444 3 703

Gebelik Zehirlenmesi

Gebelik zehirlenmesi genellikle gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkan tansiyon yükselmesi, ödem, proteinüri ile karakterize bir durumdur. Komplikasyon özellikle ilk ve çoğul gebeliklerde daha sık görülür.

Anneyle bebek için ciddi sağlık riskleri taşır. Gebelik zehirlenmesinin bebeğe zararları plasentadan yeterli oksijenle besin maddelerinin akışını engelleme şeklindedir. Bu durum düşük doğum ağırlığı, erken doğuma yol açabilir.

Tüm tansiyon yükseklikleri preeklampsiye neden olmamakla birlikte gebelik sırasında yüksek tansiyon yaşayan kadınlar preeklampsi açısından daha yüksek risk altındadır. Gebeliğin 20. haftasından itibaren ortaya çıkabilen ve yüksek tansiyon ile böbreklerden protein kaçağına neden olan ciddi bir durumdur.

Gebelik süresince sağlıklı bir tansiyon seviyesi 120/80 mmHg civarı olarak kabul edilir. Ancak bazı durumlarda özellikle gebeliğin ilk üç ayında hafif düşük tansiyon (90/60 mmHg) normal kabul edilebilir.

Hamileliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkan yüksek tansiyon, böbrek işlev bozukluğu ve bazen karaciğer hasarı ile karakterize olan bir durumdur. Komplikasyonların büyük bir kısmının doğum sonrasında düzelmesi beklenir. Bununla birlikte bazı durumlarda belirtiler doğumdan sonra da devam edebilir ve bu duruma postpartum preeklampsi denir.

Gebelik zehirlenmesi durumunda doğumun gerçekleşme zamanı anne ve bebeğin sağlık durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Genellikle gebeliğin 37. haftasından sonra doğum gerçekleştirilebilir. Ancak şiddetli preeklampsi durumlarında doktorlar daha erken bir doğumu planlayabilir.

Gebelik zehirlenmesi durumunda bebek hareket etmeye devam edebilir veya azalmış hareket gösterebilir. Ancak herhangi bir değişim fark ederseniz doktorunuza başvurmanız önemlidir.

KATEGORİLER