444 3 703

Misyon, Vizyon ve Değerler

Misyonumuz:

Ülkemiz ve bölge halklarının yaşam kalitesini yükseltmek amacı ile sürekli gelişmek ve geliştirmek üzere;

  • Koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini, tıbbın ulaştığı en üst kalitede sunmak,
  • Uygun ekonomik koşullarda, ihtiyaç duyan tüm toplumlara sağlık hizmeti sunmak,
  • Sağlıkla ilgili her konuda yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek,
  • İçindeki insan sevgisi sürekli artan, kendilerini mesleklerine adamış, üstün nitelikli, hekimler-sağlık uzmanları-destek hizmetlerinden oluşan ekipleri desteklemektir.

 

Vizyonumuz:

Türkiye’nin kaliteli sağlık hizmeti sunan, insan odaklı yaklaşımı benimseyen öncü uygulamaları ile sadece bölgesinin değil Türkiye’nin lider sağlık grupları arasında olmak. Ayrıca ulusal standartlarda tıbbi tanı ve tedavi hizmeti veren ve hizmetlerin sunumunda değişen ve gelişen şartlara uygun olarak kendini yenileyen rekabet gücü ve nitelikli donanıma sahip bir Sağlık kuruluşu olmaktır.

 

Değerlerimiz:

  1. Mükemmeliyetçilik: Kalite bilinci ile sürekli iyileştirme çalışmaları
  2. Yenilikçilik: Sektörel tüm gelişmeleri yakından takip ederek, kendimizi yenilemek ve yeniliklere açık olmak
  3. Gelişimcilik: Gerek nitelik gerekse nicelik olarak sürekli gelişim ve ölçüme dayalı hizmet sunmak
  4. Çözüm odaklılık: Ekip olarak sorunun değil, çözümün bir parçası olmak
  5. Dürüstlük: Tıbbi etik kurallara bağlılık, şeffaflık, sorumluluk bilinci, duyarlılık olmazsa olmazımız
  6. Açık iletişim: 7/24-365 gün ulaşılabilir olmak