444 3 703

Akciğer Kanseri Nedir? Akciğer Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Bilgi Talep Formu

 

Akciğer kanseri belirtisi gizli olan kanser türlerinden biridir. Bu kanser türü genel olarak yayılım gösterene kadar herhangi bir belirti vermeyebilir. Akciğer kanseri ölüm oranı dünya genelinde yüksektir ve her yıl 1.7 milyondan fazla insanın ölümüne sebebiyet verir. Akciğer kanseri ilk belirtileri genellikle fark edilmez ve gözden kaçar.

Akciğer Kanseri Nedir?

“Akciğer kanseri nedir?” sorusu merak edenler için şu şekilde yanıtlanabilir: Akciğerdeki hücrelerin anormal bir şekilde çoğalması ile görülen kötü huylu tümöral oluşumdur. Bu hücreler ilk bulunduğu bölgede çoğalır ve kitle oluşturur. İleri evrelerde de akciğer kanseri 4. evre belirtileri çevre organ ve dokulara yayılır. Akciğer kanseri 4 evre ile yaşanan bir kanserdir. Bu kanserin gösterdiği klinik tablo hücrelerin davranış biçimleri ve akciğer kanserinin tipine göre farklıdır. Yaygın olarak görülen akciğer kanseri küçük hücre dışı akciğer kanseridir. Dünya genelinde özelliklerde kadınlarda, sigara alışkanlığı bulunmayan kişilerde ve genç yaşlarda sık olarak gözlenir. Bu kanserin bir diğer türü olan küçük hücreli akciğer kanseri ise hızlı yayılan bir türdür.

Akciğer Kanseri Çeşitleri Nelerdir?

Akciğer kanseri çeşitleri aşağıdaki gibidir:

 • Adenokarsinom
 • Adenoskuamöz karsinom
 • Büyük hücreli karsinom
 • Nöroendokrin Tümörler (Küçük hücreli karsinom, diğerleri…)
 • Sarkomatoid karsinomlar
 • Skuamöz hücreli karsinom

 

Akciğer Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Akciğer kanseri belirtiler bakımından gözlemlenmesi zor bir kanser türüdür. Çoğu akciğer kanseri yayılım gösterene dek belirti vermeyebilir. Akciğer kanseri ilk evre belirtileri ise öksürüktür. Erkek ve kadınlarda akciğer kanseri belirtileri ise genel olarak şöyledir:

 • Ani kilo kaybı
 • Göğüs ağrısı
 • Hemoptizi
 • Nefes darlığı
 • Öksürük
 • Tekrarlayan akciğer enfeksiyonları

Akciğer Kanseri Hangi Organlara Metastaz Gösterir?

Akciğer kanseri beyin, deri ve yumuşak doku, sindirim sistemi, böbrek üstü bezi, kemik, akciğeri saran zar, kalp zarı, karaciğer ve dokulara yayılır.

Akciğer Kanseri Neden Olur?

“Akciğer kanseri neden olur?” diye merak ediyorsanız bu kanser türünün nedenleri şöyledir:

 • Çevresel faktörler
 • Genetik
 • Radyasyona maruz kalma
 • Sigara kullanımı
 • Virüsler

Akciğer Kanseri Nasıl Gelişir?

Akciğer kanseri belirtileri yaratan etkenler solunum yollarındaki hücrelerle uzun süre karşılaştığında bronş hücrelerinde bazı mutasyonlara neden olur. Kişinin immün sistemi bu hücreleri tanıyamadığında, ortadan kaldıramadığında ya da tamir edemediğinde kanser oluşur ve uzak organlara yayılmaya başlar.

Akciğer Kanseri Teşhisi Nasıl Konulur?

“Akciğer kanseri nasıl anlaşılır?” sorusunun yanıtı şöyledir:

Akciğer kanseri teşhis süreci hastadan öykü alınması ile başlar. Bu noktada hastanın verdiği öyküdeki önemli detaylar ve elde edilen bulgular önemlidir ancak bunların radyoloji ve laboratuvar tetkikleri ile desteklenmesi önemlidir. Akciğer kanseri tanısında kullanılan tetkikler; bilgisayarlı tomografi (BT), direkt grafi, pozitron emisyon tomografisi (PET), transtorasik ince iğne aspirasyon biyopsisi, manyetik rezonans görüntüleme (MR), torakoskopi, mediastinoskopi, video yardımlı göğüs cerrahisi (VATS), torakotomi ve bronkoskopidir.

Akciğer kanseri belirtileri ve tedavisi için önemli olan tanı aşamasında ilk olarak direkt grafi yöntemi kullanılır. Bu yöntemle akciğer zarında sıvı varlığı, akciğerlerdeki nodül, mediastinal açılma ve diğer hastalık görüntüleri saptanır. Ardından bilgisayarı tomografi uygulanır. Bu yöntemle de kitleye neden olan lezyonun yapısı, hücrelere dağılımı ve tutulumu gibi önemli konularda bulgular alınır. Son aşamada da durum evrelendirilir, tedavi yöntemi belirlenir ve hücrelerin organa tutulumu tespit edilmesi için gerekli görülen diğer görüntüleme yöntemleri uygulanır.

Akciğer Kanseri Tedavisi Var mı?

Akciğer kanseri tedavisi için kanserli hücrenin tipi ve kanser evresi net bir şekilde belirlenmiş olmalıdır. Erken evrede görülen küçük hücre dışı akciğer kanseri durumunda cerrahi yöntem kullanılır. Bunun dışındaki tüm kanser hastalarında kitlenin ilk olarak cerrahi işlemle çıkarılması üzerinde durulur. Sonraki süreçte de durumun evresine göre ışın tedavisi (radyoterapi), immünoterapi, kemoterapi (ilaç tedavisi) ya da akıllı ilaçlar kullanılır. Küçük hücreli akciğer kanserinde de durum erken evredeyse tedavi radyoterapi ve kemoterapinin birlikte uygulanması ile gerçekleştirilir.

Akciğer Kanseri Evreleri Nedir?

Akciğer kanseri evreleme yapılan kanser türlerinden biridir. Akciğer kanseri evreleri şöyledir:

 • Evre 1: Tümör sadece akciğer içinde olduğu evredir.
 • Evre 2: Kanserin akciğer yakınındaki lenf bezlerine yayıldığı evredir.
 • Evre 3: Tümörün plevra veya iki akciğer arasındaki mediasten boşluğuna yayıldığı evredir.
 • Evre 4: Hastalığın kemik, beyin karaciğer, böbrek üstü bezi gibi uzak organlara yayıldığı evredir.

Evrelendirmede merak edilen sorulardan biri de “Akciğer kanseri beyne sıçrarsa ne kadar yaşar?” sorusudur. En sık erkeklerde görülen akciğer kanseri beyne sıçrama yapar. Bu kanseri yaşayan hastaların en az %25'inde de beyin metastazı görülür. Akciğer kanseri belirtileri iyi gözlemlendiğinde erken evrede müdahale ve tedavi ile başarılı bir süreç yürütülebilir. Bu nedenle akciğer kanserinin en sinsi 9 belirtisi üzerinden önemle durulmalıdır.

Bilgi talep formunu doldurarak Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından uygulanan akciğer kanseri ile ilgili merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

Hastalığın erken evrede teşhiste kullanılan yöntemlerden biri de Bilgisayarlı Tomografi (BT). Kanseri hücrelerin tulumunu tespit ve görüntülemede önemli bilgiler sunar.

Bu sorunun yanıtı hastanın yaşadığı kanserin evresine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır.

Bu ameliyat genel olarak 4 ya da 5 saat sürer.

Küçük hücreli akciğer kanseri durumunda uygulanan sınırlı evre kemoterapiyle ortalama 14-20 aylık bir sağ kalım sağlanabilir. İleri evre kanser durumunda da en fazla 9-11 ay bir sağ kalım sağlanabilir.

Küçük hücreli olmayan 4. evre akciğer kanseri için yaşam beklentisi hastaların %50'sinin hayatta kaldığı ve %50'sinin yaşamı kaybettiği zaman olarak yaklaşık 8 aydır.

Kaşıntı kansere nadir öncülük eden durumlar arasındadır ve genellikle kanserden sonra başlar. Akciğer kanserinde de bir semptomdur.

Tedavide uygulanan kemoterapi süreci en az 3 ya da 6 kür uygulanır. Bu da 2 ile 4 aylık bir süreci kapsar.

Akciğer kanserine yakalanan kişilerin antioksidan zengini besinler tüketmesi önemlidir.

Kanser tedavisi gören kişilerin kızarmış tavuk ve yağlı biftek gibi yüksek soymuş yağa sahip gıdalardan uzak durması önemlidir.

Web ve Tıbbi Yayın KuruluGüncellenme Tarihi: 15.03.2024 13:49Yayınlanma Tarihi: 20.10.2022 00:00
Yorum Ekle


KATEGORİLER
Bilgi Talep Formu

Bilgi almak için lütfen formu doldurun!