444 3 703

Performans Yönetimi

Kurumumuzda ayrı görev tanımları için performans değerlendirme formları oluşturulmuştur.

İlgili çalışanımızın iş performansı yılda bir defa 1. ve 2. yöneticisi tarafından değerlendirilir ve performans değerlendirme görüşmesinde kendisine geri bildirimde bulunulur. Görüşmelerde takip eden yıl içerisinde gelişimi hedeflenen konular üzerine odaklanılır.

İşe yeni başlayan her çalışanımız ile 2. ve 6. ayında performansı değerlendirilir.