444 3 703

Çok Odaklı Lens

Ameliyattan hemen önce hastanın gözlerine damla anestezi uygulanır ve gözler uyuşturularak işlem sırasında ağrı hissedilmemesi sağlanır.

Bu ameliyat gözün uyuşturulması, gözdeki merceğin alınması, akıllı lensi yerleştirilmesi işlemlerinden oluşur ve 10 dakika sürer. Fakoemülsifikasyon yöntemi ile gerçekleştirilen bu ameliyat 2 seans halinde uygulanır.

Ameliyat sırasında göz numarası sabitlendiğinden gözlük ihtiyacı ortadan kalkar.

İşlemden sonra hastanın görüşünde hafif bulanıklık olur bu nedenle hastalara işlemden 3 gün sonra araç kullanımı tavsiye edilir.

KATEGORİLER