444 3 703

Tip 2 Diyabet Nedir?

“Tip 2 diyabet tanısı nasıl konulur?” diye merak ediyorsanız bu durumun herhangi bir zamanda ölçülen kan şekeri, oral glukoz tolerans testi ve açlık şekeri ölçümleri ile tanının konulabileceğini bilmelisiniz. Tip 2 diyabet tanısı için ölçülen kan şekerinin 200 mg/dl üzerinde, oral glukoz tolerans testi sonucunun 200 mg/dl üzeri ve açlık şekerinin 126 mg/dl üzerinde olması gerekir.

Tip 2 diyabet şeker seviyesi genel olarak açlık kan şekeri 70-130 mg/dl ve tokluk kan şekeri ise 70-160 (180) mg/dl arasında olmalıdır.

Genetik yatkınlık tip 2 diyabeti tetikleyen etkenler arasındadır.

Bu hastalık doğru beslenme, düzenli egzersiz, medikal tedavi ve diyabet süreci hakkında eğitim ile kişiye sağlıklı bir yaşam sunabilir.

Kan şekeri dengeleyen ilaç kullanan ve insülin ya da şeker düşürücü ilaç kullanımına henüz başlamayan tip 2 diyabet hastaları oruç tutabilir.

Bazı hastalar için tip 2 diyabet insülin dozu gerekebilir. Bu türden durumda tedavi uygun dozda enjeksiyon ile desteklenebilir.

KATEGORİLER