444 3 703

Göğüs Hastalıkları 

Göğüs Hastalıkları Birimi Hangi Hastalıklara Bakar?

Göğüs hastalıkları günümüzde birçok bireyin hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyen ve hatta bazı durumlarda yaşamı tehdit eden rahatsızlıklar arasında. Peki bu alandaki uzmanlar hangi hastalıklara odaklanmakta?

Göğüs Hastalıklar Neye Bakar?

Göğüs hastalıklar neye bakar?” sorusu sıklıkla merak edilen konular arasında. Göğüs hastalıkları birimi solunum sistemi, akciğer ve göğüs duvarı ile ilgili hastalıkların teşhis ve tedavisiyle ilgilenir. Bu bölümde farklı sebeplerden kaynaklanan nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma, hırıltılı solunum gibi semptomları olan hastaların muayenesi yapılır. Akciğer kanseri, astım, KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), bronşit gibi hastalıkların yanı sıra uyku apnesi, pulmoner emboli (akciğer damarlarının tıkanması) ve pulmoner hipertansiyon gibi daha ciddi durumlar da bu birimde incelenir. Ayrıca sigara kullanımı veya mesleki nedenlerle oluşan akciğer hasarlarına da göğüs hastalıkları biriminin uzmanları tarafından müdahale edilir. Solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklanan rahatsızlıklar da bu bölümün uzmanlık alanına girer. Özetlemek gerekirse;

 • Akciğer kanseri ve akciğerin iyi huylu tümörleri, akciğer nodülleri
 • Astım ve alerjik hastalıklar
 • Bronşit, bronşiolit, trakeit, pnömoni (zatürre) gibi alt solunum yolu ve akciğer enfeksiyonları
 • COVID-19 ve bağlı hastalıklar
 • İnterstisyel akciğer hastalıkları
 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)
 • Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS)
 • Plevral efüzyon, plörit gibi plevra (akciğer zarı) hastalıkları
 • Pulmoner Hipertansiyon
 • Pulmoner tromboemboli
 • Silikozis, asbestozis gibi mesleki akciğer hastalıkları
 • Tüberküloz (verem hastalığı)

Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Hangi Tedavileri Uygular?

Göğüs hastalıkları ana bilim dalı solunum sistemi ve göğüs bölgesindeki hastalıklara odaklanır. Bu alanın uzmanları astım, KOAH, akciğer kanseri, zatürre gibi birçok farklı hastalıkla ilgilenir. Tedavi yöntemleri de oldukça geniştir. Göğüs hastalıkları birimi solunum yolu rahatsızlıklarının yanı sıra uyku apnesi gibi sorunların da tedavisini yapar. Solunum cihazları, ilaçlar, cerrahi müdahaleler gibi pek çok farklı tedavi yöntemi uygulanır. Bu alanda çalışan doktorlar aynı zamanda koruyucu sağlık hizmetleri de sunar. Sigara bırakma programları gibi önleyici sağlık hizmetleri ile hastaların daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olur. Göğüs hastalıkları birimi kapsamlı teşhis ve tedavi seçenekleriyle solunum yolu ve göğüs bölgesindeki hastalıklarda uzmanlaşmıştır. Uzman doktorlar tarafından verilen hizmetler sayesinde hastaların yaşam kalitesinin artması amaçlanır. 

Hangi Durumlarda Göğüs Hastalıkları Birimine Müracaat Etmek Gerekir?

Göğüs hastalıkları birimi solunum yolu ile ilgili pek çok rahatsızlıkla ilgilenir. Bu nedenle öksürük, nefes darlığı, balgam çıkarma gibi şikayetleri olan kişilerin göğüs hastalıkları birimine başvurmaları gerekir. Ayrıca bronşit, astım, KOAH gibi kronik solunum yolu rahatsızlıkları da bu birimde tedavi edilir. Sigara kullanımından kaynaklanan akciğer hastalıklarının yanı sıra zatürre ve tüberküloz gibi enfeksiyonlarda da göğüs hastalıkları biriminde tedavi edilir. Bunların yanı sıra uyku apnesi gibi uyku bozuklukları da bu birimin uzmanlık alanına girer. Göğüs ağrısı ve kitleler de göğüs hastalıkları biriminde incelenir. Özellikle kanser şüphesi olan vakalarda erken teşhis için göğüs hastalıkları birimine başvurulması önemlidir.

 • Akciğer ve Plevra Biyopsileri: Akciğer veya plevra dokularındaki bazı hastalıkların teşhisinde patolojik örnek almanın önemi büyüktür. Bu amaçla deriden (perkütan–transtorasik) veya bronkoskopi ile doku örnekleri alınabilir.
 • Bronkoskopi: Alt solunum yollarının kamera içeren bir alet yardımıyla doğrudan görüntülendiği işleme bronkoskopi denir. Doktor bu alet aracılığıyla trakea, bronşlar ve bunların dallarını direkt inceleyebilir, anı amacıyla biyopsi gibi işlemler yapabilir.
 • Polisomnografi: Uyku sırasında solunumun geçici olarak durduğu uyku apnesi sendromlarının tanısı için hastaların uyandıkları süre boyunca hastanede izlenmesine dayanan polisomnografi testi göğüs hastalıkları ana bilim dalı tarafından değerlendirilebilir.
 • PPD Deneyi: Tüberküloz enfeksiyonunu tespit etmeye yönelik olarak yapılan PPD deneyi deri altına enjekte edilen tüberkülin maddesine karşı bedenin gösterdiği iltihaplı reaksiyonun şiddetini belirler.
 • Solunum İşlev Testi: Akciğerlerin hava kapasitesi ve solunum fizyolojisi ile ilgili sayısal verileri elde etmeye imkân sağlayan solunum işlev testi (SİT) göğüs hastalıkları bölümünün gerçekleştirdiği incelemeler arasında önceliklidir.
 • Torasentez: Özellikle akciğer zarları arasında (plevra zarları) normalin üzerinde sıvı biriktiğinde bu sıvının drenajına yönelik yapılan müdahaleler torasentez kapsamında ele alınır.

 

Göğüs hastalıkları uzmanları ilgili sağlık sorunlarını teşhis ve takip etmek için hasta hikayesi ve fizik muayene bulgularına ek olarak akciğer radyografisi, toraks bilgisayarlı tomografi (BT) ve akciğer manyetik rezonans (MR) görüntüleme yöntemlerini kullanır. Bunların yanı sıra laboratuvar incelemelerine de başvurabilir. Gerekli durumlarda yukarıda özetlenen özel testler ışığında hastalıkların teşhisi konulur.

Göğüs Hastalıkları Nelerdir?

Göğüs hastalıkları solunum sistemi ile ilgili pek çok rahatsızlığı kapsayan bir ana bilim dalıdır. Bu hastalıkların belirtileri arasında nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma, göğüs ağrısı ve hırıltı gibi semptomlar yer alır. Astım, KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), akciğer kanseri, tüberküloz ve pnömoni (zatürre) en sık görülen göğüs hastalıkları arasındadır. Bunların yanı sıra bronşit, pulmoner emboli (akciğer damarlarının tıkanması), akut solunum yolu enfeksiyonları, interstisyel akciğer hastalıkları gibi farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan pek çok rahatsızlık da göğüs hastalıkları kapsamında değerlendirilir.

Büyük Anadolu Hastanesi Meydan