444 3 703

NörolojiNöroloji, genel olarak beyinbeyin sapıomurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır. Nöroloji zamanla içine kapalı ve sınırlı bir dal olmaktan çıkmış, epilepsihareket bozukluklarıbeyin damar hastalıkları, bunamalaruyku bozuklukları gibi ayrıca özelleşmişlik gerektiren alt disiplinlere bölünmüştür, bunun yanı sıra 19. yüzyılda ruh hastalıklarıyla birlikte ele alınırken, 20. yüzyıldan itibaren psikiyatri ayrı bir dal olarak ayrılmıştır. Tüm bu alanlarda ciddi bir laboratuvar arka planın yanı sıra pek çok başka tıp alanı ile multidisipliner bir ilişkinin süreğen hale geldiği görülmektedir.

Nörolojik hastalıklar

Vücudun sinir sistemiyle ilgili hastalıklara nörolojik hastalıklar denilmektedir. Beyinomurilik ya da sinirlerin elektriksel yapısındaki anormallikler birçok semptoma yol açabilmektedir.Bu semptomlara örnek; inme, kas zayıflıkları,koordinasyon problemleri, his kaybı, nöbet geçirme, sersemlik, acı ve şuur kayıplarıdır. Birçok tanımlanmış nörolojik hastalık bulunmaktadır, bazıları nispeten yaygındır fakat genellikle az görülmektedir.

Beyinomurilik ve sinir hastalıklarını şu şekilde listelenmiştir[2] ;

 • Beyin
  • Beyin lobuna bağlı beyin hasarı
   • Ön lob hasarı
   • Yan lob hasarı
   • Şakak lob hasarı
   • Artkafa lob hasarı
  • Tiplerine göre beyin fonksiyon hasarları:
   • Afazi ( konuşma zorluğu ya da yitimi)
   • Disgrafi (yazı yazma bozukluğu)
   • Dizartri (sözcükleri söylemede güçlük)
   • Apraksi (İşlev Yitimi)
   • Agnozi (bilinçsizlik)
   • Amnezi (Unutkanlık)
 • Omurilik hastalıkları
 • Periferik sinir hastalığı
 • Kafatası sinir hastalığı (örnek: Trigeminal nevralji)
 • Otonom sinir sisitemi hastalıkları (örnek: Disotonomi)
 • Nöbet geçirme hastalıları (örnek :Epilepsi)
 • Merkez ve periferik sinir sistemi hareket bozukluğu hastalıları (örnek:Parkinson, temel titreme, Amyotrofik lateral skleroz-ALS, Tourette sendromu ve Multipl skleroz-MS)
 • Uyku Hastalıkları (örnek: narkolepsi)
 • Migren ve diğer tip baş ağrıları (örnek:Küme baş ağrısı, Gerilim tipi baş ağrısı)
 • Sırt ve boyun ağrıları
 • Merkez Nöropati
 • Nöropsikiyatrik hastalıklar

Daha fazla bilgi için: Büyük Anadolu Sağlık Grubu Çağrı Merkezi - 444 3 703 

Büyük Anadolu Hastanesi