunda eğitmek ve bilinçlendirmek.
► Çalışanlarımızın ve anlaşmalı olduğumuz dış firmalarımız kurumumuzca alınan iş Güvenliği Kuralları ve Maddelerine uyum sağlama süreçlerine katılımlarını sağlamak
► Çalışma ortamında risk olarak görülen etkenleri önceden tespit ederek İş güvenliğine uygun hale getirmek.
► Bilimsel Çalışmaları ve Teknolojik gelişmeleri takip ederek İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili faaliyetleri sürekli iyileştirmek.
► Zamanında ve doğru risk analizleri yaparak tehlikeleri önceden belirlemek ve tedbirler almak.