444 3 703

İnsan Kaynakları Politikası


Hospitalpark Grubu gücünü sorumluluk sahibi, yeniliklere açık ve nitelikli İnsan Kaynakları almaktadır. Buradan hareketle İnsan Kaynakları politikamız; şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda nitelikli insan gücünü grubumuza kazandırmak ve İnsan Kaynakları uygulamalarımızla çalışanlarımızın bağlılığını artırmaktır. Hospitalpark Grubunda kişiler arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin tüm çalışanlara yeteneklerini ve becerilerini kullanabilecekleri, geliştirebilecekleri mesleki ortam ve şartlar sağlanır. Grubumuz şirketlerinin ekonomik imkanları, piyasa ve günün koşullarına uygun yeterli ücret ve diğer ek olanaklar sunulur.
 
Ekip arkadaşlarımıza görevleriyle ilgili gelişmelerini sağlayacak ve başarılarını artıracak eğitim ve staj imkanları sağlanır. Kariyer planları çerçevesinde bir üst ünvanı hak ettiklerinin belirlenmesi sonrasında boş pozisyon olması da dikkate alınarak, terfileri gerçekleştirilir. Grubumuzda çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza karşılıklı güven, anlayış ve iletişim içerisinde yeni fikirlere zemin hazırlanır ve sorunlara çözüm bulunur.

Grubumuzda başarıyı ve mükemmelliği teşvik eden ve ödüllendiren sistemler kurulur. Başarının ilk şartının kişiye ve insan onuruna saygı olduğu ilkesi benimsenir, İnsan Kaynaklarının ve bunun geliştirilmesinin kalıcı bir kurumun en değerli faktörü olduğuna inanılır.
 
Saygılarımızla,