444 3 703

Yumuşak Doku Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Amerikan Onkoloji Derneği'nin yumuşak doku sarkomu ameliyatı sonrasındaki sağ kalım süresi üzerine yaptığı araştırmalar tümörün yerel olarak kaldığı durumlarda hastaların %80'inin tamamen iyileştiğini göstermekte. Tümör eğer lenf bezlerine sıçramışsa, hastaların yaklaşık yarısı iyileşme şansına sahiptir. Uzak yayılım (örneğin akciğer veya beyin) olduğunda ise, sağ kalma oranı %15'e düşer. Erken teşhis büyük önem taşır çünkü erken tanı ve uygun tedavi ile sağ kalım oranları artabilir.

Sarkomun 4. evresinde tedaviye cevap alma olasılığı oldukça düşüktür. Bu aşamada genellikle akciğerlere veya bazen de beyine metastaz görülür. Tek bir akciğer metastazı söz konusu ise segmental rezeksiyon ile tümör kontrol altına alınabilir. Ancak beyinde metastaz varsa ağrının giderilmesi için analjezik tedavi ve radyoterapi ile hastanın daha rahat bir süreç geçirmesi sağlanabilir.

Özellikle yüksek dereceli malign tümörler hızlıca vücuda yayılabilir ve bu durum ölümcül olabilir. Bu nedenle erken teşhis büyük önem taşıyor.

Yumuşak doku kanserinin tekrarlama riski hastalığın tipine, kanserin evresine, seçilen tedavi yöntemlerine ve tedavinin başarısına bağlıdır. Bazı yumuşak doku kanserleri tedavi sonrasında tekrarlama eğilimi göstermezken diğerleri daha yüksek bir tekrarlama riski taşıyabilir. Tedavi sırasında kanserli dokunun tamamen temizlenmesi, kanserin tekrarlama riskini azaltabilir ancak bazen bu mümkün olmayabilir ve bu durumda kanserin tekrarlama riski artabilir. Ayrıca kanserin yayıldığı alanlar varsa veya kanserin evresi ileri bir aşamadaysa, tekrarlama riski artar.

KATEGORİLER