444 3 703

Diyabetik Nefropati Nedir? Evreleri, Belirtileri ve Tedavisi

Tip 1 diyabete sahip yetişkinlerde diyabetin başlangıcından itibaren 5 yıl sonra her yıl 1 kez, Tip 2 diyabetli kişilerde ise tanı konduğu andan itibaren her yıl 1 kez eGFR (tahmini glomerüler filtrasyon hızı) ve idrarda albumin/kreatinin oranına ya da 24 saatlik idrarın albuminüri seviyesine (protein kaçağı bulunup bulunmadığına) bakılarak, diyabetik nefropati taraması uygulanmalıdır.

Tip 1 diyabetli bireyler genellikle tanıyı takiben 5 yıl sonra diyabetik nefropati belirtileri göstermeye başlarken Tip 2 diyabete sahip olanlar ise tanıdan itibaren bu belirtilerle karşılaşabilir. Ek olarak kan şekeri ve tansiyonu düzenli kontrol altında olmayan diyabetik hastalar da daha yüksek risk taşımaktadır.

Tip 1 ve Tip 2 diyabet hastalarında nefropatiyi önlemek ya da gelişimini yavaşlatmak için sigarayı bırakmak, ideal vücut ağırlığını korumak ve kan şekeri seviyelerini optimal düzeyde tutmak gereklidir. Hatta yoğun diyabet tedavisi de gerekebilir. Son zamanlarda kullanılmaya başlanan bazı antidiyabetik ilaçların sadece kan şekeri kontrolünde değil böbrek fonksiyonlarının iyileştirilmesinde de olumlu etkileri olduğunu gösteren bulgular mevcuttur. Ayrıca kolesterol ve tansiyon kontrolünün sağlanması, diyabetik nefropati riskini azaltmada ve ilerlemesinin durdurulmasında yardımcı olur.

Eğer diyabetik nefropati düzenli olarak takip edilmez ve tedavi edilmezse bu durum böbreklerde hasarın artmasına ve süre içerisinde kronik böbrek yetmezliği ve dolayısıyla diyaliz ihtiyacının doğmasına sebep olabilir.

Genellikle diyabetik nefropatide beraberinde görülen kalp ve damar sorunlarından dolayı ölüm riski bulunmaktadır. Ayrıca diyabetik nefropatiden kaynaklı gelişen kronik böbrek yetmezliğinin yanında diyaliz tedavisi sırasında yaşanan komplikasyonlar da ölüm riskini arttırabilir.

Herhangi bir böbrek rahatsızlığı belirtisi veya semptomu görüldüğünde kesinlikle bir uzmana danışılmalıdır. Diyabet hastaları böbrek işlevlerini ölçen testler için her yıl ya da doktorları tarafından önerildiği gibi kontrole gitmelidir.

Diyabetik nefropatinin erken teşhis edilebilmesi için idrarda "Albümin" adlı proteinin var olup olmadığının kontrol edilmesi gereklidir. Normalde idrarda albümin bulunmamaktadır. Bu nedenle idrar testinin düzenli şekilde ve ö önemlidir.

KATEGORİLER