444 3 703

Radyolojiradyoloji - buyuk anadolu hastanesi

Radyoloji biriminde yapılan incelemelerin tümü uzman kontrolünde gerçekleştiriliyor. Bu incelemeler ayrıca acil durumlarda da raporlanarak gerekli bilgi sunuluyor.

Radyoloji Nedir?

“Radyoloji nedir?” birim hakkında merak edilen sorular arasında. Radyoloji, rahatsızlıkların teşhisinde radyo, ses dalgaları, görüntüleme teknolojileri ve X ışınlarını kullanan geniş kapsamlı bir tıp dalıdır. Bu birim 2 ana bölümde oluşuyor:

1. Tanısal Radyoloji (Diagnostik Radyoloji)

Tanısal radyoloji, hastalık semptomlarını teşhis etmek ya da alınan ilaçların tedaviye katkısını kontrol etmek adına kullanılıyor. Bu alanda yapılan testler:

 • BT anjiyografi de dahil olmak üzere bilgisayarlı tomografi (BT)
 • Mamografi
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve manyetik rezonans anjiyografi (MRA)
 • Pozisyon emisyon tomografisi olarak da bilinen PET görüntüleme ve PET taraması
 • röntgen çekimi
 • Talyum kardiyak stres testi, tiroid taraması ve kemik taraması gibi testleri içeren nükleer tıp incelemeleri
 • Ultrason
 • Üst gastrointestinal sistem ve floroskopi

2. Tedavi ve Girişimsel Radyoloji (Radyoterapi)

Girişimsel radyoloji, açık cerrahi operasyon uygulanmayan rahatsızlıklar için görüntü rehberliği sağlayan sistem.

 • Bel ve omurga kemiği kırığı tedavileri
 • Beslenme tüpü yerleştirme
 • Damar genişletme (anjiyoplasti)
 • Damar görüntüleme (anjiyografi)
 • İğne biyopsileri
 • Kanamayı kontrol altına almak için kullanılan embolizasyon
 • Kemoembolizasyon
 • Meme biyopsisi
 • Pik kateteri (PICC) gibi venöz erişim kateter yerleşimi
 • Rahim atardamarında tıkanıklık tedavisi
 • Tümör ablasyonu tedavileri
 • Y-90 radyoembolizasyonu

Radyoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

“Radyoloji hangi hastalıklara bakar?” birim hakkında merak edilen bir diğer soru. Birimin baktığı hastalıklar:

 • Hamilelik takibi
 • Jinekolojik ve pediatrik hastalıkların incelemesi
 • Kalp ve damar hastalıkları
 • Karın, batın, meme, yumuşak doku lezyonlarının görüntülenmesi
 • Kemik ve akciğer hastalıkları
 • Meme hastalıkları
 • Omurga, omurilik, beyin, baş, boyun, bel, nöroradyoloji gibi sinir sistemi kontrolleri
 • Yaralanmalar ve acil tıp
 • Yumuşak doku ve iskelet sistemi hastalıkları

Radyoloji Bölümünde Tanı İçin Cihazlar

Radyoloji bölümü tanı için aşağıdaki cihazlardan yardım alıyor:

 • 1,5 T Manyetik Rezonans (MR)
 • 3T Manyetik Rezonans (MR)
 • Çok kesitli (128 dedektörlü) çift tüplü bilgisayarlı tomografi (BT)
 • Çok kesitli (16 ve 64 dedektörlü) bilgisayarlı tomografi (BT)
 • Dijital anjiyografi (DSA)
 • Dijital mamografi
 • Kemik yoğunluk ölçüm cihazı
 • Konvansiyonel röntgen
 • Panoramik röntgen
 • Renkli doppler ultrasonografi (RDUS)
 • Standart mamografi
 • Ultrasonografi (USG)

Radyoloji Kapsamında Yapılan Görüntüleme Yöntemleri

Hastalıkların teşhisinde kullanılan radyolojik görüntüleme yöntemleri:

 • Bilgisayarlı tomografi (BT)
 • Bilgisayarlı tomografik anjiyografi
 • Dijital subtraksiyonanjiografi (Kateteranjiografi)
 • Direkt grafi
 • Fonksiyonel manyetik rezonans
 • Manyetik rezonans diffüzyon
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MR)
 • Manyetik rezonans görüntüleme anjiyografisi
 • Manyetik rezonans perfüzyon
 • Manyetik rezonans spektroskopi
 • Manyetik rezonans traktografi
 • Renkli doppler ultrasonografi (RDUS)
 • Ultrasonografi (USG)

 

Daha fazla bilgi için Büyük Anadolu Sağlık Grubu çağrı merkezine 444 3 703 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Büyük Anadolu Hastanesi Darıca