444 3 703

Periferik Sinir Ameliyatı Nedir? Periferik Sinir Cerrahisinde Neler Yapılır?

2 Yorum Bilgi Talep Formu

 

Periferik sinir cerrahisi zarar görmüş bir sinirin onarılması, sıkışan bir siniri serbest bırakma veya yaralı bir siniri tedavi etme gibi çeşitli hedeflerle uygulanabilir. Bu prosedürler genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilir ve hastaların iyileşme süresi ameliyatın karmaşıklığına ve yapıldığı bölgeye bağlıdır.

Periferik Sinirler Nelerdir?

Sinirler beyninizle vücudunuz arasında mesajları ileri geri taşıyan kablolar gibidir. Periferik sinirleriniz beyninizden ve omuriliğinizden ayrılır ve kaslarınız ve organlarınız dahil vücudunuzun her yerine bağlanır. Periferik sinirler beyninizden hareketinizi, nefesinizi, kalp atışınızı, sindiriminizi ve daha fazlasını kontrol eden mesajlar taşır. Ayrıca vücudunuzdan beyninize mesajlar taşırlar, böylece acı, sıcaklık ve soğukluk gibi şeyleri hissedebilirsiniz.

Periferik Sinir Bozuklukları Nelerdir?

Periferik sinir bozuklukları bir veya daha fazla periferik sinirin hasar görmesi durumunda ortaya çıkar. Hasar gören sinirler mesajları doğru şekilde taşıyamayabilir veya hiç çalışmayabilir. Sonuç olarak, hangi sinirlerin dahil olduğuna bağlı olarak ağrı, yürüme güçlüğü veya diğer çeşitli problemlerle karşılaşabilirsiniz. Periferik sinir bozuklukları çok yaygındır. 100'den fazla farklı türü vardır.

Periferik Sinir Bozukluklarına Ne Sebep Olur?

Birçok şey sinirlere zarar verebilir ve periferik sinir bozukluklarına yol açabilir:

 • Diyabet periferik sinir bozukluklarının en sık nedenidir. Diyabetli kişilerin çoğunda diyabetik sinir sorunları gelişir.
 • Bir veya daha fazla siniri geren, ezen, sıkıştıran, kesen veya baskı uygulayan fiziksel yaralanma (travma). Fiziksel yaralanmadan kaynaklanan periferik sinir bozukluklarının bazı örnekleri arasında karmaşık bölgesel ağrı sendromu ve brakiyal pleksus yaralanmaları yer alır.
 • Bazı kanserler ve bunların tedavisi (kemoterapi ve radyasyon tedavisi)
 • HIV ve Lyme hastalığı gibi enfeksiyonlar
 • Kan veya kan damarlarıyla ilgili sorunlar
 • Romatoid artrit ve lupus gibi otoimmün hastalıklar
 • Böbrek veya karaciğer hastalığı
 • Bazı ilaçlar
 • Kurşun veya cıva gibi bazı toksik maddelerle temas
 • Alkol kullanım bozukluğu (AUD) ve sigara içmek
 • Vitamin eksiklikleri, özellikle B12 vitamini eksikliği

Periferik Sinir Bozukluklarının Belirtileri Nelerdir?

Periferik sinir bozukluklarının belirtileri hangi sinirlerin etkilendiğine, hasara neyin sebep olduğuna ve ne kadar ciddi olduğuna bağlıdır:

 • Zayıf veya ağrıyan kaslar
 • Denge, yürüme veya kollarınızı ve ellerinizi kullanmayla ilgili sorunlar
 • Kramplar veya kas seğirmesi
 • Kas küçülmesi
 • Ellerde ve ayaklarda sıklıkla karıncalanma, uyuşma veya ağrı
 • Ayağınızın kesilmesi gibi ısıyı, soğuğu veya acıyı hissedememek
 • Hafif dokunuştan bile ağrı
 • Çok hızlı veya çok yavaş bir kalp atışı
 • Yutma güçlüğü
 • Çok fazla veya çok az terlemek
 • Kusma, ishal veya kabızlık
 • İdrar yapma veya cinsel işlevle ilgili sorunlar

Periferik Sinir Cerrahisi Nedir?

Periferik sinir cerrahisi beyin ve omurilik dışındaki vücutta bulunan periferik sinir sistemi bozukluklarının tedavisinde kullanılan bir cerrahi uzmanlık dalıdır. Periferik sinirler motor fonksiyonları kontrol eden motor sinirleri ve duyusal bilgiyi taşıyan duysal sinirleri içerir. Periferik sinir rahatsızlıkları, sinir hasarları, tümörler, enfeksiyonlar, iltihaplar veya genetik faktörlerden kaynaklanabilir. Bu durumların tedavileri ilaçlar, fizik tedavi ve cerrahi müdahaleleri içerebilir. Özellikle ciddi durumlarda, periferik sinir cerrahisi etkili bir tedavi yöntemi olabilir.

Periferik Sinir Yaralanması Nedir?

Eller, kollar ve bacaklardaki sinirlere trafik kazası ya da kesici aletlerle yaralanma sonucu kopmalar, ezilmeler veya tam kesikler oluşabilir. El ya da bacak sinirlerinin kesilmesi durumunda bu sinirlerin uyardığı bölgede felç meydana gelebilir. Bu nedenle sinir kesiklerinin ilk 8 saatlik süresi çok kritiktir. Zamanında ve hızlı müdahale ile ardından yapılacak tamir işlemi sayesinde el ve bacaklarda kalıcı bir sakatlık oluşmadan iyileşme sağlanabilir. Müdahalenin gecikmesi sinirin iyileşme şansını azaltır. Sinir onarıldığında kesik üzerindeki sağlam kısım aşağıya doğru, yani hasara doğru büyür. Bu büyüme oranı günde 1 milimetre ayda 3 cm ve yılda 36 cm'ye kadar olabilir. Sinirin iyileşmesinden sonra kaslarda tekrar hareket başlar. İyileşme süreci bazen aylar alabilir ve bu durumlarda kaslarda atrofi olarak adlandırılan erime görülebilir.

Periferik Sinir Kesisi Tanısı Nasıldır?

Periferik sinir kesileri elektromyografi (EMG) cihazı yardımıyla teşhis edilir. Bu cihaz sayesinde el veya bacaklara giden sinirlerdeki problemlerin boyutu, sinir hasarının konumu ve kasların durumu hakkında ayrıntılı bilgi toplanır.

Periferik Sinir Bozuklukları Nasıl Teşhis Edilir?

Periferik sinir bozukluğunuz olup olmadığını öğrenmek için tıbbi geçmişiniz, aile geçmişiniz, fiziki muayene önemlidir. Bu süreçte kan testleri, genetik testler, sinirlerinizdeki ve kaslarınızdaki elektriksel aktivite testleri uygulanabilir. Ayrıca sinir veya cilt dokusunun biyopsisi, sinirlerinize neyin baskı yaptığını görmek için CT veya MRI taraması da yapılabilir.

Periferik Sinir Cerrahisinde Neler Yapılır?

Sinir kesilmesi halinde torasik outlet sendromu, tuzak norapatilerde dekompresyon, brakiyal pleksus patolojileri, periferik sinir kılıfı tümörleri, mikrocerrahi sinir bağlantıları gibi durumlarla karşılaşılabilir ve periferik sinir cerrahisi ile bu hastalıkların tedavisi yapılır.

Periferik Sinir Sistemi Nasıl Çalışır?

Periferik sinir sistemi beyin ve omurilik dışındaki vücuttaki sinirlere işaret eder. Bu sinirler duysal ve motor olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Duyusal sinirler vücudun çeşitli dokularından beyine ve omurilikte sensör bilgi taşır. Bu bilgi sıcaklık, dokunma, ağrı ve basınç gibi hisleri içerebilir. Motor sinirler beyin ve omurilikten kaslara ve diğer dokulara motor sinyalleri ileterek bu dokuların hareketini sağlar. Periferik sinirler çeşitli sebeplerle hasar alabilir. Sinir zararı duysal ya da motor fonksiyonlarda aksaklıklara yol açabilir. Sinir sıkışması sinirin geçtiği yerde basınç oluşturarak duysal veya motor işlevleri etkileyebilir. Sinir kesilmesi veya yırtılması ise duysal veya motor fonksiyonların kaybolmasına neden olabilir. Periferik sinir cerrahisi bu tür durumları düzeltmek için sinirleri onarmak, serbest bırakmak veya yeniden yapılandırmak amacıyla kullanılır. Bu prosedürler hasar görmüş veya kesilmiş sinirleri tamir etmek, sıkışmış sinirleri serbest bırakmak veya sinire zarar veren tümörleri çıkarmak gibi hedeflerle gerçekleştirilebilir.

Periferik Sinir Sistemi Hastalıkları Nelerdir?

Periferik sinir sistemi rahatsızlıkları periferik sinirlere verilen hasar, iltihap oluşumu veya sıkışma gibi durumlardan kaynaklanabilir. Bu hastalıkların belirti ve semptomları sinirlerin konumuna ve hangi işlevlere sahip olduğuna bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bazı periferik sinir sistemi hastalıkları ve onların belirtileri aşağıdaki gibidir:

 • Karpal tünel sendromu: El bileğindeki sinirin sıkışması sonucunda elde uyuşukluk, karıncalanma ve ağrı oluşur.
 • Trigeminal nevralji: Yüzdeki şiddetli ağrı atakları, yanma hissi veya elektrik çarpması benzeri belirtiler görülür.
 • Guillain-Barre sendromu: Vücuttaki bağışıklık sisteminin periferik sinirlere zarar veren bir otoimmün hastalık nedeniyle kas güçsüzlüğü, uyuşukluk, karıncalanma, ağrı ve hatta nefes alma zorluğu gibi ciddi belirtiler oluşabilir.
 • Periferik nöropati: Sinir hasarı sonucunda ellerde ve ayaklarda duyusal kayıp, uyuşukluk, karıncalanma, ağrı ve kas güçsüzlüğü gibi belirtiler görülür.
 • Radikülopati: Omurga köklerinin sıkışması veya hasarı sonucunda sırtta ağrı, kol veya bacaklarda ağrı, uyuşukluk, karıncalanma veya kas zayıflığı oluşabilir.
 • İdiopatik trigeminal nevralji: Yüzde ani ve şiddetli ağrı atakları, elektrik çarpması benzeri belirtiler yaşanır.

Periferik Sinir Sitemi İyileşme Süreci Nasıldır?

Periferik sinir hasarı genellikle sinirlere verilen hasar veya yaralanmalardan kaynaklanır. Bu durum sinirlerin ileti yeteneğini etkileyerek duyu, hareket, kas kontrolü ve diğer vücut işlevleri üzerinde sorunlara yol açabilir. Periferik sinir hasarı çoğunlukla travmatik yaralanmalar, tümörler, iltihaplar veya nörolojik rahatsızlıklardan kaynaklanır. İyileşme süreci ise hasarın derecesine, sebebine ve hasta kişinin genel sağlık durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. İyileşme süreci sinirlerin yeniden büyümesi ve hasar görmüş bölgede yeni sinir hücrelerinin oluşmasıyla meydana gelir. Bu süreç sinirlerin hasar görmüş bölgeden ayrılan kısımlarında başlayabilir ve daha sonra bu hasarlı alanlara doğru genişleyebilir. Ancak sinirlerin yeniden oluşumu ve hasarlı alanın tamamen iyileşmesi birkaç ay hatta yıllar alabilir. Periferik sinir zararının tedavi yöntemi zararın sebebi ve ciddiyetine bağlıdır. Tedavi alternatifleri arasında ilaç kullanımı, fizyoterapi, ameliyat veya sinir onarım teknikleri bulunur. Tedavi süreci ise hastanın yaşına, genel sağlık durumuna ve sinir zararının kaynağına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Periferik Sinir Bozuklukları Önlenebilir mi?

Özellikle diyabet olmak üzere sinir hasarına neden olabilecek sağlık durumlarını yönetmek, düşme ve kazaların önlenmesi, toksik maddelerden kaçınmak, tekrarlanan hareketlerden ve sinirlerinize baskı yapan vücut pozisyonlarından kaçınmak, dengeli beslenmek, egzersiz yapmak , alkolü sınırlamak ve sigara içmemek önemlidir.

 

KAYNAK: https://medlineplus.gov/peripheralnervedisorders.html

 

Bilgi talep formu doldurarak periferik sinir ameliyatı hakkında merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

Web ve Tıbbi Yayın KuruluGüncellenme Tarihi: 17.10.2023 16:08Yayınlanma Tarihi: 17.10.2023 13:02
2 Yorum

17 Mart 2024 tarihinde
Burcu Çavdar

Merhabalar, piriformis sendromu olabileceği düşünülen ama tanısı konmamış bir kalça rahatsızlığım var. Ancak MR’larımda, CT ve röntgenlerimde de herhangi bir problem tespit edilemedi. Kalçada siyatik benzeri ağrı çektiğim için piriformis veya derin gluteal ağrı sendromu şüphesi sunuldu. Fakat usg’de kaslarda ödem görülmesi benim periferik sinir hasarına sahip olduğumu düşünürdü. Özellikle ABD’de birkaç grupta da bu konuda operasyon olan ve piriformis kası beraberinde birkaç noktada sinir hasarı tespit edilen birçok hastaya rastladım. Ben de bu konuda araştırma yapmak istedim. Sizler karşıma çıktınız. Kalçada siyatik benzeri ağrılara neden olan, bacağa ve dize de vuran, aynı zamanda adductor kasların olduğu bölgede sinir sıkışması yapabilen bir problemin varlığı bu operasyonla ortaya konabilir mi? Operasyonun uzunluğu ve iyileşme süresi hakkında da bilgi rica ederim.

Büyük Anadolu Hastaneleri
18 Mart 2024 tarihinde

Merhaba tüm sorularınızı BAH Alo Doktorum danışma hattına 0532 260 21 31 numaralı telefondan yalnızca WhatsApp mesajı olarak iletebilir, uzmanımızdan en doğru yorumu alabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.


05 Şubat 2024 tarihinde
Abdullah Arsu

Yaklaşık olarak 3 yıldır nöropatim var. Belde üşüme, ayaklarda ve bacaklarda yanma, donma, üşüme ve karıncalanma vardır. kullanılan ilaçlar Neruda, lyrica, doxet

Büyük Anadolu Hastaneleri
06 Şubat 2024 tarihinde

Merhaba tüm sorularınızı BAH Alo Doktorum danışma hattına 0532 260 21 31 numaralı telefondan iletebilir, uzmanımızdan en doğru yorumu alabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.

Yorum Ekle


KATEGORİLER
Bilgi Talep Formu

Bilgi almak için lütfen formu doldurun!