444 3 703

Disleksi Nedir? Disleksi Olan Çocuğun Özellikleri Nelerdir?

Disleksi genellikle erken çocukluk döneminde ortaya çıkan bir öğrenme güçlüğü türüdür. Bununla birlikte okula yeni başlayan çocuklarda sıkça görülen bir durumdur ve okuma güçlüğü ile birlikte öğrenme zorluğu yaşanabilir.

Disleksi özel öğrenme güçlüğünün bir bileşeni olarak kabul edilir ve nörogelişimsel bir farklılık olarak yaşam boyu devam eder. Ancak uygun desteklerle disleksi olan bireyler başarılı olabilir.

Disleksisi olan çocuklar anaokulunda ve 1. sınıfta etkili bir şekilde fonolojik farkındalık ve ses bilgisi eğitimi aldıklarında okumayı öğrenme süreçlerinde 3. sınıfa kadar daha az sorun yaşama eğilimindedir. Bu nedenle disleksiye sahip bireylerin bilgiyi daha etkin bir şekilde okuma, işleme ve ifade etme becerilerini geliştirmek için hiçbir zaman geç değildir.

Bu bireyler yaşıtlarına göre daha fazla meraklı, çok yönlü düşünme ve algılama yeteneğine sahiptir. Onlar kelimelerle değil resimlerle düşünür ve hayal güçlerini kullanarak düşündüklerini net bir şekilde canlandırabilir. Konsantrasyon konusunda zorluk yaşarlar, kelimeleri hatırlamakta zorlanır ve ritimlere uyum sağlayamaz. El yazıları yavaş ve karışık olabilir. Okuma ve yazma sırasında satırları veya sözcükleri atlayabilirler. Sözcükleri tersten okuyabilirler. Örneğin, "kitap" yerine "kipat" diyebilirler. Bazı harfler arasındaki farklılıkları tanımlama veya açıklama yapmakta zorlanabilirler ve harfleri veya sayıları tersten algılayabilirler. Örneğin, "3" sayısını "E" harfi olarak görüp okuyabilir veya "d" harfini "b" harfi olarak algılayabilir. Uzaklık ve derinlik algılama konusunda da sorun yaşayabilirler, bu nedenle eşyalara çarpabilir veya sandalyelerden düşebilirler.

Bu bireyler benzer sesleri karıştırabilirler. Örneğin, "soba" yerine "sopa", "kova" yerine "kofa" diyebilirler. Matematik problemlerini başkaları sorduğunda çözebilirler, ancak kendilerine verildiğinde zorlanabilirler. Çarpım tablosunu öğrenmede zorluk yaşayabilirler ve ona 6>9, 15>51 gibi görünebilir. Toplama yerine çarpma yapma eğilimleri olabilir ve toplamaya soldan başlayabilirler. Yön (sağ-sol, yukarı-aşağı) ve zaman (dün, bugün, yarın) kavramları konusunda zorluk yaşayabilirler. Günleri ardışık olarak saymakta zorlanabilirler. Unutkanlık sorunu da sıkça görülür. Ödevlerini yapmayı unutabilirler ve sürekli hatırlatılması gerekebilir. Okulda defterlerini veya kalemlerini unutabilirler. Kendilerini ifade etmekte güçlük çekerler ve kelimeleri sıralayarak cümle oluşturmakta zorlanırlar. Arkadaş ilişkileri genellikle bozuktur ve değişikliklere uyum sağlamakta zorlanırlar. Fikirlerini sesli veya yazılı olarak rahatça ifade edemezler. Sıralama ve gruplandırma konusunda zorluk çekebilirler, hecelerin seslerini karıştırabilirler, okuma sırasında kelime atlama eğilimi gösterebilirler ve okuduklarını hatırlamakta zorlanabilirler, bu nedenle aynı şeyi birden fazla kez okuma ihtiyacı duyabilirler.

“Disleksi geçer mi?” sorusu da merak edenler için; kendiliğinden düzelme göstermeyen bir durumdur. Dislektik olan çocuklara veya yetişkinlere müdahale edilmemesi durumu daha da kötüleştirebilir. Özellikle çocukluk döneminde erken teşhis ve müdahale son derece önemlidir şeklinde yanıtlanabilir.

KATEGORİLER