444 3 703

Acil ServisAcil servis - buyuk anadolu hastanesi

 

 

 

Aniden gelişen ve kişinin yaşamı için tehdit oluşturan durumlarda acil servis hizmeti hayati önem taşıyor. Acil servis bölümü; alanında uzman doktorlar, ilk yardım ve acil servis hizmetlerinde deneyim sahibi hemşire ve sağlık personelleri ile acil müdahaleyi gerekli kılan hastalara, multidisipliner hizmet anlayışı ile 7 gün 24 saat hizmet sunuyor. Son teknoloji tıbbi cihazlara sahip olan acil servis üniteleri içinde hastaya gerekli müdahalenin yapılacağı muayene, acil müdahale, dahili ve cerrahi resüsitasyon odaları bulunuyor. Acil servis bölümüne gelen hastalar için ilk gözlem ve tedavi süreci, geniş monitöre edilmiş olan müşahede odalarında ve modern bir ortamda gerçekleştiriliyor. Hepsini ve daha fazlasını sunmak isteyen acil servis bölümü, hastanın şikayetine ve genel sağlık durumunun gerektirdiği acil müdahaleye göre kendi içinde kırmızı alan, sarı alan, yeşil alan olarak birimlere ayrılıyor.

Acil servis bölümünde hastalara gerekli müdahale yapıldııktan sonra hastaların 3 farklı şekilde taburcu olması sağlanıyor:

 1. Hastaları hastande uygun tıbbi birime sevk edip ve yatışını sağlama,
 2. Hastayı daha donanımlı başka bir merkeze sevk etme,
 3. Hastaya gerekli müdahaleleri gerçekleştirdikten sonra evine gönderme.

Büyük Anadolu Sağlık Grubu Acil Servis Alanları

Kırmızı Alan: “Kırmızı alan nedir?” sorusu acil servis hakkında merak edilen konuların başında gelir. Kırmızı alanda hayati tehlikeye neden olan ağır yaralanma, ağır hastalık durumu, kalp krizi belirtileri, delici ve kesici alet yaralanmaları, solumun sorunları ve travmaları olan öncelikli acil hastalara bakılıyor. Bunun yanında 112 ambulans ile getirilen hastalar da kırımızı alana dahil ediliyor.

Sarı Alan: Sarı alanda kaza ya da travma gibi durumlar sonucunda vücudunda kalıcı hasar oluşma riski olan hastalara tıbbi müdahale gerçekleştiriliyor.

Yeşil Alan: Bu alanda hastalık ya da hafif şiddetli yaralanmalara bakılıyor. Bu alana dahil olan hastaların genel sağlık durumu, kırmızı ve sarı alandaki hastalara göre daha az aciliyet gerektiriyor.

Büyük Anadolu Sağlık Grubu Acil Servis Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Acil servis bölümü; hafif hastalıklardan ağır hastalık ve yaralanmalara kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Acil hastane servis bölümünde solunum sıkıntısından kulak ağrısına, kanamadan boğaz ağrısına kadar pek çok sağlık sorunu ile ilgileniliyor. Peki, hastanelerde yeşil sarı kırmızı alan nedir? Acil servis kapsamında müdahale etdinilen hastalıklar, triyaj kategorilerinin tanımı çerçevesinde şu şekilde:

Kırmızı alan biriminin kapsamında yer alan hastalıklar:

 • Anafilaksi (Sonu ölüme kadar varabilen alerjik şok)
 • Ateşsiz ciddi baş ağrısı
 • Ciddi ağrılı durumlar
 • Çoklu travma
 • Çoklu ya da açık kırıklar
 • Doğum
 • Febril konvulsiyon (Özellikle 3-5 yaş arası çocuklarda sık görülmektedir)
 • Havayolu tıkanması
 • Kalp durması (Kardiyopulmoner arrest)
 • Karın ağrısı
 • Koma
 • Orta derece yanıklar
 • Renal taşlar (böbrek taşları)
 • Sarı alan biriminin kapsamında yer alan hastalıklar şu şekilde sıralanmaktadır:
 • Solunum sıkıntısı
 • Şok
 • Uzun kemik ya da kalça kırıkları
 • Vücudun çeşitli yerlerinde kontrol edilemeyen kanamalar
 • Vücutta ampütasyon ile olmayan kesikler
 • Yutma zorluğu ile boğaz ağrısı
 • Zehirlenme

 

Yeşil alan birimi kapsamında yer alan hastalıklar:

 • Anafilaksi oluşturmayan (alerjik şok etkisi yaratmayan) böcek ısırıkları
 • Burkulmalar
 • Döküntü
 • Kronik baş ağrısı
 • Kronik eklem ağrıları
 • Minör izole ekstremite (uzuv) yaralanması
 • Minör kulak ağrısı
 • Soğuk algınlığı şikayetleri
 • Sütür alımı (dikişlerin alınması)
 • Vajinal akıntı
 • Yara bakımı

 

Büyük Anadolu Sağlık Grubu Acil Servis Bölümünde Kimler Çalışır?

 • Acil tıp uzmanı hekimler: Üniversite veya eğitim araştırma hastanelerinde 6 yıllık temel tıp eğitiminin üzerine, 4 yıllık acil tıp uzmanlığı eğitimini de tamamlamış ve bu konuda uzman unvanı almış hekimlerdir. Her nitelik ve büyüklükte hastanede bulunurlar. Acil tıpla ilgili en yetkin hekimlerdir.
 • Acil tıp asistanı hekimler: 6 yıllık temel tıp eğitimlerini tamamlamış, eğitim araştırma veya üniversite hastanelerinde acil tıp uzmanı olmak için uzmanlık eğitimlerini alan hekimlerdir.
 • Pratisyen hekimler: 6 yıllık temel tıp eğitimini tamamlamış fakat uzmanlık yapmayan ve/veya devlet hizmet yükümlülüğünü yerine getiren hekimlerdir. Şehir hastaneleri, devlet hastaneleri, özel hastaneler gibi pek çok yerde hizmet verirler.
 • İntern hekimler: 6 yıllık temel tıp eğitiminin son senesinde olan ve yalnızca üniversite hastanelerinde görev yapan hekimlerdir. Henüz reçete yazma yetkileri olmadığı için asistan ve uzman hekimlerin gözetiminde çalışır ve eğitim alırlar.
 • Hemşireler
 • Acil tıp teknisyenleri
 • Tıbbi personel
 • Güvenlik görevlileri

 

Büyük Anadolu Sağlık Grubu Acile Gelen Vakalar ve Tedavileri Nelerdir?

Acilde yapılan uygulamalar genellikle hastanın yaşamsal fonksiyonlarını normal düzeye getirmek veya normal düzeyde tutmak amaçlıdır. Hastalıkların kalıcı tedavisi acilde yapılan işlemler ile sürdürülmez. Acil doktorları tarafından en sık yapılan uygulamalar şunlardır:

 • Aktif kömür uygulaması, mide yıkanması (zehirlenmeleri geri döndürmek amacı ile)
 • Aşısız hayvan ısırıklarından sonra tetanoz ve kuduz aşısı uygulaması
 • Atelleme, alçı uygulaması
 • CPR, resüsitasyon ya da kalp akciğer canlandırması: Solunum ve/veya kalp atışının ani duruşunun ardından bu hayati organları tekrar çalışır hale getirme amacı taşıyan işlemler bütünüdür. Damar yolu açılması, kalp masajı, oksijen takılması, çeşitli ilaçların verilmesi, hastanın entübe edilmesi gibi pek çok ögesi vardır.
 • Damar yolu ile sıvı eksiğinin giderilmesi
 • Damar yolu ya da kas içine enjeksiyon yolu ile ilaç verilmesi
 • EKG, EKO gibi acil kalp görüntülemeleri
 • Entübasyon: Hastanın kendi kendine soluk almasının mümkün olmadığı durumlarda akciğerlere inen ince bir boru boğazdan takılır ve oksijen cihazına bağlanır. Bu sayede akciğerlerin havalanması sağlanır.
 • USG, röntgen, tomografi, MR gibi görüntüleme yöntemleri (yalnızca kaza, yaralanma, travma, inme gibi çok acil durumlarda uygulanır)
 • Yara temizliği, pansumanı, dikişi
 • Zehirlenmelerde panzehir uygulanması

 

Daha fazla bilgi için Büyük Anadolu Sağlık Grubu çağrı merkezine 444 3 703 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Büyük Anadolu Hastanesi Darıca

Büyük Anadolu Hastanesi Samsun

Büyük Anadolu Hastanesi Meydan