444 3 703

Baş Ağrısı Tipleri Nelerdir?

Bilgi Talep Formu

 

Baş ağrısı çeşitleri ve etkileri ile çoğu insanın zaman zaman yaşadığı yaygın bir rahatsızlıktır. Fakat bu baş ağrıları bazen kronik ve akut olarak ikiye ayrılır ve her birinin nedenleri, belirtileri ve tedavileri farklıdır. Baş ağrısının ardındaki karmaşık dünyayı anlamak doğru teşhis ve etkili tedavi yöntemlerini bulmak için önemlidir.

Baş Ağrısı Çeşitleri ve Sebepleri Nelerdir?

Baş ağrıları yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen ve oldukça yaygın olan bir sağlık sorunudur. Baş ağrılarının temel nedenleri ve sınıflandırılmasını anlamak doğru tedavi yaklaşımlarının belirlenmesi açısından önemlidir. Baş ağrısı çeşitleri ve sebepleri genellikle iki temel kategoriye ayrılır: Primer (birincil) ve sekonder (ikincil) baş ağrısı.

Primer baş ağrıları, herhangi bir altta yatan hastalık veya nedene bağlı olmaksızın ortaya çıkan baş ağrılarıdır. Bunlar arasında migren, gerilim tipi baş ağrısı ve küme baş ağrısı gibi türler bulunur. Sekonder baş ağrıları ise başka bir sağlık sorunu veya duruma bağlı olarak meydana gelen baş ağrılarıdır. Örneğin sinüzit, beyin tümörü veya travma sonrası baş ağrısı gibi durumlar sekonder baş ağrısı olarak değerlendirilir.

Baş ağrılarının sınıflandırılması baş ağrısının doğru yöntemlerle tedavi edilebilmesi için önemlidir. Primer ve sekonder baş ağrıları arasındaki temel farklılık altta yatan nedenin varlığı veya yokluğu olup bu nedenle her iki türün tedavisi de farklı yaklaşımlar gerektirir. Örneğin primer baş ağrıları için genellikle ilaç tedavisi uygulanırken sekonder baş ağrılarında ise öncelikli olarak altta yatan hastalığın tedavi edilmesi hedeflenir.

Sonuç olarak akut ve kronik baş ağrısı nedenleri ve sınıflandırılmasını bilmek kişinin yaşadığı sorunun çözümüne yönelik doğru adımları atmasına yardımcı olacaktır. Baş ağrısı şikâyeti yaşayanların uzman bir doktora başvurarak kendi durumlarına uygun en etkili tedavi yöntemini belirlemeleri önemlidir.

Baş ağrısı tipleri şu şekilde incelenebilir:

 • Anormal yapılı omurlar: Boyundaki omurların anormal gelişim göstermesi nedeniyle bu bölgedeki özel kavisli yapı kaybolur ve zamanla boyunda düzleşme meydana gelir.
 • Gerilim tipi baş ağrısı: Baş ağrıları arasında en yaygın görülen ağrı tipidir. Genellikle yorgunluk ve stresten kaynaklanır. Ağrılar genellikle de baş çevresinde sıkışır.
 • Gök gürültüsü baş ağrısı: Sinsi ve şiddetli olan bu tipte ağrılar ani seyirlidir. Bir anda ortaya çıkan ağrılar 5-10 dakika kadar devem eder. Bu tipte ağrı söz konusu olduğunda kan damalarıyla ilgili sorunlar araştırılır ve acil müdahale önemlidir.
 • Küme tipi baş ağrısı: Bu ağrı tipi göz arkasında oluşan ağrı ile belirti gösterir. Bu belirtiye burun akıntısı, göz sulanması gibi semptomlar da eşlik eder. Bu ağrı tipi genellikle yüzün tek tarafında ortaya çıkar ve uzun süre devam eder.
 • Migren: Ciddi seyirli bir baş ağrısı tipidir ve genellikle başın bir tarafında zonklama şeklinde ağrı oluşturur. Bu vakalarda yaşanan ağrı ses, ışık ve gürültü ile artar. Bazı vakalarda kusma ve bulantı gibi belirtiler de görülür.
 • Primer baş ağrısı: Altta herhangi bir hastalığın bulunmadığı ve ağrının doğrudan baş ağrısı tablosu çizdiği ağrı tipidir.
 • Sekonder baş ağrısı: Baş ağrısı vakalarının %10’unu kapsar. Bu ağrı sinüzit, beyin tümörleri, menenjit, beyin damar rahatsızlıkları gibi hastalıklardan kaynaklanır.

Baş Ağrısı Nedenleri Nelerdir?

Baş ağrılarının nedenleri arasında stres, uyku düzensizlikleri, migren, sinüzit, gerilim tipi baş ağrısı gibi çeşitli faktörler bulunur. Bu nedenlerin tanımlanması ve doğru şekilde sınıflandırılması baş ağrısı şikâyeti yaşayan kişinin gereksinim duyduğu tedavi sürecine doğru adım atmasını sağlar. Diğer nedenler ise aşağıdaki gibidir:

 • Adet dönemi,
 • Az su tüketimi,
 • Basınç değişiklikleri,
 • Beyin tümörleri,
 • Fazla efor sarfetmek,
 • Göz bozuklukları,
 • Hamilelik,
 • Menenjit, nezle, grip, beyin iltihabı gibi enfeksiyon hastalıkları,
 • Stres ve gerginlik hali,
 • Şiddeti çarpmalar ve travmalar,
 • Uzun süreli açlık,
 • Uzun süreli ağrı kesici kullanımı,
 • Yetersiz ve kalitesiz uyku.

Baş Ağrısı Ne Zaman Tehlikelidir?

Her baş ağrısı ciddi olmasa da aşağıdaki belirtilerin gözlenmesi durumunda acil doktor müdahalesi hayati olabilir:

 • Aniden ortaya çıkan şiddetli ağrı,
 • Boyun sertliği,
 • Işık hassasiyeti, bulantı ve kusma,
 • İlk kez başı ağrıyan kişinin 10 yaşın altında, 50 yaşın üzerinde olması,
 • Sürekli ve giderek artan şiddetli ağrı,
 • Şimdiye kadar yaşanan en şiddetli ağrı olarak tanımlanması ve ağır fiziksel aktiviteler sırasında ortaya çıkarak şiddetini artırmış olması,
 • Tedaviye yanıt vermeyen ve şekil değiştiren ağrı,
 • Uykudan uyandıran ağrı,
 • Yüksek ateş.

Baş ağrısı Bölgeleri Nelerdir?

Baş ağrısı çeşitleri kadar baş ağrısı bölgeleri ve sebepleri de merak bilinmelidir. Baş ağrısı bölgeleri aşağıdaki gibidir:

 • Kaşların üstü ve gözaltı (rüzgâr, saçın ıslak kalması gibi durumlarla tetiklenir.),
 • Tek taraflı gözün çevresi (Küme baş ağrısı),
 • Alın çevresi (Tansiyon),
 • Yüzün yarısında tek taraf (Migren),
 • Alnın yan tarafı ve çene eklemi,
 • Kafa ve boynun arkasıyla üst tarafı.

Kronik Baş Ağrısı Tipleri: Tanım, Belirtiler ve Önemli Özellikler

Kronik baş ağrısı uzun süreli ve sık tekrarlayan bir durumdur. Bu tür baş ağrıları genellikle 3 aydan fazla süren ve haftada en az 15 gün ortaya çıkan ağrılardır. Yaygın kronik baş ağrı tipleri arasında migren, gerilim tipi baş ağrısı ve küme baş ağrısı bulunur. Bu baş ağrısı tiplerinin tanımı, belirtileri ve önemli özellikleri şu şekildedir:

 • Migren: Migren genellikle tek taraflı, şiddetli ve zonklayan nitelikte olan kronik bir baş ağrısıdır. Nöbetler halinde ortaya çıkar ve 4 ile 72 saat sürebilir. Baş ağrısına genellikle mide bulantısı, kusma ve ışığa duyarlılık gibi belirtiler eşlik eder.
 • Gerilim tipi baş ağrısı: Gerilim tipi baş ağrısı en yaygın görülen kronik baş ağrısı türüdür ve genellikle stres veya kas gerginliği nedeniyle oluşur. Ağrı iki yanlı olarak hissedilir ve basınçlı ya da sıkıştırıcı niteliktedir. Genellikle hafif ila orta düzeyde şiddette olup günlük yaşamı etkileyebilir.
 • Küme baş ağrısı: Bu tür baş ağrıları oldukça şiddetli ve ani olarak ortaya çıkan ağrılardır. Gözün etrafında veya arkasında lokalize olup genellikle yüzde kızarıklık, burun akıntısı ve göz sulanması gibi belirtilerle birlikte görülür. Küme baş ağrısı dönemleri haftalarca sürebilir ve ardından aylarca hatta yıllarca süren remisyon dönemleri yaşanabilir.

 

Kronik baş ağrısı tiplerinin tanımı, belirtileri ve önemli özelliklerini bilerek yaşadığınız baş ağrısının ne tür olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz. Bu sayede uygun tedavi yöntemlerini uygulayarak yaşam kalitenizi artırabilirsiniz. Unutmayın ki kronik baş ağrısının altında yatan nedenin doğru bir şekilde teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi son derece önemlidir. Bu neden ağrılarınız varsa mutlaka bir uzmana danışın.

Akut Baş Ağrısı Tipleri: Tanımları, Sebepleri ve Gözlemlenebilen Semptomları

Akut baş ağrısı sebepleri genellikle ani ve şiddetli bir şekilde ortaya çıkan ve kısa süreli olan baş ağrısıdır. Çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir ve bazen ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Bu nedenle akut baş ağrısı tiplerini tanımak sebeplerini öğrenmek ve gözlemlenebilen semptomları bilmek önemlidir.

Birincil akut baş ağrısı genellikle gerilim tipi baş ağrısı olarak adlandırılır ve en yaygın baş ağrısı türüdür. Stres, uyku eksikliği, kötü yorgunluğu gibi durumlar bu tür baş ağrısına yol açabilir. Belirtiler arasında sıkıştırıcı bir bant hissi, enseden gelen baş ağrısı ve omuzlarda kas gerginliği ve hafif ila orta dereceli şiddette baş ağrısı bulunur.

Migren ise tipik olarak orta ila şiddetli düzeyde zonklama hissiyle karakterize edilen ikinci bir akut baş ağrısı türüdür. Tetikleyiciler arasında stres, hormonal değişiklikler, bazı yiyecekler ve uyaranlar yer alır. Migren belirtileri genellikle tek yanlıdır ve bulantı, kusma, ışığa duyarlılık (fotofobi) ve sese duyarlılık (fonofobi) gibi semptomlarla birlikte görülür.

Klaster baş ağrısı çok şiddetli ve dayanılması zor bir akut baş ağrısıdır. Bu tür baş ağrıları genellikle gözün etrafında veya arkasında lokalize olur ve yüz kızarıklığı, burun akıntısı veya göz sulanması gibi ek belirtilere neden olabilir. Klaster baş ağrıları düzensiz aralıklarla ortaya çıkabilir ve ataklar saatlerce sürebilir.

Akut baş ağrısı tiplerini tanımak ve semptomlarını bilmek önemlidir çünkü bu durumlar zaman zaman ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Eğer yaşanan baş ağrısı şiddetli ise veya diğer belirtilerle birlikte görülüyorsa mutlaka bir uzmana danışılmalıdır. Uzmanlar doğru teşhis ve tedavi yöntemlerini sunarak rahatsız edici akut baş ağrılarından kurtulmanız için yardımcı olacaktır.

Yaygın Baş Ağrısı Tetikleyicilerini Anlama ve Engelleme Stratejileri

Baş ağrısı yaşayan birçok kişi “Akut ve kronik baş ağrısına ne iyi gelir?” sorusunun yanıtını ve bunun nedenini merak eder. Baş ağrılarının yaygın tetikleyicilerini anlamak ve engelleme stratejileri geliştirmek bu durumu yönetmekte önemli bir rol oynar.

Stres baş ağrılarının en yaygın nedenlerinden biridir. Yoğun iş temposu, aile sorumlulukları ve günlük yaşamın getirdiği baskılar stres seviyelerimizi artırarak baş ağrısına yol açabilir. Stresle başa çıkma teknikleri öğrenmek, rahatlama egzersizleri yapmak ve uygun bir iş-yaşam dengesi sağlamak, stres kaynaklı baş ağrılarını azaltmaya yardımcı olabilir.

Uyku eksikliği de başka bir baş ağrısı tetikleyicisidir. Yeterli uyumamak, hafiften şiddetliye kadar değişen baş ağrılarına neden olabilir. Bu nedenle düzenli uyku alışkanlıkları geliştirmek ve her gece yeterli süre uyumak önemlidir.

Beslenme alışkanlıklarımız da baş ağrısı üzerinde büyük etkiye sahiptir. Özellikle kafein tüketimi, sodyum alımı ve su içme alışkanlığı gibi unsurlar dikkate alınmalıdır. Kafein tüketimini sınırlamak, tuzlu yiyeceklerden kaçınmak ve yeterli miktarda su içmek baş ağrısı riskini azaltabilir.

Baş ağrılarına katkıda bulunan diğer faktörler arasında göz yorgunluğu, kötü duruş ve sinüzit gibi sağlık sorunları sayılabilir. Göz sağlığı için düzenli kontroller yapılması, ergonomik çalışma alanı oluşturarak doğru oturma pozisyonunu sağlamak ve alerji veya enfeksiyonlara karşı önlem almak bu tür baş ağrılarının önlenmesine yardımcı olacaktır.

Yaygın baş ağrısı tetikleyicilerini anlamak ve bunları engellemeye yönelik stratejiler geliştirmek yaşam kalitesini artırabilir ve baş ağrısı şikayetlerinin azalmasına katkı sağlayabilir. Bu nedenle stres yönetimi, uyku düzeni, beslenme alışkanlıkları ve genel sağlık üzerinde dikkatli olmak büyük önem taşımaktadır.

Baş Ağrısında Yapılacak Tetkikler Nelerdir?

Kişinin ağrı öyküsü alınıp nörolojik muayenesi alındığında altta yatan nedenleri de araştırmak adına bazı tetkikler uygulanır. Bu tetkikler aşağıdaki gibidir:

 • BT (bilgisayarlı tomografi),
 • MR (manyetik rezonans görüntüleme),
 • Direk grafiler,
 • Radyolojik testler,
 • Laboratuvar testleri,
 • Belden sıvı alınması (Lomber ponksiyon).

Etkili Tedavi Yaklaşımları ile Başa Çıkma ve Kalıcı Sonuçlar Elde Etme

Kronik ve akut baş ağrılarının nedenlerini, belirtilerini ve tedavilerini anlamak önemlidir. Etkili tedavi yaklaşımları ile başa çıkma ve kalıcı sonuçlar elle doğru teşhis konulmalıdır. Baş ağrısı türüne göre uygun tedavi yöntemleri belirlenerek hastaların yaşam kalitesi artırılabilir.

Öncelikle bir doktora başvurarak kesin tanı koymak önemlidir. Doktorunuz sizin için en uygun tedavi planını oluşturur. İlaç tedavisi genellikle ilk seçenektir. Bu reçeteli ya da reçetesiz ağrı kesiciler, anti-enflamatuar ilaçlar veya migren ilaçları gibi farklı türde ilaçları içerebilir. Ayrıca hormon düzenleyici ilaçlar da bazı durumlarda kullanılabilir. İlaçların yan etkilerine dikkat edilmelidir ve doktorun önerdiği dozda kullanılmalıdır. Peki baş ağrısına ne iyi gelir?

Alternatif tedavi yöntemleri de baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Akupunktur, masaj terapisi ve biofeedback gibi yöntemler sayesinde kas gerginlikleri azaltılabilir ve stres kontrolü sağlanarak baş ağrısı sıklığı ve şiddeti azaltılabilir. Bu yöntemler her birey için farklı sonuçlar verebilir ve birkaçını deneyerek sizin için en uygun olanı bulabilirsiniz.

Yaşam tarzı değişiklikleri ve kronik baş ağrısına bitkisel çözüm de baş ağrısıyla mücadelede etkili olabilir. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, yeterli uyumak ve stresi yönetmek baş ağrısı şiddetini azaltmada önemli faktörlerdir. Ayrıca, tetikleyicilere dikkat ederek ve bunlardan kaçınarak baş ağrısının sıklığını da azaltabilirsiniz.

Son olarak, kendi başına ya da diğer tedavi yöntemleriyle birlikte psikolojik destek almak da baş ağrısıyla başa çıkma sürecinde yardımcı olabilir. Terapistler hastaların stres yönetimi, gevşeme teknikleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları gibi konularda rehberlik edebilir. Bu sayede baş ağrısı sıklığı ve şiddeti kontrol altına alınarak kalıcı sonuçlar elde edilebilir.

Baş ağrıları herkesin zaman zaman yaşadığı yaygın bir sağlık sorunudur ve pek çok farklı nedenle ortaya çıkabilir. Baş ağrısının altında yatan nedeni belirlemek adına mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Başa çıkma stratejileri ve tedavi seçenekleri kişisel ihtiyaçlara göre değişkenlik gösterdiğinden size en uygun olan tedaviyi bulmak için doktorunuzla iş birliği yapmalısınız. 

Bilgi talep formunu doldurarak baş ağrısı tedavileri ile ilgili merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

Web ve Tıbbi Yayın KuruluGüncellenme Tarihi: 03.04.2023 00:00Yayınlanma Tarihi: 03.04.2023 00:00
Yorum Ekle


KATEGORİLER
Bilgi Talep Formu

Bilgi almak için lütfen formu doldurun!