444 3 703

LaboratuvarLaboratuvarımız otomatik analiz sistemleri kullanarak, yaygın kalite kontrol uygulamaları güvencesinde gerçekleştirdiği geniş test panelini, hastalarımızın hizmetine sunmaktadır.

Tüm laboratuvar testleri Uzman Doktorlar kontrolünde, yetişmiş personel tarafından yurtiçi ve yurtdışı kalite kontrol denetimleri altında yapılmaktadır. Üniteler arasında bilgi alışverişi ve tüm işlemler gelişmiş hastane iletişim sistemi üzerinden yürütülmektedir. Yapılan işlemlerin tüm aşamalarının izlenerek kontrolüne imkân veren bu sistem hata payını minimuma indirirken işlemlerin çok hızlı ve güvenilir biçimde yürütülmesine de olanak sağlamaktadır. Laboratuvarda hastadan örnek alımı ve test işlemleri esnasında tek sefer kullanılıp atılan malzeme kullanımı ve tüm tıbbi atığın özel bir organizasyonla atılması gibi uygulamalar sayesinde hastalar yanında personel ve çevre sağlığını da korumaya yönelik tedbirler de alınmıştır.

  • Biyokimya

Kan, idrar ve diğer vücut sıvıları incelenir. Sevk eden hekim veya ünitenin istediği değerlendirmeler kısa sürede yapılarak, raporlanır. Birçok hastalığın tanısında bu verilerden yola çıkılarak doğru sonuca varılır.

  • Mikrobiyoloji

Kan, idrar ve diğer vücut sıvıları örneklerinin bakteriyolojik incelemesi bu bölümde yapılır. Zehirlenme, salgın gibi vakalar bu incelemelerle kısa zamanda doğru olarak değerlendirilebilir. Çeşitli kültür ve antibiyotik duyarlılık testleri gerçekleştirilir.

 

  • Hematoloji-Transfüzyon Merkezi

Çeşitli hemotolojik hastalıkların tanı tetkikleri yapılmaktadır. Kan transfözyon merkezimiz ile birlikte çalışmaktadır.

 

  • Hormon

Vücudumuzdaki çeşitli hormonların üst düzey yöntemler ile ölçümleri yapılarak hastanın tanısına yardımcı sonuçlar veriliyor.

 Daha fazla bilgi için: Büyük Anadolu Sağlık Grubu Çağrı Merkezi - 444 3 703