444 3 703

Kullanıcı Şartları

İkinci görüş uygulamasına gönüllü olarak müracaat ederek, aşağıda bahsedilenlerle sınırlı olmayan olası riskleri kabul ettiğinize dair onamı vermiş ve aşağıdaki hususları taahhüt etmiş bulunmaktasınız. Bu kapsamda;

  • Uygulama kapsamında sunulan hizmet, verilen bilgi ve belgeler ile sınırlı olduğundan doğrudan bir tedavinin veya hastanın doktor/hastaneyi ziyaret etmesine alternatif bir hizmet yerini tutmamaktadır, bu kapsamda iletilecek görüşlerin sunulan belge ile verilecek görüşün bağlayıcılığının olmadığını önemle vurgulamak isteriz. Hekimlerimiz tarafından sunulan görüşler sadece tavsiye niteliğinde olduğu için, hastanın kendi hekimi ile bizzat görüşerek netleştirmesi ve doğrulaması faydalı olacaktır.

 

  • İkinci görüş uygulamasından yararlanan kişi olarak, gönderilen evrakların tarafınıza ait olduğunu, tarafınızca bir başkasına ait evrakların Hastanemiz ve hekimlerimiz ile paylaşılması halinde söz konusu durum nedeni ile oluşabilecek özel hayatın gizliliğini ihlal suçu başta olmak üzere mevzuat kapsamındaki tüm hak ihlallerinden tüm sorumluluğun tarafınıza ait olduğu taahhüt edilmiştir.

 

  • İkinci görüş uygulamasını kullanan kişi, hekimlerimiz tarafından fizik muayene yapılmadığı ve buna yönelik tanı koyamayacağı için, verilen hizmetin geleneksel tıp uygulamalarından farklı olduğunu kabul etmiştir. Bu sebeple hastanın kendisini tedavi eden hekimine danışması ve burada sunulan görüşleri hekimiyle paylaşması önemle tavsiye edilir.

 

  • İletilen belgeler Hastanemizce mahremiyet gözetilerek değerlendirilecek olsa da, hastane içerisinde farklı hekim yada sağlık personelleri ile paylaşılacağını, bu paylaşımlar nedeni ile herhangi bir hak ihlali talebiniz olmadığına tarafınızca peşinen onam verilmiştir.

 

  • İletmiş olduğunuz belge ve bilgilerin internet ortamında paylaşımınızdan kaynaklı veri güvenliği, saklanması ya da paylaşımı hususlarından Hastanemiz sorumlu olmayıp, hastanemizin bilgisi dışında internet ortamından kaynaklı kayıp, mahremiyet ihlali, ya da paylaşımlara ilişkin herhangi bir hak talebiniz bulunmadığı taahhüt edilmiştir.

 

  • Hastanın gönderdiği belge ve bilgilere dayandırılarak oluşturulan görüşler, hastayı gören hekim aleyhine kesinlikle kullanılmamalıdır.