444 3 703

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)beyin ve sinir cerrahisi - buyuk anadolu hastanesi

Beyin cerrahi bölümü yaygın görülen beyin hastalıklarında multidisipliner tedavi anlayışı ile hizmet sunuyor. 

Beyin ve Sinir Cerrahisi Nedir?

Nöroşirürji nedir?” bölüm hakkında merak edilenler arasında. Nöroşirürji, beyin ve omurilikte yaşanan damar tıkanıklıkları, yaralanmalar, bel ve boyun fıtığı gibi hastalıklara tıbbi olarak müdahale eden bir bölüm. Bu bölümde çocukluk döneminden yetişkinliğe kadar farklı dönemlerdeki sinir sistemi kaynaklı hastalıklara sahip olan kişilerin tanı ve tedavi işlemleri gerçekleştiriliyor. Nöroloji ile beyin cerrahi arasındaki fark da merak edilen diğer konular arasında. Nöroloji, beyin ve omurilikten kaynaklanan hastalıkların ilaç gibi yöntemlerle tedavisini gerçekleştiriyor. Nöroşirurji ise beyin ve omurilikten kaynaklanan hastalıkların beyin ve sinir cerrahisi uzmanı tarafından cerrahi olarak tedavi edilmesini sağlıyor.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Hangi Hastalıklara Bakar?

“Beyin ve sinir cerrahisi nelere bakar?” diye merak ediyorsanız bölümün ilgilendiği hastalıklar aşağıdaki gibidir:

 • Bel, boyun ve sırt fıtıkları
 • Beyin anevrizması
 • Beyin damar hastalıkları
 • Beyin kanamaları
 • Beyin tümörü
 • Çeşitli travmalar
 • Çocukluk çağı beyin ve sinir hastalıkları
 • Derin beyin uyarımı
 • Hidrosefali
 • Hipofiz tümörleri
 • İnme
 • Omurilik tümörü
 • Skolyoz
 • Travmatik omurga kırıkları

 

Çocukluk Çağı Beyin ve Sinir Hastalıkları

Pediatrik nöroşirürji olarak da adlandırılan çocukluk çağı beyin sinir cerrahisi bölümü, anne karnından yaşamın ilk 18 yılına kadar olan dönemde meydana gelen beyin ve sinir hastalıkları ile ilgilenir. Beyin ve sinir cerrahisi doktoru tarafından takip edilen hastalıklardan bazıları şunlardır:

 • Beyin ve omurilik tümörleri
 • Beyinde su toplanması
 • Beyin omurilik sıvısındaki artış
 • Doğumsal beyin kanamaları
 • Doğumsal sinir sistemi bozuklukları
 • Epilepsi ve diğer hareket bozuklukları
 • Kafa ve omurilik yaralanmaları
 • Kafatası şekil bozuklukları
 • Omurga şekil bozuklukları
 • Omurilik ve damarsal hastalıklar
 • Omurilik kapanma defektleri

 

Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünde Kullanılan Tanı Yöntemleri

“Beyin ve sinir cerrahisi hangi şikayetlere bakar?” sorusu kadar bu bölümde kullanılan tanı yöntemleri de merak edilenler arasında. Nöroşirurji olarak da adlandırılan beyin ve sinir cerrahisi bölümünde tanı amaçlı kullanılan tetkikler aşağıdaki gibidir:

 • Anjiografi (Damarların Görüntülenmesi)
 • Biyopsi
 • Bilgisayarlı tomografi (BT)
 • Beyin sapı işitsel uyarılmış yanıtları (BAER)
 • Direkt grafi (Röntgen/X-Ray)
 • Diskografi
 • Doppler ultrason
 • Elektroensefalogram (EEG)
 • Elektromyografi (EMG)
 • Görsel uyarılmış potansiyeller (VEP)
 • Lomber ponksiyon
 • Myelografi
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MR)
 • Motor uyarılmış potansiyeller (MEP)
 • Somatosensoriyel uyarılmış potansiyeller (SEP)

 

Beyin ve Sinir Cerrahi Bölümünde Uygulanan Tedavi Yöntemleri

Beyin ve sinir cerrahisi randevu ile sinir ve beyin cerrahisi için uygulanan ameliyat türleri de yine hastalığa, hastalığın yerine ve cerrahın tercihine göre çeşitlilik gösteriyor. Genel olarak uygulanan ameliyat yöntemleri aşağıdaki gibi:

 • Açık cerrahi
 • Endoskopik cerrahi
 • Fonksiyonel girişimler
 • Mikrocerrahi
 • Perkütan minimal invaziv cerrahi
 • Stereotaktik cerrahi
 • Stereotaktik radyocerrahi

 

Büyük Anadolu Sağlık Grubu olarak alanında uzman beyin ve sinir cerrahisi doktorları ve gelişmiş cihazlarla tanı ve tedavi yöntemleri uyguluyoruz. Daha fazla bilgi için: Büyük Anadolu Sağlık Grubu Çağrı Merkezi - 444 3 703 

Büyük Anadolu Hastanesi Darıca

Büyük Anadolu Hastanesi Samsun

Büyük Anadolu Hastanesi Meydan