444 3 703

Psikiyatripsikiyatri - buyuk anadolu hastanesi

Ruh sağlığı ve hastalıkları yani psikiyatri, insan psikolojisine etki eden zihinsel kaynaklı hastalıkları tedavi etmekle ilgilenen ve hasta özelinde yöntemler kullanan bir tıp dalıdır. Psikiyatrist tarafından kullanılan yöntemler hastanın genel duygusal, sosyal, davranışsal ve bilişsel durumuna göre belirleniyor.

Hangi Tetkik ve Uygulamalar Yapılıyor?

Psikiyatri randevu işlemi ile gerekli tanı ve tedavi süreci başlıyor. Bu süreçte psikiyatri doktoru tarafından istenen tetkik ve uygulamalar:

 • Wisconsin kart eşleme testi
 • Wechler bellek testi
 • WAIS ikili benzerlikler alt testi
 • Şema terapi
 • Stroop test
 • Semantik akıcılık ve harf akıcılığı testi
 • Rey işitsel-sözel öğrenme testi
 • Raven progresif matrislerin standart matrisler testi (RSPM)
 • Psikoterapi
 • Psikolojik testler
 • Öktem sözel bellek süreçleri testi
 • Nöropsikolojik testler
 • Minnesota çok yönlü kişilik envanteri (MMPI)
 • İz sürme testi
 • EMDR (Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme)
 • EMDR (Eye movement desentizasion and reprocessing) terapisi
 • Boston adlandırma testi
 • Bilişsel davranışçı terapi
 • Benton yüz tanıma testi

Psikiyatri Birimi Hangi Hastalıklara Bakar?

Yetişkin ve çocuk psikiyatri doktoru çeşitli psikolojik hastalıklara bakıyor. Bu psikiyatrik hastalıklar:

 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Somatoform bozukluklar
 • Sağlık psikolojisi
 • Psikolojik hastalıklar
 • Premenstrüel disforik bozukluk (PDB)
 • Posttravmatik (travma sonrası) stres bozukluğu
 • Panikatak (Panik bozukluk)
 • Obsesif-kompulsif bozukluk (Takıntı hastalığı)
 • Majör depresyon
 • Madde bağımlılığı tedavisi
 • Kadın ruh sağlığı
 • Gebelik sonrası psikoz (postpartum psikoz: lohusalık psikozu)
 • Gebelik dönemi ve gebelik sonrası depresyonu
 • Duygu durum bozuklukları
 • Doğum sonrası (postpartum) depresyon ve agresyon
 • Distimi (süregen depresif bozukluk)
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB)
 • Depresyon
 • Cinsel terapi
 • Cinsel isteksizlik
 • Bipolar bozukluk
 • Anksiyete bozuklukları

 

Daha fazla bilgi için Büyük Anadolu Sağlık Grubu çağrı merkezine 444 3 703 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
 

 

Büyük Anadolu Hastanesi Samsun