444 3 703

Çevre Politikası

Büyük Anadolu Hastaneleri Kalite Politikası, Misyonu, Vizyonu ve Değerleri doğrultusunda sağlık hizmet standartlarını en üst düzeyde tutarak kaliteli hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürürken daima çevreye duyarlı bir yaklaşım izlemiştir.

 

- Hastanemiz 2020 yılında Sıfır Atık Belgesini almış olup, Sıfır Atık Yönetim Ekibi oluşturulmuştur. Bu doğrultuda hastanemiz atık yönetimi politikasını atık azaltma, geri dönüşüm ve bertaraf uygulamaları ile sağlamaktadır.
 

- Hastanemiz ambalaj atıklarımızın yeniden kullanımını sağlamak amacıyla geri dönüşüme daima önem vermektedir.
 

- Hastanemiz yemekhanesinde çıkan yemek atıkları Samsun Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına ulaştırılmaktadır.
 

- Faaliyetlerimiz sonucu oluşan tıbbi atıklarımızın; bertarafı için ilgili yasa ve mevzuatlara uygun olacak şekilde oluşturmuş olduğumuz atık yönetim planı doğrultusunda, hasta ve çalışan sağlığını tehdit etmeyecek ve çevreye zarar vermeyecek şekilde toplanarak yetkili kuruluşlarca uzaklaştırılmaktadır.
 

- Tüm personelimiz Tıbbi atık, diğer atık çeşitleri ve çevre sorumluluğu hususunda gerekli eğitimler ile bilinçlendirilmiş ve bilinçlendirilmeye devam edilmektedir.
 

- Hastanemizde belirli aralıklarla atık denetimleri yapılmakta ve atık yönetiminin sürdürülebilirliğini sağlamaya önem vermektedir.
 

- Hastanemiz iklim değişikliğine uyum çalışmaları kapsamında eğitimler düzenlemekte, sosyal sorumluluk çalışmaları düzenlemekte ve hem hasta hem de personelimizde farkındalığı artırma çalışmaları gerçekleştirmektedir.
 

- Hastanemizin tüm birimlerinin çalışmalarında çevresel sürdürülebilirlik ve çevresel etkiler daima göz önünde bulundurulmaktadır.
 

- Hastanemiz Karbon Ayak İzini kontrol altında tutmak amacıyla emisyon kaynaklarının bakım ve kontrollerini sağlamaktadır. Ayrıca emisyon ölçümleri de Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ’e göre yapılmakta ve mevcut sınır değerlerin altında tutulmaktadır.
 

- Hastanemiz su kullanımının kontrolünün sağlanması amacıyla çalışmalar yürütmekte ve su tasarrufuna ilişkin önlemler almaktadır.
 

- Hastanemiz Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 9’una hitap etmektedir. Çalışmalarını bu alanda daima dinamik tutmaktadır.
 

- Hastanemiz Satın Alım Hizmetleri ve Otelcilik Hizmetlerinde uzun ömürlü ve sürdürülebilir ürünlerin satın alımına ve kullanımına önem vermektedir.
 

- Hastanemiz enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak amacıyla altyapı çalışmalarını revize etmektedir.
 

- İnsan ve çevre sağlığına duyarlı, sürdürülebilir ve daima değişime hazır bir politika ile kaliteli sağlık hizmeti sunulmaktadır.

 

Sıfır Atık Belgesi PDF Görüntüle